Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Sandra Dolghii — inspector superior, Direcția proceduri control, SFS
04
10 2019
1109

Санкции за неуплату или недоплату в срок подоходного налога, уплачиваемого в рассрочку

Согласно ч. (1) ст. 84 Налогового кодекса (НК), хозяйствующие субъекты обязаны уплачивать не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря налогового года суммы, равные одной четвертой части:
а) исчисленной как налог и подлежащий уплате согласно II разделу НК за данный год, или
b) налога, подлежавшего уплате согласно II разделу НК за предыдущий год.

В соответствии с ч. (1) и (4) ст. 121 НК, под налоговым периодом по подоходному налогу понимается календарный год, по окончании которого определяется налогооблагаемый доход и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Нужно учитывать, что в отступление от положений ч. (1) для хозяйствующих субъектов, которые в соответствии с положениями Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287, вправе применять отличный от календарного года отчетный период, налоговый период по подоходному налогу соответствует отчетному периоду для подготовки и представления финансовых отчетов. В этом случае налоговый период составляют любые 12 последовательных месяцев.
Detalii
22
04 2019
900

Registrul de evidenţă a tichetelor de masă

Urmează să semneze salariatul în Registrul de evidenţă a tichetelor de masă?

Conform prevederilor Legii nr. 166/2017 și a prevederilor Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2018, angajatorul, în baza unui ordin semnat de conducătorul entităţii, este în drept să acorde salariaţilor o alocaţie individuală de hrană sub formă de tichet de masă. Totodată, angajatorul nu are dreptul să oblige salariatul să beneficieze de tichete de masă.
Detalii
22
04 2019
1042

Tichete de masă în funcție de numărul orelor lucrate

În cazul în care angajatul lucrează în tură și numărul de ore lucrate în luna precedentă este mai mare decât durata normală a timpului de muncă stabilită de Codul muncii, ce număr de tichete de masă va oferi angajatorul?

Legea nr. 166/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 227/2018 nu stabilesc restricții la numărul de ore lucrate de salariat.
Detalii
19
04 2019
810

Despre valoarea tichetelor de masă

Poate angajatorul să ofere salariaților săi tichete de masă cu o valoare mai mare decât cea deductibilă în scopuri fiscale?

Conform art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 166 cu privire la tichetele de masă, valoarea nominală deductibilă în scopuri fiscale a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 şi 45 de lei. Angajatorii pot acorda tichete de masă cu valoarea nominală mai mare, diferenţa dintre aceasta şi valoarea nominală prevăzută la alin. (1) din același articol fiind nedeductibilă în scopuri fiscale.
Detalii
06
02 2019
574

Taxa de stat la eliberarea actului de succesiune

La eliberarea certificatului de succesiune aferent bunului imobil principal (de exemplu: casa și lotul de pământ), notarul va încasa taxa de stat pentru fiecare bun imobil în parte (cum ar fi acareturile la casă, beciul, clădirile și construcțiile legate solid de pământ aflate pe lot), fiecare având numărul său cadastral?
Detalii
06
02 2019
1201

Înregistrarea notarială a contractelor de vânzare-cumpărare: valoarea tranzacției sau valoarea estimată?

În cazul înregistrării de către notar a contractului de vânzare-cumpărare a unui bun imobil, când apare obligația notarului de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat informația prevăzută la art. 22611 din Codul fiscal și ce sumă va fi indicată – valoarea tranzacției sau valoarea estimată a bunului imobiliar?
Detalii
19
12 2018
590

Unele aspecte ce țin de efectuarea cumpărăturii de control

Cumpărătura de control, conform art. 224 alin. (1) din Codul fiscal (CF), este o modalitate de control, exprimată în crearea artificială de către funcționarul fiscal a situației de procurare a bunurilor materiale, de efectuare a comenzii de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor fără scopul de a le achiziționa (consuma) sau de a le comercializa. Cumpărătura de control poate fi efectuată atât în monedă națională, cât și în valută străină.

Amintim că, în condițiile art. 214 alin. (1) din CF, controlul fiscal are drept scop verificarea modului în care contribuabilul respectă legislația fiscală într-o anumită perioadă sau în câteva perioade fiscale. Acesta este exercitat de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și/sau de un alt organ cu atribuții de administrare fiscală, în limitele competenței, la fața locului și/sau la oficiul acestuia.
Detalii