Catalogul instituţiilor

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

este o organizaţie de stat autonomă de nivel naţional, care dispune de personalitate juridică şi desfăşoară activităţi nonprofit în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fondată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.950 din 7 septembrie 2001 în scopul implementării Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998.

cnam.md

14
02 2019
129

Tot mai multe persoane achită AOAM cu reduceri

Peste 19 mii de cetăţeni au achitat, în luna ianuarie 2019, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă. În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cifra este în creştere cu circa două mii de persoane comunică Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Astfel, din numărul total de plătitori peste 13 mii de persoane au beneficiat de reducere în proporţie de 50% din valoarea primei. Este vorba despre fondatorii de întreprinderi individuale, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, cetățenii neangajați și neasigurați de Guvern care se află în Moldova pentru cel puţin 183 de zile pe an,
Detalii
06
02 2019
107

Selectarea proiectelor investiționale în domeniul serviciilor medicale

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunţă lansarea concursului de selectare a proiectelor investiţionale finanţate din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Dosarele la concurs pot fi depuse în perioada 5–14 februarie 2019.

Astfel, la concurs pot participa instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care depun proiecte investiționale pentru realizarea obiectivelor și priorităților de finanțare stabilite de către Consiliul coordonator din cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.
Detalii
07
02 2019
102

Veniturile FAOAM depășesc sumele planificate

În fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM), în luna ianuarie 2019, au fost acumulate venituri de peste 615 mil. lei, la nivel de 112,1% faţă de suma planificată, anunță Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Astfel, acumulările respective au fost în creştere cu 93,5 mil. lei sau cu 18% față de ianuarie 2018.

Potrivit informației, principala sursă de venituri a fost reprezentată de contribuţiile procentuale din salariu şi din alte recompense, în volum de circa 341 mil. lei, după care urmează transferurile din bugetul de stat, cu circa 236 mil. lei şi primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă cu peste 34 mil. lei. Alte venituri reprezintă 4 mil. lei.
Detalii
31
01 2019
587

De mâine, unele medicamente vor fi oferite gratuit

De la 1 februarie 2019, cetățenii vor beneficia de medicamente oferite gratuit din lista celor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM), destinate tratamentului celor mai frecvente maladii, cum ar fi: bolile cardiovasculare, respratorii, osteoarticulare, bolile endocrine, astmul bronșic, pielonefrita acută și cronică, maladii ale aparatului digestiv, hepatită, ciroză hepatică etc.

În acest sens, au fost aprobate modificări în Ordinului comun nr. 492/139A din 22 aprilie 2013 al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS) şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Detalii
17
01 2019
305

Критерии заключения договоров с поставщиками медуслуг в 2019 г.

С 1 января 2019 г. в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) применяются Критерии заключения договоров с поставщиками медицинских услуг, утвержденные приказом Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты 29 декабря 2018 г.

В этом документе закреплены принципы, лежащие в основе заключения договоров с поставщиками медуслуг; условия их заключения и методы оплаты по видам медицинской помощи, предусмотренным Единой программой. Также регламентировано распределение средств фондов ОМС по видам медпомощи для оплаты предоставленных услуг; особенности заключения договоров по каждому виду медпомощи; процедуры отказа подтверждения контрактов, проведения переговоров и разрешения споров.
Detalii
17
01 2019
591

Как выявить неплательщика ОМС

Постановление правительства №1246 от 19 декабря 2018 г. об утверждении Положения о предоставлении/приостановлении статуса застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования, вступившее в силу 27 декабря того же года, осталось как-то малозаметным. Вместе с тем, оно призвано облегчить определение государством лиц, обязанных застраховаться в системе ОМС. Положения документа не применимы к механизму расчета взносов ОМС, исчисленных в процентном отношении к заработной плате и другим выплатам и пени по ним. Целью постановления являются выявление неработающих по индивидуальному трудовому договору физических лиц с местом жительства в Молдове, незастрахованных, но обязанных застраховаться в индивидуальном порядке, а также механизм расчета взносов ОМС в фиксированной сумме и соответствующей пени.
Detalii
16
01 2019
222

CNAM: plățile în avans pentru luna ianuarie

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a efectuat plăţi în avans pentru luna ianuarie curent în volum de circa 52,3 mil. lei. Astfel, 206 prestatori de asistenţă medicală primară, asistenţă medicală specializată de ambulator şi îngrijiri medicale la domiciliu au primit plăţile în avans.

Acestea sunt efectuate pentru a facilita acordarea continuă a asistenţei medicale populaţiei asigurate în volumul şi de calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi de a asigura acoperirea cheltuielilor destinate salarizării cadrelor medicale.
Detalii
10
01 2019
120

Veniturile FAOAM, în creștere

În anul 2018, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (FAOAM) au fost acumulate venituri de peste 6,877 mld. lei, la nivel de 102,1% faţă de suma planificată, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Acumulările respective au depășit cu 620, 8 mil. lei sau cu 9,9% veniturile anului 2017.

Potrivit informațiilor, principala sursă de venituri au fost contribuţiile procentuale din salariu şi din alte recompense, în volum de circa 4,7 mld. lei, după care urmează transferurile din bugetul de stat cu 2,728 mld. lei, şi primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă cu peste 110 mil. lei. Alte venituri ale CNAM au constituit circa 31,9 mil. lei.
Detalii
28
12 2018
484

Acordarea statutului de persoană asigurată în sistemul AOAM

În Monitorul Oficial din 27 decembrie 2018 a fost publicată Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Documentul prevede modul de acordare și suspendare a statutului, mecanismul de calculare a primei de AOAM în sumă fixă și a penalităților aferente, precum şi de identificare a persoanelor neasigurate obligate să se asigure în mod individual.
Detalii
27
12 2018
475

Reduceri la AOAM în anul 2019

Veniturile Fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2019 sunt aprobate în sumă de 7326 mil. lei, iar cheltuielile vor constitui 7526 mil. lei. În Monitorul Oficial din 22 decembrie curent a fost publicată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019.


Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense a rămas la nivelul anului curent și constituie 9% — câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori. Prima AOAM în sumă fixă rămâne neschimbată față de anul trecut și va constitui 4056 lei.
Detalii