Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Victoria Belous

Şef al Direcţiei, Direcția juridică
30
07 2021
875

Achitările în numerar: sancționarea în cazul nerespectării multiple a limitei tranzacțiilor cu cetățenii

Întreprinderea X pe parcursul lunii iunie 2021 a comis contravenția stabilită la art. 293 alin. (2) Cod contravențional (CC), acceptând recepționarea plăților în numerar peste limita permisă de 100 mii lei de la persoane fizice în cazul a două tranzacții. Ce sancțiune riscă entitatea pentru încălcarea comisă?
 
Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 845/1992, începând cu 1 mai 2021, întreprinderea are dreptul să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate.
 
15
07 2021
1139

Уплата взносов медстрахования со скидкой 50% влечет исчисление взносов в процентном отношении к заработной плате

Вступившие в силу с 1 января 2021 г. изменения к Закону № 1593/2002 о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования, утвержденные Законом № 257/2021 о внесении изменений в некоторые нормативные акты (касающиеся налоговой и таможенной политики на 2021 год), меняют принцип исчисления взносов обязательного медицинского страхования (ОМС) в процентном отношении к заработной плате и другим выплатам для лиц, которые в начале года уплатили взносы ОМС в виде фиксированной суммы.
 


Detalii

13
07 2021
1768

PAM: achitarea primei cu reducere de 50% generează calcularea cotei procentuale din salariu

La 1  ianuarie 2021 au intrat în vigoare modificările operate prin Legea  nr. 257/2021 cu privire la modificarea unor acte normative (ține de politica fiscală și vamală pentru anul 2021), printre care se regăsesc și modificările aprobate la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

 

Acestea modifică principiul de calculare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medical (PAM) în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense pentru persoanele care,
Detalii

08
07 2021
905

Avocații, birourile acestora și avocații stagiari: transparența fiscală

Biroul asociat de avocați este persoană juridică și este supus regimului transparenței fiscale. Plata impozitului pe venit se face, prin intermediul biroului asociat de avocați, de către fiecare avocat și avocat stagiar care activează în cadrul biroului asociat de avocați, pentru venitul propriu, prevede noua redacție a art.31 alin (2) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, care a intrat în vigoare la 14 iunie 2021. Modificările au fost aprobare prin Legea nr. 67/2021.
 
Amintim, conform art. 29 alin. (1) din, profesia de avocat se exercită, la discreţia fiecărui avocat, în una din următoarele forme:


Detalii

10
06 2021
202

Deducerea cheltuielilor aferent salariaților de către biroul individual al avocaților

Situație de caz: Este în drept cabinetul avocatului de a angaja persoana prin contract individual de muncă, pentru acordarea ajutorului avocatului în procesul de exercitare a activității profesionale si care cheltueli pot fi deduse în scopuri fiscale de către biroul individual al  avocatului?


Conform articolului 29 și art. 30 din Legea nr.1260 din 19-07-2002 cu privire la avocatură (în continuare – Lege), profesia de avocat se exercită, la discreţia fiecărui avocat, în una din următoarele forme:
a) cabinet al avocatului;
b) birou asociat de avocaţi.


Detalii

27
05 2021
553

Statutul de plătitor TVA. Aspecte ce țin de înregistrarea obligatorie

Deși obligativitatea și condițiile înregistrării în calitate de plătitor al TVA sunt specificate1 în art. 112 din Codul fiscal, aspectele ce țin de aplicarea prevederilor acestui articol în coroborare cu prevederile art.95 din CF încă mai generează întrebări, în special contribuabililor care urmează să se înregistreze drept subiecți impozabili cu TVA. Astăzi venim cu unele precizări și generalizarea reglementărilor în vigoare.
 
Ce presupune sintagma „perioada de 12 luni consecutive”.
Detalii
26
05 2021
914

Sancţionarea mediului de afaceri vs planul de remediere

Instituirea unui mecanism de prevenire a aplicării sancţiunilor asupra mediul de afaceri în cazul în care întreprinderea şi reprezentanţii acesteia înlătură încălcările comise şi realizează acţiunile recomandate de autoritatea de control este aprobat prin  Legea nr. 59 din 22 aprilie 2021 pentru modificarea unor acte normative, care a intrat în vigoare la 21 mai curent, data publicării documentului în MO.


Detalii

25
05 2021
2517

Уничтожение бухгалтерских документов в отсутствие налогового контроля

Вправе ли хозяйствующий субъект уничтожить документы если период, за который он намеревается уничтожить документы, не был подвержен налоговому контролю?

 

В соответствии со ст.17 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности №287/2017, субъект обязан хранить бухгалтерские документы (первичные документы, бухгалтерские регистры, финансовые отчеты и другие документы), относящиеся к организации и ведению бухгалтерского учета, которые систематизируются и хранятся в соответствии с правилами и сроками, установленными Государственным органом надзора и управления Архивного фонда Республики Молдова. 


Detalii
21
05 2021
1094

Cheltuieli pentru deplasarea în străinătate: fondatorul neangajat vs salariat

Întreprinderea suportă cheltuieli pentru deplasarea în străinătate a fondatorului entității, care nu este angajat al acesteia, dar participă la o instruire aferente domeniului de activitate a întreprinderii. Se deduc în scopuri fiscale cheltuielile suportate de întreprindere?
 
Conform art.24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual, conform modului stabilit de Guvern. 


Detalii

19
05 2021
1702

Impozitul pe bunurile imobiliare. Ce scutiri pot acorda APL persoanelor fizice-cetăţeni

Impozitul pe bunurile imobiliare este impozitul local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare. În cazul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător acest impozit se achită în funcție de data apariției dreptului de proprietate: în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent1.
 
Respectiv, subiecții impunerii deja primesc avizele de plată a acestui impozit.
Detalii