Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Tatiana Smeșnaia, corespondent
19
06 2019
144

IPC 18. Cum reflectăm concediile medicale după 1 iulie

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

Conform notei informative la proiect, promovarea acestui document va permite contribuabililor de a avea o certitudine la declararea indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă, fapt care se realizează prin perfectarea dării de seamă lunare forma IPC18, luând în considerare că, din 1 iulie 2019,
Detalii
19
06 2019
86

Rigori pentru selectarea membrilor organelor de administrație ale întreprinderilor de stat

Membri ai consiliului de administraţie sau ai comisiei de cenzori a întreprinderii de stat nu pot fi conducătorii autorităţii publice centrale; personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; persoanele cu o vechime totală de muncă mai mică de 3 ani; administratorul şi contabilul-şef ai întreprinderii; persoanele condamnate pentru infracţiuni în privinţa patrimoniului, de corupţie în sectorul privat, care cad sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi cărora nu le-au fost stinse antecedentele penale.

Totodată, membru al consiliului de administrație al întreprinderii nu poate fi concomitent și membru al comisiei de cenzori și viceversa.

Detalii
18
06 2019
131

Incertitudini în privința tratamentelor impozitului pe profit. IFRIC 23 pot fi aplicate în Moldova

O entitate trebuie să determine dacă este oportun să analizeze fiecare tratament fiscal incert în mod separat sau împreună cu unul sau mai multe tratamente fiscale incerte, în funcție de abordarea care prefigurează cel mai bine rezolvarea incertitudinii. Pentru a determina care dintre cele două abordări prefigurează cel mai bine rezolvarea incertitudinii, o entitate ar putea ține seama, de exemplu:

a) de modul în care își întocmește declarațiile fiscale și susține tratamentele fiscale pe care le aplică; sau

b) de modul în care entitatea se așteaptă ca autoritatea fiscală să efectueze controlul și să rezolve aspectele care ar putea apărea în urma acestui control.

Detalii
14
06 2019
907

Achizițiile publice. Ce date se indică în factura fiscală

Ministerul Finanțelor a publicat în ediția Monitorului Oficial de astăzi, 14 iunie 2019, Ordinul nr.88 din 4 iunie curent cu privire la modificarea Ordinului nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.

Astfel, au intrat în vigoare prevederile conform cărora, în cadrul livrărilor de mărfuri, în coloana 10.1 a facturii fiscale, („Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului”), în care se indică denumirea mărfurilor livrate corespunzător pentru fiecare tip de marfă, iar în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor şi a celor impozitate cu TVA la cota redusă pentru care este specificată poziția tarifară în art. 96 din Codul fiscal
Detalii
13
06 2019
101

Освобождение азартных игр от НДС без права вычета не является госпомощью

Такое решение принял 6 июня 2019 г. Совет по конкуренции. Напоминаем, что в соответствии со ст.103 п.1(14) Налогового кодекса, освобождение от НДС без права вычета предоставляется на услуги, связанные с азартными играми, оказываемые субъектами предпринимательства, которые осуществляют игорный бизнес (в том числе, с использованием игровых автоматов), за исключением услуг, стоимость которых полностью или частично включена в ставку или входную плату, и других услуг по обслуживанию зрителей или участников; лотереи.

Соответственно, Министерство финансов и Государственная налоговая служба исключат эту меру поддержки из перечня схем госпомощи, о которых ведомства сообщают Совету по конкуренции ежегодно, до 31 марта.
Detalii
12
06 2019
164

Шесть предприятий получили разрешение на использование названия государства в торговой марке

Комиссия по рассмотрению заявок на получение разрешения на использование официального или исторического названия государства в марке продукта и / или услуги, а также в промышленном образце товара, одобрила его использование еще в шести торговых марках.

Подавшие заявки экономические субъекты осуществляют деятельность в сфере производства безалкогольных и алкогольных напитков, перерабатывающей промышленности (производство мясных, молочных, кондитерских изделий), оказывают финансовые, риэлторские, информационные и рекламные услуги и т.д.
Detalii
11
06 2019
134

Cererile pentru subvenționarea locurilor de muncă noi pot fi depuse până la 31 iulie

Până la 31 iulie 2019 agenții economici încă mai pot depune cereri pentru subvenționarea locurilor de muncă nou create, comunică Ministerul Economiei și Infrastructurii. Amintim că aceste subvenții sunt o formă a ajutorului de stat acordată beneficiarilor — persoanele juridice private care practică activitate de întreprinzător în RM şi asigură creșterea efectivului de salariați de cel puțin 100 de persoane în anul de raportare pentru bărbați cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani şi peste 45 de ani şi femei de toate vârstele, care va fi menținut pe o perioadă de cel puțin trei ani de la ultima tranșă de plată a subvenției, precum şi a salariului mediu lunar la nivel de 75% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie.
Detalii
11
06 2019
146

Молдова и Беларусь пересмотрят принцип выплаты пенсий

В конце прошлой недели делегация Республики Молдова посетила Минск с официальным визитом, в ходе которого были начаты переговоры по проекту административного акта о заключении Соглашения о социальном обеспечении между Республикой Молдова и Республикой Беларусь, а также о согласовании формуляров, используемых для обмена информацией на уровне компетентных учреждений. Административное соглашение должно определить условия и правила внедрения Соглашения между двумя государствами, в частности, в отношении установления, перерасчета и выплаты пенсий и других видов социального страхования, сообщает Национальная касса социального страхования.
Detalii
06
06 2019
120

Consultarea pieței în cadrul achizițiilor publice

În procesul de organizare și desfășurare a consultării pieței în cazul în care va fi preconizată achiziția publică a produselor, serviciilor sau lucrărilor cu grad sporit de complexitate tehnică, financiară, contractuală sau din domenii cu un progres tehnologic rapid vor fi antrenate autoritățile contractante și operatorii economici.

Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul de ordin pentru aprobarea Instrucțiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice.
Detalii
04
06 2019
176

Consolidarea terenurilor agricole

Pentru consolidarea terenurilor în Republica Moldova agricultorii au nevoie de un sprijin, inclusiv metodologic, care ar oferi posibilitatea aplicării practicilor moderne de cultivare a terenurilor prin rotația culturilor și diversificarea produselor agricole, cu utilizarea sistemelor și tehnici de irigare rentabile pe terenurile consolidate, consideră Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Executivului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1075/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole.
Detalii