Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Tatiana Smeșnaia, corespondent
12
05 2021
3

НБМ: валютные резервы вновь выросли

Национальный банк Молдовы сообщает о росте валютных резервов до $3,75 млрд по состоянию на 30 апреля, что на $43,07 млн больше по сравнению с показателями марта месяца текущего года, когда они составляли $3,122 млрд. Это немногим менее рекордного уровня, зарегистрированного 18 декабря 2020 г., когда валютные резервы достигли $3,789 млрд.
 
По уточнению регулятора, резервы возросли за счет увеличения обменного курса валют по отношению к доллару США (общая сумма – $36,25 млн); зачисления средств, предоставленных группой Всемирного банка для поддержки госбюджета ($26,46 млн); получение минфином кредитов и грантов для реализации инвестиционных проектов ($17,75 млн);
Detalii
11
05 2021
80

Evoluția datoriei de stat a Moldovei

Datoria de stat administrată de Guvern, conform datelor de la sfârșitul lunii martie 2021, a atins nivelul de 70,9 mld. lei. Datoria internă, care deține ponderea 44,4% în valoarea totală a datoriei de stat, a însumat 31,5 mld. lei și s-a majorat cu 32,1% față de aceeași perioadă din anul precedent, iar datoria de stat externă, având o pondere de 55,6% în total, a atins 39,4 mld. lei, înregistrând o creștere cu 30,2%. Datele sunt reflectate în Raportul lunar privind evoluția social-economică a Republicii Moldova, făcut public de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Majorarea nivelului de îndatorare a țării este rezultatul împrumuturilor interne și externe la care a recurs Guvernul țării în contextul pandemiei.
Detalii
07
05 2021
97

Рост денежной массы М3

По состоянию на конец марта текущего года денежная масса M3 (включает деньги в обращении, депозиты до востребования, срочные депозиты, а также депозиты в иностранной валюте) увеличились на 16,7% по сравнению с тем же периодом 2020 г. и составила 107,5 млрд леев, уточняет Министерство экономики и инфраструктуры в майском отчете о социально-экономическом положении РМ.
 
В частности, объем денег в обращении возрос на 29,7%, депозитов до востребования – на 37,3%, срочных депозитов – на 3,5%, а в иностранной валюте – 2,8%. Остаток депозитов на конец марта 2021 г. увеличился на 12,3% и составил 77,1 млрд леев
Detalii
07
05 2021
179

SI „Contabilitate unică bugetară”. Concept elaborat

Scopurile, sarcinile și funcțiile necesare pentru crearea, implementarea și exploatarea Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară” (SI CUB) prin acces web securizat, obiectele informaționale și lista datelor care se păstrează în MCloud sunt stabilite în proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului SI CUB, elaborat de Ministerul Finanțelor și inclus pe ordinea se zi a ședinței secretarilor de stat.
 
Implementarea acestui sistem complet și coerent de evidență contabilă și raportare bugetară pentru autoritățile publice este stabilită în Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2013-2022.


Detalii

06
05 2021
154

Conceptul SI „Înregistrare cu statut de șomer”

Implementarea Sistemului informațional „Înregistrare cu statut de șomer” (SI „îSȘ”) va modifica modul de depunere a cererii de înregistrare cu statut de șomer și a documentelor aferente serviciului, precum și examinarea întrunirii condițiilor necesare de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj, prevede proiectul Conceptului SI „ÎSȘ” elaborat  de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat.
 
SI va asigura ținerea evidenței în registrul persoanelor înregistrate cu statut de șomer, a beneficiarilor de ajutor de șomaj și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă doar în regim informațional, eliminând necesitatea păstrării registrelor pe suport de hârtie.
Detalii
05
05 2021
321

Субсидирование рабочих мест. Положение вступило в силу

Размер субсидии рабочих мест устанавливается в зависимости от категории работника и составляет от 50% до 300% от суммы задекларированных и уплаченных налогов, связанных с выплатой заработной платы, исчисленной в период, за который запрашивается субсидия, а суммы составят от 1000 леев до 6000 леев на одного работника.
 
Положение о субсидировании рабочих мест, утвержденное Постановлением Правительства №49 от 29 апреля опубликовано в МО и вступило в силу 1 мая 2021 г.


Detalii

04
05 2021
110

Fortificarea mecanismului de achiziții centralizate

Autoritatea centrală de achiziții creată prin hotărâre de Guvern sau decizia administrației publice locale de nivelul II va organiza, iniția și desfășura în mod centralizat proceduri de achiziție publică pentru necesitățile comune ale autorităților administrației publice centrale și/sau locale, prevede Regulamentul cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție (Regulament), aprobat în cadrul ședinței de Guvern joi, 29 aprilie.
 
Obiectivul documentului constă în fortificarea mecanismului de achiziții centralizate pentru utilizarea transparentă, eficientă și eficace a mijloacelor financiare, prin stabilirea principalelor cerințe obligatorii față de autoritățile centrale de achiziții create, care este o autoritate publică la autogestiune,
Detalii
04
05 2021
265

Registrul de stat de evidență a Vaccinării

Operatorilor de telefonie mobilă le va fi recomandat să ofere mecanisme de notificare a propriilor abonați privind data programată pentru vaccinare, prin platforme tehnice asigurate de către Instituția publică Serviciul Tehnologia Informaţiei și Securitate Cibernetică. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociele a elaborat proiectul hotărârii  Executivului cu privire la instituirea Registrului de stat de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19 (RVC–19) și modificarea unor hotărâri ale Guvernului, documentul fiind propus pentru consultări publice.
 

Registrul de stat de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19 (RVC–19) (Registrul) va fi o resursă informaţională, parte componentă a Registrului medical de stat
Detalii

26
04 2021
987

IALS21 și CET18, modificate

Începând cu perioada fiscală 2021, codul fiscal al soţului (soţiei) se va indica în forma IALS21 doar în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea majoră pentru soţ (soţie). Astăzi, 23 aprilie 2021, în MO a fost publicat Ordinul nr. 63 din 20 aprilie curent cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor. Documentul vizează ajustarea prevederilor ordinelor aprobate anterior la modificările legislației puse în aplicare din 1 ianuarie 2021.
 
Astfel, intervin modificări în Ordinul nr.95/2020, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IALS21) „Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți”
Detalii
23
04 2021
158

Legea prevenției: planul de remediere și repararea daunelor

Orice daune cauzate  în procesul realizării funcţiilor de control,  afectarea funcţionării normale şi/sau întreprinderea măsurilor ce vor conduce la suspendarea completă sau temporară a activităţii persoanei supuse controlului, cu excepţia cazurilor de încălcări foarte grave, în sensul Legii nr.131/2012, care necesită aplicarea măsurilor restrictive corespunzătoare, vor fi reparate din contul organului de control şi/sau colaboratorii acestuia.
 
Parlamentul a aprobat în a doua lectură, cu 65 de voturi, modificările și completările la Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
 


Detalii