Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Valentina Panuș

contabil,certificat CIPA, doctor în științe economice
17
11 2015
5361

Verificarea și corelarea informațiilor din declarația privind T.V.A. cu cele financiare (Partea I)

Periodic contabilii efectuează verificări și corelări aferent elementelor financiare cu cele fiscale. Astfel, pe lîngă întocmirea situațiilor1 financiare poate include și verificarea minuțioasă a corectitudinii întocmirii rapoartelor2 fiscale care au fost prezentate organului fiscal și corelarea, după caz, a acestora.
Detalii
16
11 2015
4802

Aspecte aplicative în determinarea pragului de semnificație conform noilor reglementări contabile

În revista Monitorul Fiscal nr. 11/2014 au fost expuse conceptele generale privind noțiunea de semnificație în fundamentarea raționamentului profesional contabil.

În practica contabilă nu prea s-a utilizat termenul de semnificație prin prisma prevederilor contabile, astfel poate fi dificil de stabilit, de exemplu, în mărime absolută (în sumă fixă) sau mărime relativă (cote procentuale) de la mărimea elementului sau a grupei de elemente; dacă în procent, atunci care mărimea ce se consideră semnificativă sau nesemnificativă 1%, 2,5%, 10% etc., precum și cum tehnic se determină și aplică.
Detalii
29
06 2015
3826

Aplicarea deprecierii activelor conform noilor prevederi contabile

În condițiile actuale de aplicare obligatorie a Standardelor Naționale de Contabilitate, începînd cu 1 ianuarie 2015, problematica testului la depreciere şi a evaluării obține o semnificație fundamentală în cadrul etapei de tranziție la noile standarde.

Testul de depreciere are o importanță crucială pentru calitatea situațiilor financiare, luînd în considerare domeniile strategice de raportare financiară, care se intersectează cu testarea anuală a imobilizărilor corporale sau altor active.
Detalii
10
03 2015
10722

Despre diferența dintre deprecierea și reevaluarea mijlocului fix1

Deprecierea de valoare, în sensul SNC „Deprecierea activelor”, se referă, de regulă, la o deteriorare a valorii unui activ, care are puține şanse de a dispărea în viitor, cauzată de uzura morală, condiții nefavorabile de pe piață, modificări negative în mediul tehnologic, economic sau legal care afectează entitatea, etc.
Detalii
06
03 2015
3649

Transpunerea generală a conturilor contabile

Modificarea reglementărilor contabile, începând cu 1 ianuarie 2015, nu reprezintă o simplă modificare a unui act normativ, ci o modificare complexă. Astfel, pe lînga noile prevederi, modificarea planului de conturi implică şi un proces de transpunere a soldurilor din conturile vechi în conturile noi din Planul general de conturi contabile.
Detalii
05
03 2015
5346

Modul general de transpunere a conturilor vechi în noul Plan general de conturi contabile (cl. 1-5) – în ediția din luna martie a P.P. ”Monitorul Fiscal FISC.md”

Avînd la bază prevederile Recomandărilor metodice şi a Planului general de conturi contabile, în materialul Repere aplicative privind tranziția la noile reglementări contabile din rubrica SNC noi (autori – Valentina Panuș, contabil, certificat CIPA, doctor în științe economice și Natalia Zlatina, conferențiar universitar, doctor în științe economice, ASEM)
Detalii