Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Petru Griciuc

Șef Direcție deservire fiscală Ialoveni, SFS
18
06 2020
394

Dreptul la deducere a cheltuielilor de reprezentanță de către ÎI și GȚ

Are dreptul un agent economic cu statut de persoană fizică (ÎI sau GȚ) să suporte cheltuieli de reprezentanță? Și daca da, care este modalitatea lor de deducere și reflectare în Declarații?


În conformitate cu art. 24 alin. (3) din Codul fiscal (CF), deducerea cheltuielilor de reprezentanță a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de HG „Cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit” nr. 693 din 11.07.2018 (HG nr. 693/2018), cu modificările și completările ulterioare.


Detalii
09
06 2020
1347

Новое в применении подоходного налога (с 20 сентября 2020 г.)

Каковы последние изменения, внесенные в налоговое законодательство, относительно применения подоходного налога?

Законом о внесении изменений в некоторые законодательные акты № 26 от 27.02.2020 г. (Закон № 26/2020) в п. z7) ст. 20 и ч. (5) ст. 31 Налогового кодекса (НК), слова «физических лиц» были исключены. Согласно ст. VI Закона № 26/2020 г., данная поправка вступает в силу по истечении шести месяцев со дня опубликования Закона, т. е. с 20.09.2020 г.


Detalii
04
06 2020
651

Hrana organizată a angajaților în condițiile stării de urgență

Întreprinderea „X” SRL efectuează hrana organizată a salariaților. În luna martie 2020 însă, ținând cont că a scăzut cererea de produse, inclusiv din cauza pandemiei COVID-19, nu a fost respectată condiția prevăzută ca salariul mediu lunar brut să fie egal sau mai mare de ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2020. Care vor fi consecințele fiscale în situația examinată?

Detalii
04
06 2020
710

Impozitarea venitului din realizarea de către SRL a cotelor-părți în alte întreprinderi

Întreprinderea „X” SRL, care este subiect al ÎMM (se impozitează conform cap. 71 din titlul II al CF), a vândut o parte (30% cu 30 000 lei) din cota-parte deținută în capitalul social al întreprinderii „Z” în decembrie 2019 și o parte (15% cu 15 000 lei) în ianuarie 2020 persoanei fizice „Y”, însă achitarea va fi efectuată conform condițiilor contractuale către 30 iunie 2020. În acest context, cum se va impozita venitul dat la întreprinderea „X”?
Detalii
23
04 2020
777

Перечень кодов налоговых льгот по подоходному налогу

Какими налоговыми льготами по уплате подоходного налога могут воспользоваться хозяйствующие субъекты при заполнении и представлении Деклараций о подоходном налоге за 2019 г.?

При заполнении Деклараций о подоходном налоге за 2019 г. (форма VEN12, UNIF18), хозяйствующие субъекты – резиденты РМ имеют возможность воспользоваться определенными льготами по уплате подоходного налога согласно положениям действующего налогового законодательства. Соответствующие виды льгот предусмотрены Разделом II НК, Законом о введении в действие разделов I и II НК № 1164-XIII от 24.04.1997 г., а также другими
Detalii
23
04 2020
483

Подоходный налог крестьянского хозяйства в случае увеличения среднесписочной численности работников

В 2019 г. на предприятии (крестьянское хозяйство «Х») средняя численность работников была увеличена по сравнению с 2018 г. на 2 единицы. Вправе ли КХ воспользоваться льготой по уплате подоходного налога за 2019 г.? Каким образом отражается данная льгота в Декларации, если предприятие:
а) является плательщиком НДС
б) не является плательщиком НДС?

Detalii
23
04 2020
1470

О продлении сроков декларирования и уплаты подоходного налога

В связи с пандемией коронавируса, установлены ли какие-либо исключения относительно декларирования и уплаты подоходного налога для определенных категорий налогоплательщиков?

В соответствии с п. 26 Решения чрезвычайной комиссии Республики Молдова № 3 от 23.03.2020:
— в отступлении от части (11) ст. 83 и части (1) ст. 87 НК, предельный срок декларирования и уплаты подоходного налога от предпринимательской деятельности за 2019 г. для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых среднегодовая численность работников на протяжении всего налогового периода не превышает
Detalii
12
02 2020
389

Sancțiunile pentru deteriorarea sigiliului aplicat de SFS

Entității „Z” SRL i-a fost instituit post fiscal staţionar, în cadrul căruia la finele fiecărei zile de lucru depozitul întreprinderii este sigilat de funcţionarii fiscali responsabili de activitatea postului fiscal și desigilat în fiecare dimineaţă ulterioară. În una din dimineţi funcţionarii fiscali au constatat ruperea sigiliului aplicat pe ușa depozitului, iar conducătorul întreprinderii nu a putut explica cine și cu ce scop a deteriorat sigiliul. Lipsuri de mărfuri din depozit nu s-au constatat. Îi vor fi aplicare sancţiuni entității „Z” SRL în aceste condiții?
Detalii