Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Victoria Belous

Şef al Direcţiei, Direcția juridică
08
08 2022
1062

Modificarea procedurii de pornire a urmării penale pentru unele infracțiuni economice

Prin Legea nr. 189/2022 pentru modificarea unor acte normative au fost operate mai multe modificări la Codul de procedură penală. Astfel, conform modificărilor, începând cu 26 iulie 2022  la art. 2761 din Codul de procedură penală, pornirea urmăririi penale în cazul existenței bănuielii rezonabile de săvârșire a infracțiunilor prevăzute de Codul penal la:

Art.241 Practicarea ilegală a activității de întreprinzător
Art. 242 Pseudo activitatea de întreprinzător
Art. 244
Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor şi organizațiilor
Art. 2441 Evaziunea fiscală a persoanelor fizice


Detalii

28
12 2021
1397

Acordarea voucherului cadou salariaților: aspecte fiscale

Angajații sunt elementul cel mai important din orice organizație, deoarece anume aceștia asigură succesul și progresul companiei. Orice idee care urmează a fi realizată necesită acordul, implicarea și, evident, abilitățile oamenilor implicați,  iată de ce motivarea salariaților este un factor extrem de important pentru menținerea productivității și obținerea succesului unei întreprinderi.

Una din multiplele metodele aplicate de angajatori pentru motivarea salariaților este oferirea voucherelor cadou (certificate valorice cadou).


Detalii

23
12 2021
1104

Оплата труда работников, совмещающих должность временно отсутствующего персонала

На автостоянке работают четыре охранника с 12-часовым графиком работы, после чего им предоставляется 24 часа отдыха. Один из охранников подал в отставку, и управляющий предприятия предложил поделить его обязанности на 3 охранников, которые продолжают работать. Каковы юридические аспекты совмещения должности?
 
Согласно ст. 100 Трудового кодекса, нормальная продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов. Максимально допустимая продолжительность ежедневной работы не может превышать 10 часов в пределах нормальной продолжительности рабочей недели 40 часов.


Detalii

06
12 2021
2180

Controlul fiscal efectuat la agenții economici. Întrebări și răspunsuri

Conform prevederilor art. 129 pct. 11 din Codul fiscal (CF), control fiscal este verificarea corectitudinii cu care contribuabilul execută obligaţia fiscală și alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală și alte acte normative, inclusiv verificarea altor persoane sub aspectul legăturii lor cu activitatea contribuabilului prin metode, forme și operaţiuni prevăzute de Codul fiscal.


Principalele atribuții de control fiscal stabilite în competența Serviciului Fiscal de Stat (SFS) sunt expuse în art. 133 din CF, dar prevederi sunt specificate și în alte acte normative, spre exemplu Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și
Detalii

17
11 2021
1871

Decesul salariatului: aspecte juridice și fiscale

Care sunt aspectele juridice de care urmează să țină cont angajatorul în cazul decesului unui salariat al întreprinderii?  Sunt sau nu impozabile plățile restante achitate moștenitorilor salariatului?
 
Conform art. 82 lit. a) din Codul muncii (CM), circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor și atrag încetarea contractul individual de muncă sunt decesul salariatului, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin hotărâre a instanţei de judecată.


Detalii

15
11 2021
1423

Răspunderea pentru generarea stării de insolvabilitate

Instanţa de insolvabilitate, la cererea administratorului insolvabilităţii/ lichidatorului, a comitetului creditorilor sau a oricărui creditor care are interes legitim poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de membrii organelor lui de conducere şi/sau de supraveghere, precum şi de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea, prevede art.248 din Legea insolvabilităţii nr.149/2012, stabilind și acțiunile ce au cauzat insolvabilitatea1.
 

Aplicarea prevederilor menționate supra nu exclude aplicarea faţă de debitor a unor sancţiuni contravenţionale sau pedepse penale pentru fapte ce constituie contravenţii sau infracţiuni.
Detalii

11
11 2021
1398

Modificările aferent taxelor locale operate în luna septembrie 2021

Conform prevederilor art. VII pct. 78-87 din Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, au fost operate modificări aferent taxelor locale și anume:
 
·        a fost aprobată cota maximă a taxelor locale;
·        a fost abrogată taxa pentru parcaj, subiecţi ai căreia erau persoanele juridice sau fizice posesoare de autovehicule, care utilizează parcajul;
Detalii
10
11 2021
1533

Utilizarea scutirii pentru copiii unuia dintre soți din altă căsătorie

Conform art. 35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 4500 de lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate, pentru care scutirea constituie 18900 de lei anual.
 
Persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:


Detalii

09
11 2021
655

Statutul de plătitor TVA în cazul procurării și livrării mărfurilor prin intermediul platformelor internaționale de comerț

Studiu de caz: SRL X procură mărfuri prin intermediul platformelor internaționale de comerț de la producători din străinătate și le livrează cumpărătorilor din diferite state ale lumii, fără ca mărfurile respective să fie importate pe teritoriul Republicii Moldova și ulterior exportate. Suma vânzărilor efectuate depășește 2 mil. lei pe parcursul a 12 luni consecutive. Urmează să se înregistreze SRL X în calitate de subiect al impunerii cu TVA sau nu? 


Detalii

08
11 2021
1377

Инвентаризация и ее результаты. Налоговые аспекты

Важным этапом бухгалтерского цикла является инвентаризация. Субъекты, которые ведут бухгалтерский учет, обязаны проводить инвентаризацию.
Правила проведения инвентаризации элементов актива и обязательств, признание и отражение результатов инвентаризации и составление форм, используемых при проведении инвентаризации, установлены Положением о порядке проведения инвентаризации, утвержденным Приказом Министра финансов № 60/2012 (далее – Положение). Правила проведения инвентаризации по отраслям, сферам/секторам деятельности разрабатываются центральными отраслевыми органами и согласовываются с Министерством финансов.


Detalii