Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Nicolae Platon

şef al Agenţiei Turismului, fostul șef al Inspectoratului Fiscal de Stat (2009-2012)
26
08 2020
629

AIPA: срок подачи заявок на компенсацию потерь истекает 18 сентября

Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) напоминает сельхозпроизводителям, посевы которых пострадали от стихийных бедствий 2020 г. (засуха и град), что срок подачи документов для получения компенсации истекает 18 сентября текущего года. Таким образом, пострадавшим фермерам необходимо оформить и представить заявки на поддержку государства до указанной даты.


В соответствии с опубликованной AIPA информацией, по состоянию на 25 августа уже было зарегистрировано для рассмотрения более 400  пакетов документов, тогда как тремя днями ранее – всего 106.
16
04 2020
1032

Modul de perfectare și încheiere a contractului de servicii turistice (de călătorie)

Contractul sau relațiile dintre consumatorii-turiști, în general persoanele fizice, pe de o parte, și organizatorii/tur-operatorii sau intermediarii/agențiile de turism, pe de altă parte, sunt reglementate de prevederile Codului civil întrate în vigoare la 01.03.2019 (CC).

Astfel, conform normelor CC, pentru a comercializa un produs sau un serviciu turistic, este obligatoriu de a fi încheiat contractul de servicii turistice/de călătorie.
Detalii
13
06 2019
1433

Formarea și comercializarea pachetelor de servicii de călătorie: unele aspecte fiscale

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor operate în Codul civil al Republicii Moldova la 01.03.2019 (CC), s-a schimbat şi modul de formare a pachetelor de servicii de călătorie.

Pentru a fi mai expliciți în comentarea modificărilor efectuate, o să facem trimiteri la legislația turistică sectorială, care în momentul de față este în vigoare, dar care necesită a fi ajustată conform normelor operate în CC.
Detalii
12
04 2019
3223

Activitatea agențiilor de turism și a tur-operatorilor: norme juridice și fiscale

Turismul ca domeniu economic, în ultimii 5 ani, își accelerează ritmurile de dezvoltare în Republica Moldova. Tot mai mulți agenți economici doresc să practice acest gen de activitate, odată ce au fost eliminate barierele administrative, precum licența de turism.

În vara anului 2017, Parlamentul RM a votat Legea nr. 185 privind modificarea și completarea unor acte legislative (MO nr. 371-382/632 din 27.10.2017), potrivit căreia a fost optimizat semnificativ numărul actelor permisive, fiind anulate 140 tipuri de autorizații, certificate, inclusiv 18 licențe pentru diverse genuri de activitate.Printre domeniile de activitate care pot fi desfășurate în continuare fără licențe, se regăsește și activitatea de turism.
Detalii
30
03 2018
1847

Nicolae Platon: În următorii ani P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” va ajunge lider pe piața mediatică de profil

Cu ocazia marcării celor 7 ani de activitate ai Publicației Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”, vom publica o serie de materiale cu personalităţi care cunosc în detalii „bucătăria publicației”.

Nicolae Platon a activat în calitate de şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în anul 2011, când a fost lansată revista, domniei sale aparținân- du-i, de fapt, ideea revistei.

Detalii
13
07 2011
2317

Вступительное слово Николая ПЛАТОНА, Начальника Главной государственной налоговой инспекции

В этот день – 1 июля – хочу поздравить и адресовать самые искренние поздравления и наилучшие пожелания всем, кто работает в Государственной налоговой службе.

Сегодня – в результате 21 года деятельности – Государственная налоговая служба стала одним из главных государственных учреждений, цель которого – обеспечивать финансовую стабильность нашего государства, выступать гарантом экономической безопасности и развития Республики Молдова.

Главной задачей структуры, быть руководителем которой мне выпала честь, является осуществление контроля исполнения налогового законодательства, правильности исчисления и
своевременности исполнения налоговых обязательств.
Detalii
13
07 2011
3038

Cuvint de introducere a dl. Nicolae Platon, şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

Cu prilejul zilei de 1 iulie, adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine tuturor celor care activează în Serviciului Fiscal de Stat.

Astăzi, după 21 de ani de activitate, Serviciul Fiscal de Stat este una dintre instituţiile de bază care are menirea să asigure stabilitatea financiară a statului şi să contribuie la consolidarea securităţii şi dezvoltării economice a Republicii Moldova.

Structura, pe care am onoarea să o conduc, are drept sarcină de bază exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte, vărsării depline şi la timp la buget a sumelor obligaţiilor fiscale.
Detalii
06
05 2011
3195

Введение в журнал «Monitorul fiscal FISC.md»

У Вас в руках первый номер официального издания Государственной налоговой инспекции – журнала «Monitorul fiscal FISC.md».

Идея о создании собственного издания родилась почти одновременно с Государственной налоговой службой, но потребовалось больше двадцати лет, чтобы она созрела и оформилась в проект, который мы представляем Вашему вниманию.

Думаю, сегодня совпали все факторы, позволившие этому журналу быть. С одной стороны – воля налогоплательщиков, возрастающий спрос общества на все более полную и разностороннюю налоговую информацию, в том числе о деятельности налоговой службы, о налоговых планах и проектах, о применяемых методах и механизмах налогового администрирования. С другой стороны – накопленный ГНИ опыт и готовность делиться им с Вами, желание налоговой службы строить с налогоплательщиками новые партнерские отношения, основанные на духе сотрудничества, взаимном уважении и доверии. И наконец, журнал стал реальностью благодаря поддержке проекта USAID|BIZTAR.
Detalii
06
05 2011
2179

Cuvint de Introducere la Publicatia Periodica "Monitorul Fiscal FISC.md"

Dumneavoastră sunteți posesorul primului număr al publicației ofciale a Serviciului Fiscal de Stat – revista „Monitorul fiscal FISC.md”.

Ideea creării propriei publicații a fost concepută, practic, o dată cu apariția Serviciului Fiscal de Stat. În pofida faptului, a fost nevoie de 20 de ani pentru a o elabora ca proiect, pe care îl prezentăm acum Dumneavoastră.
Detalii