Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Valeria Nedelea

Șef al Direcției asistență juridică din cadrul Direcției generale administrare fiscală mun.Chișinău, SFS
15
04 2022
260

Autoritățile cu drept de aplicare a sancțiunilor contravenționale și tipurile contravențiilor examinate

Conform Codului contravențional al RM, sancțiunea contravențională este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvârșit o contravenție.

Contravențiile sunt   tipurile de încălcări  expres prevăzute de partea specială a Codului contravențional (CC).

Pentru contravențiile constatate, pot fi aplicate următoarele sancțiuni:


Detalii

29
03 2022
1005

Extinderea listei produselor social importante și efectul asupra tranzacțiilor în derulare

Prin Dispoziția nr.2 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM din 25 februarie 2022, a fost extinsă Lista produselor social importante cu 10 poziții1, față de care se aplică reguli speciale de stabilire a prețului de comercializare potrivit Hotărârii Guvernului nr.774/2016.
 
Astfel, asupra acestor produse se aplică regulile speciale de comercializare, care le reiterăm în continuare.


Detalii

24
02 2022
623

Declararea mijloacelor de transport procurate de persoanele fizice cu achitarea în rate

În 2020, SRL a vândut unei persoane fizice un autoturism în valoare de 310 mii lei. Persoana fizică a achitat autoturismul în două tranșe: 190 mii lei în 2020 și 120 mii lei în 2021. Apare întrebarea: când apare obligatia SRL de a prezenta Informatia privind cheltuielile efectuate de persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport pentru anul 2021?

 

În conformitate cu art.22611 alin.(2) pct.11) din Codul fiscal, persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat informaţia despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport.
Detalii

31
01 2022
985

Radierea din Registrul de stat a contribuabililor inactivi

În practica Serviciului Fiscal de Stat (SFS) se atestă situații în care contribuabilii nu sunt familiarizați cu procedura, nemijlocit existența procedurii de radiere din Registrul de stat a contribuabililor inactivi. În acest articol ne propunem să prezentăm condițiile în care se inițiază și are loc această procedură și care sunt contribuabilii cărora le poate fi aplicată.

 Inițial, ca fiind inactivă, poate fi radiată o persoană juridică sau un întreprinzător individual.


Detalii

31
01 2022
250

Studiile și formarea profesională a angajaților. Garanțiile salariaților și consecințele fiscale pentru angajator

Dezvoltarea afacerii presupune în mod direct și faptul ca munca în cadrul unității să fie efectuată de un personal calificat. Evident că orice angajator este cointeresat să asigure o dezvoltare continuă și permanentă a salariaților, în acest sens fiind în drept să stabilească prin contractul colectiv, individual de muncă sau prin alt act normativ la nivel de unitate, garanții și compensații pentru angajați.

 Potrivit legislației muncii, salariații care îmbină munca cu studiile beneficiază de garanții și compensații, după cum urmează:


Detalii

31
01 2022
1128

Исключение из Государственного регистра недействующих налогоплательщиков

В практике Государственной налоговой службы (ГНС) возникают ситуации, когда налогоплательщики не ознакомлены с процедурой и, непосредственно, наличием порядка исключения недействующих налогоплательщиков из Государственного регистра. В данной статье будут перечислены условия, при которых эта процедура инициируется и осуществляется, а также в отношении каких налогоплательщиков она может быть применена.


Detalii

28
12 2021
909

Пожертвования на благотворительные цели и спонсорскую поддержку: 5 условий для вычета

Каковы условия для вычета пожертвований, осуществленных в благотворительных целях или в целях спонсорской поддержки?
 
Напоминаем, что понятие благотворительной деятельности означает беспристрастное и необусловленное оказание физическими или юридическими лицами материальной помощи или бесплатных услуг одному лицу (группе лиц), при этом взамен не требуется никакого вознаграждения, платы или выполнения обязательств и не преследуется цель получения прибыли.
 


Detalii

16
12 2021
471

Типовые формы первичных документов строгой отчетности в случае реорганизации или ликвидации налогоплательщика

Один из вопросов, требующих разъяснения в случае реорганизации или ликвидации предприятия, касается неиспользованных типовых форм первичных документов строгой отчетности (типовых форм).
 
Таким образом, далее рассмотрим каковы возможности и действия, которые необходимо предпринять в отношении типовых форм при реорганизации, а также при ликвидации налогоплательщика.


Detalii

09
12 2021
305

Datoria persoanei aflate în proces de insolvabilitate

Este considerată compromisă suma datoriei persoanei în privința căreia există hotărârea judecătorească privind intentarea procedurii de faliment simplificat?
 
Opinia instanțelor de judecată
 
 În conformitate cu art.31 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea oricărei datorii compromise, conform legislaţiei, dacă această datorie s-a format în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Totodată, noțiunea de datorie compromisă este prevăzută la art.5 pct.32 din CF1, aceasta reprezentând o creanță care este nerambursabilă în cazul în care este întrunită una dintre situațiile indicate, printre acestea fiind și cazul în care persoana juridică sau fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător, declarată insolvabilă, nu are bunuri.


Detalii

08
12 2021
399

Reducerea amenzilor aplicate conform Codului fiscal, Codului contravențional și Codului penal

Condițiile de beneficiere de reducerea amenzii aplicate în funcție de tipul acesteia Legislația Republicii Moldova prevede diferite tipuri de sancțiuni, printre care și sancțiunea cu amendă.


Amenda este acel tip de sancțiune care poartă caracter economic, pecuniar și, pe lângă scopul de corectare și reeducare a persoanei care a săvârșit încălcarea, are și impact financiar asupra acesteia. În acest sens, legislația prevede și dreptul persoanei care este amendată de a beneficia de reducerea acesteia dacă întrunește condițiile impuse.


Detalii