Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Nicoleta Nemerenco

Șef al Direcției generale, Direcției Generale Managementul Riscurilor
30
05 2018
1277

Strategia de conformare a contribuabililor

O administrare fiscală eficientă înseamnă un nivel înalt de conformare voluntară a contribuabililor la declararea și achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul public național.

Evaluarea nivelului de conformare voluntară a contribuabililor, precum și monitorizarea permanentă a acestuia constituie una din atribuțiile și obiectivele principale ale Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
22
01 2013
3269

Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător în unele segmente ale economiei de piaţă, motive şi consecinţe

Probabil pentru mulţi cetăţeni mai e valabilă ideea că nimic nu este mai complicat şi mai regretabil decît a calcula şi a achita impozite. Absolut încrezuţi în această pretinsă axiomă, deseori se recurge la diverse căi de evitare a obligaţiunilor faţă de stat, care, într-un final, se dovedesc a fi mai puţin eficiente şi semnificativ mai costisitoare.


Detalii
17
11 2011
3511

Încălcări şi sancţiuni: cazuri din practica controalelor

„Controlul fiscal are drept scop verificarea modului în care contribuabilul respectă legislaţia fiscală într-o anumită perioadă sau în cîteva perioade fiscale” (Codul Fiscal, Titlul V, art. 214).

Încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare poate fi produsă inconştient, drept consecinţă a unei interpretări subiective şi eronate a legislaţiei şi, repsectiv, aplicarea ei neconformă, şi în cazul dat este valabilă expresia – necunoaşterea legii nu exonerează de răspundere. În unele cazuri însă, încălcările respective sunt bine „planificate”, fiind parte componentă a unei strategii complexe privind stabilirea modalităţii de camuflare a surselor de venit, obiectelor impozabile.

Oricare ar constitui motivul producerii încălcării, este binevenit de a cunoaşte iniţial răspunderea stabilită de către legiuitor pentru aceasta, astfel încît chiar dacă tentaţia de a purcede la careva ilegalităţi este destul de mare, de a stabili iniţial un raport între avantje şi consecinţe.
Detalii