Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Vitalie Coceban

Administrator Î.S. „Fiscservinform”
26
07 2013
3651

Запуск электронной версии периодического издания «Monitorul Fiscal FISC.md»

Информационное общество предъявляет новые требования к скорости и объему передаваемой информации. Следуя велению времени и Стратегическому плану на 2011-15 гг., Государственная налоговая служба стремится предоставлять налогоплательщикам больше качественной информации.

В Стратегическом плане развития ГГНИ на 2011-15 гг. предусмотрено «непрерывное продвижение духа добровольного соблюдения законодательства налогоплательщиками при декларировании и уплате налоговых обязательств, усиление гражданской ответственности в налоговой сфере за счет установления общих партнерских принципов в отношениях с деловыми кругами и гражданами, основанных на взаимном доверии и поддержке, предоставлении оптимальных и компетентных решений, воплощенных в комплексе автоматизированных высококачественных услуг, оказываемых на основе последних достижений в области информационных технологий, а также с учетом гармонизации налогового законодательства Республики Молдова в соответствии с международными стандартами в области налогового администрирования».
Detalii
09
06 2013
3285

Vitalie Coceban : "Contul curent fiscal on-line – un nou serviciu pentru contribuabili"

Dezvoltarea serviciilor electronice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat este un proces continuu şi consecutiv, ce se realizează în baza „Planului de dez-voltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015”. Politica de ad-ministrare fiscală este orientată spre o interacțiune comodă, prietenoasă şi transparentă cu contribuabilii, utilizînd pe larg tehnologiile informaționale şi mediul de comunicare – internet. În acest sens, se identifică permanent noi modalități de interacțiune cu agenții economici şi persoanele fizice, ast-fel încît să se contribuie la promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară, şi uşurarea executării obligațiilor fiscale de către contribuabili. Implementarea serviciului a fost posibil cu suportul Programului USAID Comerţ, Investiții şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător (BRITE), Î.S. „Fiscservinform” şi compania DAAC System Integrator.
Detalii
16
09 2011
1969

Vitalie Coceban: "Timbre de acciz ca un element de protecție"

Accizele deţin locul trei după ponderea în structura veniturilor la bugetul Republicii Moldova. În 2010, acestea au însumat circa 2,067 miliarde lei sau aproape 17 la sută din suma veniturilor fiscale. Potrivit praticii internaţionale sunt accizate, de obicei, 7-8 grupe de mărfuri. În Moldova, anul trecut, încasările bugetare pe grupe au constituit 191,4 mil. lei din accizele la producţia vinicolă, 207,7 mil. lei – accizele la bere, 408,9 mil.lei – accizele la produsele din tutun, 903,1 mil. lei – accizele la produsele petroliere, 390,8 mil. lei – accizele la autoturisme, accize la alte mărfuri – 44,0 mil. lei, se arată în raportul Ministerului Finanţelor prinvind realizarea bugetului de stat pentru anul trecut.
Detalii
06
05 2011
1595

Виталие Кочебан: "Вначале была информация: информационные ресурсы и электронные сервисы как главные условия качественного налогового администрирования, основанного на данных от третьих лиц"

«На мой взгляд, качественное налоговое администрирование напрямую влияет на благосостояние общества, — говорит директор ГП «Fiscservinform» Виталие Кочебан. – Я имею в виду вариант, при котором государство правильно, вовремя, в оптимальных пропорциях собирает налоги: без давления, без ухищрений, в рамках законных процессов и транспарентных процедур».

Чтобы организовать такое администрирование, необходимо обладать информацией. Первое свойство денег, поступающих в бюджет, — это та информация, которую получают налоговые органы для принятия решений в области налогообложения и организации процесса налогового администрирования, считает он. Отсюда следует, что для эффективного налогового администрирования необходима качественная, своевременная, правильно структурированная информация.

Detalii