Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 3 (37)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
25
04 2017
1775

Aspecte privind răspunderea subsidiară în cadrul procesului de insolvabilitate

Ca excepție de la regula generală, precum că fondatorul (membrul) persoanei juridice nu răspunde pentru obligațiile acesteia, se înscrie Legea insolvabilității, care prevede răspunderea atât a debitorului, cât și a fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor ori care pot influenta în alt mod acțiunile debitorului.
Detalii
25
04 2017
1721

О налоговых обязательствах физического лица при отчуждении недвижимого имущества, являющегося его основным жильем

Какие налоговые обязательства возникают у физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, в результате отчуждения недвижимого имущества, являющегося его основным жильем?
Detalii
20
04 2017
1504

О корректировке исчисленной суммы НДС по поставкам, не оплаченным клиентом, находящимся в процессе несостоятельности

В результате осуществления предпринимательской деятельности у компании-клиента, именуемой в дальнейшем Дебитор, приобретавшей у нас товар, что подтверждается налоговыми накладными, образовался долг перед нашей фирмой в 2008 году. В 2010 году был инициирован процесс по несостоятельности Дебитора.
Detalii
20
04 2017
2523

Despre obligațiile fiscale ale părților operațiunii de vânzare-cumpărare a cotei părți în capitalul social al unei întreprinderi

Persoana fizică nerezidentă „X” (cetățean al Ucrainei) care deține o cotă parte în capitalul social al SRL „Q” a decis să înstrăineze cota sa în favoarea agentului economic „Y” (persoană juridică) rezident al Republicii Moldova. Care sunt obligațiile fiscale pentru fiecare contribuabil în parte? Care este modalitatea de declarare a venitului obținut de către nerezident din realizarea părții sale în capitalul social?
Detalii
20
04 2017
1051

О праве предприятия на зачет уплаченного НДС на импорт по возвращенному товару

Предприятие «X» осуществило экспорт товара за границу, а в дальнейшем – его частичный возврат. При ввозе товара на территорию Республики Молдова предприятием «X» был уплачен в бюджет НДС на импорт возвращенного товара.

Имеет ли право предприятие на зачет уплаченного НДС на импорт по возвращенному товару?

Detalii