Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Tatiana Smeșnaia, corespondent
26
01 2021
161

Prevenirea risipei alimentare

Operatorii din domeniul alimentar pot fi obligați să întreprindă măsuri de prevenire a pierderii și risipei alimentare și să suporte cheltuielile aferente, prevede proiectul de lege elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului care urmează a fi propus Guvernului pentru aprobare.Autorii documentului susțin că implementarea proiectului va asigura tranziția către economia circulară prin menținerea, în limitele legale, a alimentelor în circuitul consumului și evitarea formării deșeurilor alimentare, precum și prin diminuarea cheltuielilor aferente pierderii și risipei alimentare.


Detalii
25
01 2021
482

Списание пришедших в негодность ценностей, относящихся к основным средствам

В субботу, 23 января, вступило в силу Постановление Правительства № 8 от 20 января 2021 г. о внесении изменений в Положение о порядке списания пришедших в негодность ценностей, относящихся к основным средствам (Положение), утвержденное постановлением Правительства № 500/1998.
 
В соответствии с дополнениями к Положению, демонтаж основных средств до списания допускается, в виде исключения, в случае аварии и/или стихийных бедствий, в случае невозможности оценить состояние основных средств и/или фактических объемов требуемых работ и/или необходимости проведения дополнительных,
Detalii
25
01 2021
2417

CNAS: cum calculăm CAS și indemnizațiile în anul 2021

Pentru certificatele de concediu medical prezentate în anul 2021 pentru perioadele anului 2020 se stabileşte indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului cu respectarea prevederilor legale şi se declară în luna de calcul în tabelul nr. 2 al Dării de seamă IPC21 cu utilizarea categoriilor persoanelor asigurate, după caz „15311 – Persoană care a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau accidente nelegate de muncă, achitată din contul angajatorului”, „15321 – Persoană care a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau boală profesională, achitată din contul angajatorului” şi se indică perioadele la care se referă.

Detalii
25
01 2021
112

Внутренний аудит посредством ассоциирования в публичном секторе

Внутренний аудит посредством ассоциирования осуществляется на основании соглашения об ассоциации, заключенного между двумя или более публичными субъектами, взаимодействующими для обеспечения деятельности внутреннего аудита для каждого из них, предусматривает Положение о деятельности внутреннего аудита посредством ассоциирования в публичном секторе (Положение), утвержденное приказом министра финансов № 159 от 17 декабря 2020 г. и опубликованное в «Официальном мониторе» в пятницу, 22 января.
 

Detalii
25
01 2021
120

Programul-pilot de creare a Centrelor unificate de prestare a serviciilor

Guvernul urmează să lanseze realizarea unui Program-pilot ce prevede crearea în cadrul unor misiuni diplomatice, oficii consulare și autorități ale administrației publice locale (APL) de nivel întâi a Centrelor unificate de prestare a serviciilor (Program-pilot CUPS).
 
CUPS vor fi puncte unice de acces de depunere a cererilor de prestare a serviciilor publice și de recepționare a rezultatului prestării, instituite ca subdiviziuni interne ce intra în contact cu beneficiarii serviciilor publice (front office) la nivelul autorităților APL de nivelul I (primarii) sau al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale RM, pentru serviciile publice prestate de autoritățile administrației publice centrale.

Detalii
22
01 2021
418

SFS precizează modul de funcționare a posturilor fiscale

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO de astăzi, 22 ianuarie, modificările ce au intrat în vigoare din 1 ianuarie 2021 în două ordine ale autorității fiscale – Ordinul nr.655/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale și Ordinul nr.611/2015 privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare.
 
Ambele acte normative precizează  procedurile de activitate a posturilor fiscale, de raportare a rezultatelor funcționării acestora, monitorizarea activității entității monitorizate prin prisma posturilor fiscal (inclusive pe subdiviziuni) etc.

Detalii
22
01 2021
563

Impozitul pe bunurile imobiliare va fi achitat conform avizelor noi

În acest an persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător vor primi formulare noi ale avizelor de plată pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar atât pentru plata impozitului pentru bunurile evaluate, cât și cele neevaluate în scopuri fiscale. Totodată, din anul curent nu vor mai fi expediate avizele de plată la taxa pentru  parcaj.  Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de modificare a Ordinului nr. 17/2020 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată. 
 
Necesitatea intervenției în formularele respective este dictată de punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.257/2020
Detalii
22
01 2021
205

BNS: industria Moldovei a crescut în luna noiembrie 2020

Producția industrială în luna noiembrie 2020 (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,7%. Conform datelor Biroului Național de Statistică, creșterea producției a fost generată de industria extractivă (+31,5%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+28,7%), asigurând majorarea producției per total industrie cu 0,6% și 4,1% respectiv. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria prelucrătoare (-2,4%), atenuând creșterea producției per total industrie cu 2,0%.
 
Datele statistice denotă că, în 11 luni ale anului 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 5,9%, ca urmare a descreșterii producției în industria prelucrătoare (-7,2%).
Detalii
21
01 2021
130

НОН конфискует незадекларированные средства

Вчера, 20 января 2021 г., Национальный орган неподкупности (НОН) сообщил об издании констатирующего акта о нарушении юридического режима декларации имущества и личных интересов одним из бывших сотрудников Совета по конкуренции.
 
В ходе проверки инспектором НОН было установлено, что в 2019 г. семья субъекта декларирования приобрела квартиру, стоимость которой превышала 716 тысяч леев. Анализ доходов и платежей семьи выдал существенную разницу в размере 556 тысяч леев: субъект и его семья располагали финансовыми средствами в размере всего 150 тысяч леев для оплаты приобретенной недвижимости. На допросе субъект не смог обосновать происхождение суммы в 556 тысяч леев для полной оплаты квартиры.

Detalii
20
01 2021
769

Casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, altfel

În conformitate cu definiția de la alin. (2) al art.261 al Codului fiscal sau conform Politicilor contabile a întreprinderilor de stat/ municipale, autorităților/instituțiilor publice la autogestiune și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public care aplică SNC sau IFRS, precum și modul de casare a bunurilor raportate la mijloace fixe, inclusiv a investițiilor capitale în active în curs de execuție a autorităților/ instituțiilor bugetare care aplică Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, entitățile vor stabili modul de trecere la pierderi a mijloacelor fixe.
 
În ședința de astăzi a Guvernului a fost aprobat proiectul de modificare a Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998.
Detalii