Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Tatiana Smeșnaia, corespondent
30
09 2020
1

MADRM va selecta directorii instituțiilor publice în baza unui nou regulament

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va institui pentru fiecare concurs pentru ocuparea funcției de director al instituției publice în care MADRM exercită calitatea de fondator o comisie din șapte membri – cinci reprezentanți ai ministerului și doi – ai societății civile. Autoritatea a elaborat și propune pentru consultări publice (data limită – 9 octombrie) proiectul ordinului pentru aprobarea regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului respectiv.
 
Documentul reglementează condițiile și principiile de organizare și desfășurare a concursului, prevede cerințele pentru candidați, modul de instituire și atribuțiile comisiei ce va determina câștigătorul.

Detalii
29
09 2020
238

Санкции за несоблюдение противоэпидемических мер могут быть снижены

Парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету одобрила поправки в Кодекс о правонарушениях, которые предусматривают значительное снижение штрафных санкций за несоблюдение мер по предупреждению, профилактике и борьбе с эпидемическими заболеваниями, а также мер по охране общественного здоровья. Также комиссия рекомендовала парламенту принять законопроект во втором чтении в ходе пленарного заседания.
 
В соответствии с документом, штрафы для физических лиц могут снизятся в несколько раз – с 22,5–25 тыс. леев до 2-5 тыс. леев, а для юридических – с ныне предусмотренных 50-75 тыс. леев до 10–35 тыс. леев.
Detalii
29
09 2020
130

„Chișinău Arena” va fi conectată la drumul R6

Până la lansarea oficială, „Chișinău Arena” necesită a fi conectată la drumul național R6 (pe direcția Chișinău-Orhei) prin construirea unui drum de acces care va cuprinde o intrare pentru transport special și de urgență, stație pentru transportul public cu conectarea acesteia prin trotuar destinat pietonilor și persoanelor cu dizabilități către arenă, pista de decelerare/accelerare, intersecție și drum de acces local cu sens retur paralel cu drumul național R6, iluminat stradal, semnalizare etc. Elaborarea proiectului pentru lucrarea respectivă a fost contractată de către Compania Publică de Implementare. Proiectul elaborat a fost avizat și transmis partenerului privat.


Detalii
28
09 2020
344

Coeficienții cumulativi de indexare a pensiilor, majorați

Din 1 octombrie 2020 vor fi puși în aplicare noii coeficienți cumulativi de indexare a pensiilor pentru perioada anilor 1999-2020.
 
În Monitorul oficial din 25 septembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.714 din 23 septembrie 2020, prin care a fost modificată anexa nr.5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor. 
 

Aceștia au fost majorați începând cu anul 1999. Amintim, conform prevederilor Regulamentului, diferența în mărimea pensiei determinată conform
Detalii

25
09 2020
156

SA „Metalferos”, expusă la licitație

În perioada 3-13 noiembrie 2020, Agenția Proprietății Publice va desfășura licitațiile cu strigare pentru privatizarea acțiunilor proprietate publică de stat din 13 societăți pe acțiuni, în loturi unice, pe piața reglementată.
 
Astfel, sunt propuse pentru privatizare pachetele de acțiuni a 10 societăți pe acțiuni din domeniul reparării și întreținere a drumurilor auto, în care cota statului variază între 96,8% și 99,14%, iar costul – între 22 mil. lei și 42 mil. lei. Toate acțiunile sunt expuse spre vânzare la prețul ce depășește valoare nominală a acestora de la 0,5 lei până la 6,6 lei.

Detalii
24
09 2020
312

Меры поддержки сельхозпроизводителей вводятся в действие

До 31 декабря 2020 г. вводится мораторий на плановые и внезапные налоговые проверки, осуществляемые на местах, в зданиях, местах осуществления деятельности или нахождения/хранения имущества сельскохозяйственных производителей, пострадавших от стихийных бедствий.
 
Это предусматривают поправки к Закону об учреждении некоторых мер поддержки предпринимательской деятельности № 60/2020 (Закон № 60/2020), опубликованные в «Официальном мониторе» и вступившие в силу в среду, 23 сентября (Закон № 176 от 11 сентября 2020 г. о внесении изменений в некоторые нормативные акты).

Detalii
23
09 2020
2464

Vizita fiscală, altfel

Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale (în continuare – Indicații) au fost modificate. Ordinul nr.479 al Serviciului Fiscal de Stat din 22 septembrie 2020 este publicat în MO și a intrat în vigoare.
 
De rând cu multiplele intervenții redacționale în Ordinul nr.388/2019  prin care au fost aprobate Indicațiile, documentul a fost completat cu prevederi noi. Astfel, la efectuarea vizitei funcționarul fiscal, pentru constatarea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului sau a altor informații relevante efectuării vizitei fiscale, poate solicita în cadrul vizitei fiscale documente și date privind activitatea contribuabilului, precum și explicații.

Detalii
24
09 2020
217

Legea insolvabilității: interdicția de a părăsi țara va fi limitată în timp

Completările la art. 84 („Răspunderea procesuală a debitorului”) din Legea insolvabilității nr.149/2012 care urmează a fi examinate în cadrul ședinței secretarilor de stat prevăd că, interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova sau localitatea de reședință aplicată  debitorului sau reprezentantului organelor lui de conducere de instanța de insolvabilitate nu poate depăși 6 luni. Dacă este necesară menținerea interdicției pe un termen mai mare, aceasta poate fi aplicată în mod repetat, în urma unui demers motivat al administratorului/lichidatorului, dar nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiași proceduri de insolvabilitate.

Detalii
23
09 2020
145

Прогноз макроэкономических показателей на 2021-2023 гг.: импортно-экспортные операции

Министерство экономики и инфраструктуры обнародовало Прогноз основных макроэкономических показателей на 2021-2023 гг., в соответствии с которым при оценке перспектив развития внешней торговли Республики Молдова были приняты во внимание экономические тенденции, зарегистрированные нашей страной в первые месяцы текущего года и отражающие последствия пандемии COVID-19, влияние внешних факторов, прогноз развития экономики стран-партнеров, а также объем международной торговли.
 
Так, по мнению авторов документа, снизится не только экспорт отечественных товаров, но и реэкспорт, в том числе резидентов свободных экономических зон.  

Detalii
22
09 2020
508

Transportul organizat al angajaților: serviciile de taxi

Unele întreprinderi, în scopul asigurării protecției angajaților în situația de pandemie, au decis să le ofere posibilitatea utilizării serviciilor de taxi la deplasarea la/de la locul de muncă. În aceste condiții apare întrebarea ce ține de deductibilitatea acestor servicii, dar și a regimului fiscal al plăților respective efectuate în folosul angajaților.
 
Amintim că, în conform prevederilor art. 24 pct. (19) din Codul fiscal, angajatorului i se permite deducerea cheltuielilor și pentru transportul organizat al angajaților, totodată fiind indicat că Guvernul stabilește modul de deducere.

Detalii