Catalogul tematic
Тематический каталог


Articolul 11. Balanţa bugetului
(1) Balanţa bugetului este echilibrul dintre totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor.
(2) Dacă veniturile depăşesc cheltuielile, rezultă excedent bugetar.
(3) Dacă cheltuielile depăşesc veniturile, rezultă deficit bugetar.
(4) Proiectul legii bugetare anuale include nivelul limită al excedentului sau deficitului bugetar.
(5) După adoptarea legii bugetare anuale:
a) nici un proiect de lege, altul decît privind modificări la legea bugetară anuală, care are drept urmare majorarea cheltuielilor bugetului de stat sau reducerea veniturilor bugetului de stat nu poate fi examinat de Parlament, dacă acesta nu include sursa reală de acoperire a pierderilor, în scopul menţinerii nivelului deficitului bugetar stabilit;
b) nici o lege, alta decît privind modificări la legea bugetară anuală, care prevede reducerea excedentului bugetului de stat aprobat sau majorarea deficitului bugetului de stat aprobat nu poate fi adoptată.

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
Aici nu a fost postat nici un articol