Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Veronica Vragaleva

viceministru al finanţelor

http://www.mf.gov.md/

11
12 2018
211

Politica fiscală în UE și angajamentele asumate de RM în ceea ce ține de prevederile acesteia

În contextul intrării în vigoare la 1 iulie 2016 a Acordului de asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora (Acordul), pe de altă parte, semnat în septembrie 2014 la Vilnius, Lituania, un interes sporit îl prezintă atât prevederile acestuia, cât şi baza juridică şi procesuală europeană la care urmează a fi ajustate legislația şi procedurile autohtone.
Detalii
18
01 2018
2265

Politica fiscală şi vamală pentru 2018 - principalele aspecte

Procesul politicii fiscale și vamale pentru anul 2018, care a început în luna februarie 2017 odată cu stabilirea principalelor obiective, parcurgând prin etapele de elaborare, consultare, definitivare, expertizare, aprobare, s-a materializat prin adoptarea în lectură finală de către Parlament și, respectiv, prin promulgarea de către Președintele Republicii Moldova a Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15 decembrie 2017 (în continuare – Lege).
Detalii
14
09 2017
3210

Rezultatele consultărilor publice ale proiectului de lege ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2018

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative ce vizează realizarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2018 (în continuare – PFV 2018) a fost propus spre dezbateri publice începând cu 30 iunie curent, fiind organizată o ședință cu participarea tuturor părților interesate odată cu finisarea recepționării propunerilor.
Detalii
07
06 2017
2778

Veronica Vragaleva: Scopul Ministerului Finanțelor este să facă tranziția către noile reguli de contabilitate și audit pe înțelesul persoanelor interesate

Intensificarea eforturilor Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova în vederea modificării prevederilor legislaţiei ce ţine de contabilitate, auditul situaţiilor financiare și fiscalitate, în conformitate cu Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, trezeşte incertitudine în mediul de afaceri şi, în special, al contabililor.
Detalii
06
01 2017
1565

Politica fiscală și vamală pentru anul 2017: proces și conținut

,,Cel mai dezastruos lucru ce-l poţi face unui om de afaceri în America
este să-l ţii în incertitudine şi să-l pui să ,,ghicească” cum va fi politica fiscală”
Lyndon Baines Johnson, al 36-lea Preşedinte al SUAO politică fiscală şi vamală eficientă presupune atingerea obiectivelor legate de obţinerea veniturilor necesare finanţării cheltuielilor publice, redistribuirea veniturilor populaţiei, precum şi asigurarea unui suport pentru creşterea economică, accentul fiind pus în funcție de situaţia economică a ţării şi de politicile statului la etapa respectivă.
Detalii
08
09 2016
1036

ACQUIS-ul comunitar european: aspecte de administrare fiscală

În contextul intrării în vigoare la 1 iulie 2016 a Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, un interes sporit îl prezintă atît prevederile acestuia, cît şi baza juridică şi procesuală europeană la care urmează a fi ajustate legislaţia şi procedurile autohtone.
Detalii
30
06 2016
5072

Politica bugetar-fiscală: provocări și reușite ale politicii fiscale pentru anul 2016

Politica bugetar-fiscală este unul din cele mai așteptate de către societatea civilă documente de politici, pornind de la setul de politici fiscale ce le conține, fiind un exercițiu anual complex și extrem de complicat, avînd implicații operaționale atît din partea organelor statului responsabile de elaborarea și promovarea acesteia, cît și din partea societății civile active, dornice să participe în procesul decizional.
Detalii
02
02 2016
3271

Privind aplicarea impozitului pe venitul din activitatea operațională a agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Noțiuni generale

În conformitate cu prevederile capitolul 71 din CF „Regimul fiscal al agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii” se aplică asupra agenților economici care nu sînt înregistrați ca plătitori de T.V.A. Această categorie de persoane prezintă altă formă de dare de seamă decît Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12).
Detalii
02
12 2015
735

O companie din Republica Moldova, specializată în elaborarea programelor informaţionale şi prelucrarea informaţiei, a livrat un program informaţional unei persoane juridice-rezident al Uzbekistanului, fără transmiterea drepturilor de autor asupra acestuia. La momentul primirii plăţii aferente produsului livrat, compania rezidentă a Republicii Moldova a prezentat certificatul de rezidenţă, în vederea aplicării prevederilor Convenţiei de evitare a dublei impuneri.

Însă partenerul din Uzbekistan a calificat plata respectivă drept royalty şi a reţinut impozit pe venit în mărime de 15%, în baza prevederilor convenţiei menţionate. Faptul achitării impozitului reţinut în bugetul Republicii Uzbekistan este confirmat prin documentul eliberat de autoritatea fiscală din Uzbekistan. În situaţia creată, este în drept compania rezidentă a Republicii Moldova să treacă în cont impozitul pe venit achitat în Republica Uzbekistan şi în ce mărime?

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din CF, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile și prevederile tratatului internaţional.
Detalii