Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Tatiana Smeșnaia, corespondent
16
10 2018
2

Программа «PARE 1+1» будет продлена

В соответствии с бюджетным прогнозом на среднесрочный период (на 2019-2021 гг.) и Стратегией секторальных расходов на развитие частного сектора, для финансирования Программы «PARE 1 + 1» предлагается предусмотреть выделение около 40 млн леев в год, что позволит софинансировать около 480 рабочих-мигрантов и / или их родственников первой очереди.

Министерство экономики и инфраструктуры предлагает проект внесения изменений и дополнений в Постановление Правительства № 972/2010 о Программе по привлечению денежных переводов в экономику «PARE 1+1».
Detalii
15
10 2018
70

Soluţionarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal

Examinarea, conform procedurii prealabile în contenciosul administrativ, a contestațiilor depuse de persoanele supuse controlului de către organul vamal, care se consideră vătămate într-un drept prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, acțiunile sau inacțiunile organului vamal, ale colaboratorilor vamali în cadrul procedurilor, dar şi examinarea materialelor aferente cazului, identificarea practicilor defectuoase în domeniul controlului de stat fac parte din atribuţiile Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Serviciului Vamal (SV).
Detalii
12
10 2018
611

Prezentarea formularului UNIF, precizată

Astăzi, 12 octombrie 2018, în Monitorul Oficial este publicat Ordinul nr.527 al Serviciului Fiscal de Stat din 3 octombrie curent cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 456 din 8 septembrie 2018 privind aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) şi a Modului de completare a acesteia.

Astfel, documentul precizează că, pentru determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018 și perioadele fiscale ulterioare, darea de seamă unificată se prezintă distinct.
Detalii
11
10 2018
71

Индустриализация всей страны

Проект Национальной стратегии промышленного развития страны на период 2019-2030 гг., целью которой является повышение конкурентоспособности и производительности предприятий в промышленном секторе, была представлена в Министерствое экономики и инфраструктуры. Документ разработан при поддержке GIZ Moldova, эксперты которого отметили, что прежняя стратегия, рассчитанная до 2015 г., уделяла недостаточно внимания развитию промышленного производства и охватывала не все сектора.

Стратегия направлена на укрепление и развитие малых и средних предприятий, в том числе в регионах.
Detalii
11
10 2018
111

Acordarea facilităților la importul obiectelor de cult

De facilități la importul obiectelor de cult vor putea beneficia doar persoanele care vor fi incluse în Lista beneficiarilor de facilităţi fiscale şi vamale. Pentru a fi incluși în această Listă, solicitanții vor depune o cerere la Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetării.

În cadrul ședinței de ieri, 10 octombrie 2018, Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind modul de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul obiectelor de cult şi a Listei beneficiarilor de facilităţi fiscale şi vamale la importul acestora.
Detalii
10
10 2018
369

Expiră termenul de raportare a muncii zilierilor

Pe data de 15 octombrie 2018 expiră termenul de prezentare de către beneficiarii muncii zilierilor a extrasului din Registrul de evidenţă, care va conține înregistrările din luna septembrie curent.

Amintim tuturor producătorilor agricoli care utilizează muncă necalificată cu caracter ocazional a persoanelor fizice că, la 2 septembrie 2018, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 22 din 23.02.2018, conform cărora beneficiarul urmează să prezinte, până la data de 15 a fiecărei luni, inspecţiei teritoriale de muncă în a cărei rază de competenţă este amplasat, un extras din Registrul de evidenţă, pe suport de hârtie sau în format electronic.
Detalii
10
10 2018
94

“Moldova 2030”. Prognoza economică

În anul 2017, ponderea impozitelor nete pe produs în PIB a crescut până la 15,9% datorită înviorării cererii interne, precum și îmbunătățirii administrației fiscale, se constată proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” în contextul analizei structurii PIB după resurse.

Suplimentar, în nota informativă la proiect se spune că structura și destinația cheltuielilor publice urmează a fi adaptată, pe termen mediu, la obiectivele strategice de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova.
Detalii
09
10 2018
190

Финансирование первого этапа взаимоподключения электросетей

Европейский Банк Реконструкции и Развития объявил об открытии тендера по первому этапу проекта взаимоподключения электросетей Республики Молдова и Румынии. Согласно сообщению, общая стоимость проекта составляет 270 млн евро, предназначенных для приобретения необходимого оборудования и услуг для реализации проекта.

Напоминаем, что Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк предоставят Молдове кредиты по 80 млн евро каждый, кредит Всемирного банка составит 70 млн евро, а Евросоюз предоставит грант в 40 млн евро.
Detalii
09
10 2018
501

Serviciul informațional al rapoartelor financiare, absorbit de BNS

Biroul Național de Statistică este reorganizat prin fuziune cu Instituția publică „Serviciul informațional al rapoartelor financiare de pe lângă Biroul Naţional de Statistică”. Hotărârea Guvernului nr. 935 cu privire la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică (BNS) din 24 septembrie 2018 a fost publicată în MO din 5 octombrie curent.

Tot prin această Hotărâre a fost aprobat şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, stabilind misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile acesteia.
Detalii
08
10 2018
1604

Внесены изменения в Инструкцию по учету обязательств перед бюджетом

Автоматизированная информационная система „Contul curent al contribuabilului”, обеспечивающая доступ и формирование счета налогоплательщика, справок об отсутствии или наличии недоимок перед бюджетом для налоговых органов и для органов публичного управления, позволит генерировать также информацию об отсутствии или наличии недоимки перед бюджетом по налогооблагаемому имуществу физических лиц.

В «МО» от 5 октября 2018 г. опубликован Приказ ГНС № 429 от 22 августа текущего года, которым внесены изменения и дополнения в Инструкцию по учету обязательств перед бюджетом, утвержденную Приказом ГГНИ № 400 от 14 марта 2014 г.
Detalii