Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Marina Damaschin

jurnalist
26
03 2018
5

Propuneri de modificări la salarizarea funcționarilor publici

Pentru funcționarii publici, a căror raporturi de serviciu au început pe parcursul sau au încetat înainte de sfârșitul anului calendaristic pentru care se face premierea, cu excepția celor care au fost sancționați disciplinar în anul respectiv, cuantumul premiului anual se va determina reieșind din plățile salariale primite pe parcursul timpului efectiv lucrat în autoritate.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern care vine cu modificarea și completarea mai multor acte legislative, cu scopul de a ajusta cadrul normativ.
Detalii
23
03 2018
78

Indexarea prestațiilor sociale

În Monitorul Oficial din 23 martie 2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat.

Astfel, în contextul indexării indicelui prețurilor de consum la 1 aprilie 2018 cu 6,6%, ca urmare a creșterii anuale pentru anul precedent, un șir de prestații sociale urmează a fi majorate.
Detalii
23
03 2018
946

26 martie – zi importantă în calendarul fiscal

Contribuabilii — persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit până la 25 martie.

Dat fiind faptul că termenul de prezentare a Declarației în anul curent survine în zi de odihnă, termenul de prezentare a acesteia se transferă pentru data de 26 martie 2018. În același timp, data de 26 martie 2018 este și termenul-limită de prezentare a dării de seamă şi de achitare la buget a impozitului pe venit.
Detalii
23
03 2018
170

Inspectorii de patrulare vor rămâne cu mâinile curate

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare a vehiculului nu vor mai fi scoase în cazul parcării acestuia într-un loc interzis, deoarece Parlamentul a votat un proiect de lege ce prevede abrogarea alin.7 al art. 439 din Codul Contravențional, în prima lectură.

Proiectul de lege a fost elaborat în scopul remedierii unei situații depășite în ceea ce privește scoaterea plăcuțelor de înmatriculare de către inspectorii de patrulare de la vehiculele parcate neregulamentar.
Detalii
23
03 2018
70

Pachetul minim de servicii sociale, finanțat prin transferuri cu destinație specială

În categoria activităților finanțate prin transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat în bugetul unităţilor administrativ-teritoriale se vor regăsi şi patru tipuri de servicii sociale, incluse în pachetul minim conform necesităţilor identificate şi priorităţilor politicilor naţionale de protecţie socială a populaţiei.

Acestea sunt Casele de copii de tip familial, Asistența parentală profesionistă, Sprijinul pentru familiile cu copii și Serviciul asistență personală pentru persoanele cu dizabilități severe.
Detalii
22
03 2018
64

Modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea, monitorizată de Consiliul coordonator

Guvernul a aprobat Regulamentul Consiliului coordonatorilor pentru modernizarea serviciilor guvernamentale și e-Transformarea guvernării, precum și componența instituțională a Consiliului.

Documentul reglementează misiunea și funcțiile de bază, componența, modul de organizare şi funcţionare a acestuia.
Detalii
22
03 2018
170

Valorizarea pensiilor stabilite în anii 2012-2017

Începând cu 1 aprilie 2018, vor fi valorizate pensiile persoanelor care și-au stabilit pensia în anii 2012-2013, iar începând cu 1 octombrie 2018 – pensiile pentru limită de vârstă şi cele de dizabilitate stabilite perioada 1 ianuarie 2014 – 31 martie 2017.

Ieri, 21 martie 2018, Guvernul a aprobat coeficienții de valorizare ai venitului asigurat pentru anul 2017 și actualizarea coeficienților cumulativi de indexare, în baza cărora se va realiza procesul de valorizare a pensiilor în anul 2018.
Detalii
22
03 2018
146

Nivelul venitului lunar minim garantat va constitui 1025 lei

Cabinetul de miniștri a aprobat hotărârea Guvernului ce se referă la indexarea anuală a venitului lunar minim garantat, în funcție de creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum (IPC) pentru anul precedent.

Astfel, nivelul venitului lunar minim garantat va constitui 1025 lei, după ce va fi indexat la 1 aprilie 2018 cu 6,6%, dat fiind faptul că, potrivit informației Biroului Național de Statistică, IPC în anul 2017 față de anul 2016 a constituit 106,6%. La moment, nivelul venitului lunar minim garantat constituie 961 lei.
Detalii
22
03 2018
71

Recuperarea averii confiscate din fondul de rezervă al Guvernului

Executivul a aprobat în şedinţa de ieri, 21 martie 2018, o hotărâre ce prevede alocarea, din fondul de rezervă al Guvernului, a mijloacelor financiare în sumă de 15,1 mil. lei Consiliului municipal Chișinău pentru recuperarea moștenitorilor valorii averii confiscate a persoanelor supuse represiunilor politice.

Decizia a fost luată pentru executarea titlului executoriu, cu restabilirea ulterioară a sumei alocate la modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018.
Detalii
22
03 2018
253

Făina de grâu va fi obligatoriu fortificată

Făina de grâu importată, precum și cea produsă la întreprinderile de morărit autohtone, destinată utilizării la întreprinderile de panificație va trebui să corespundă standardului minim necesar de fier și acid folic, asta deoarece autoritățile sunt cointeresate să prevină carenţa de micronutrimenţi la populație.

În acest sens, Guvernul a aprobat o hotărâre de proiect prin care se propune asigurarea utilizării pâinii şi a produselor de panificaţie şi făinii fortificate cu fier şi acid folic în toate instituţiile publice de învăţământ general și medico-sanitare.
Detalii