Catalogul instituţiilor
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)
21
09 2021
289

ANSA va continua eliberarea certificatelor pentru semințe și material săditor

Agenții economici din domeniul agroalimentar se confruntă cu lipsa procedurilor transparente şi clare de eliberare, retragere şi/sau suspendare a certificatului de calitate a seminţelor/buletinul de analiza a seminţelor pentru uz intern, a certificatului de valoare biologică, precum şi a certificatului pentru materialul de înmulţire şi cel săditor importat (Certificat). În acest context, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat proiectul hotărârii de Guvern privind procedurile de eliberare a unor certificate de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, care stabileşte termenul de valabilitate, precum şi modul de eliberare, retragere şi/sau suspendare a certificatelor. Documentul este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali de astăzi, 21 septembrie.


Detalii

19
05 2021
355

Территориальные агентства ANSA могут получить статус юридических лиц

Лабораторные исследования для внедрения программ по мониторингу и надзору в области продовольственной безопасности, здоровья растений и фуража будут осуществляться лабораториями (публичными учреждениями), в которых Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов  (ANSA) является учредителем.  Если методы исследований в этих лабораториях не аккредитованы, тогда ANSA сможет проводить их в других аккредитованных лабораториях – молдавских или зарубежных. Соответствующие поправки предложено внести в Постановление правительства №600/2018 об организации и функционировании Агентсва, проект которых предложен для общественных консультаций. 


Detalii

01
02 2021
755

ANSA: înregistrarea activități din domeniul sanitar-veterinar va fi efectuată gratis

Agenții economici care desfășoară activități ce țin de creșterea și întreținerea animalelor, asistența medicală veterinară și de domeniul hranei pentru animale vor putea activa doar dacă vor fi înregistrate de către Subdiviziunile Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor (STSA), în zona de supraveghere a căruia urmează să-și desfășoare activitatea. Condiție este prevăzută de Regulamentul de înregistrare sanitară veterinară a activităților agenților economici, aprobat prin Ordinul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 15 din 18 ianuarie 2021 care a fost publicat în Monitorul Oficial din 29 ianuarie curent.

Detalii
19
09 2018
817

Авансовые субсидии. Второй этап

C 17 сентября запущен второй этап приема заявок на получение авансовых субсидий за 2018 г. Агентство по интервенции и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) предоставляет женщинам-фермерам и молодым людям, начинающих свой бизнес в области сельского хозяйства. Заявки принимаются до 14 ноября 2018 г. Авансовые субсидии, будучи пилотным проектом в рамках Программы ENPARD, будут предоставляться сельхозпроизводителям на основе инвестиционных проектов.
Detalii
02
08 2018
796

Субсидии: текущие платежи и погашение задолженностей

Cумма субсидий, уже перечисленных производителям сельскохозяйственной продукции в I полугодии 2018 г., составила 326 млн леев. Об этом сообщило Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA), отметив, что эти деньги выплачены по 2370 заявкам. Из общей суммы выплаченных субсидий 221 млн леев составляет погашение задолженности за 2017 г. перед 1,5 тыс. фермеров, а 105 млн выплачено 945 бенефициарам в счет текущего года.
Detalii
04
07 2018
1289

Subvenționarea în avans a start-up-rilor în domeniul agricol

Tinerii și femeile care doresc să-și lanseze o afacere în sectorul agricol pot depune cererile de subvenționare, informează Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA).

Astfel, în perioada 2 iulie — 10 septembrie curent, solicitanții de subvenții în avans vor depune la AIPA cererea respectivă cu anexarea declarației pe propria răspundere și planului de afaceri.
Detalii
15
06 2018
1041

С 1 июля можно будет подать заявку на получение авансовых субсидий

C 1 июля 2018 г. молодые фермеры и фермеры-женщины, желающие начать свой бизнес в области сельского хозяйства, смогут запросить авансовые субсидии для стартапов из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности. Об этом было заявлено ходе пресс-конференции, посвященной представлению запущенной Программы предоставления авансовых субсидий начинающим сельхозпроизводителям для поддержки запуска и реализации их инвестиционных проектов.
Detalii
07
05 2018
890

AIPA: выплачены первые 37 млн леев субсидий

Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) сообщает, что с февраля и до настоящего времени общая сумма одобренных и уже перечисленных на счета 409 сельхозпроизводителей субсидий составила порядка 37 млн леев.

Согласно ведомству, наиболее активными в подаче пакетов документов для рассмотрения районами являются Кагул, Дондюшаны и Хынчешты. Чаще всего сельхозпроизводители запрашивают субсидии для высадки многолетних насаждений и закупку сельскохозяйственной техники.
Detalii