Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Tatiana Smeșnaia, corespondent
11
12 2018
74

Statistica muncii nedeclarate

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în trimestrul III al anului 2018 numărul șomerilor este în scădere, iar al populației ocupate – în creștere, comparativ cu primele 9 luni ale anului 2017.

Alarmantă este creșterea tendinței de angajare a personalului fără perfectarea contractelor individuale de muncă. Numărul acestora a sporit cu circa 1,2% și a atins 10,4% din numărul total al angajaților. Totodată, statistica denotă că angajarea în baza unor înțelegeri verbale este agreată mai mult de către bărbați (11,5%) decât de femei (7,6%).
Detalii
10
12 2018
346

În capitală vor fi aplicate taxe pentru animalele de companie

Proprietarii câinilor, pisicilor, iepurilor și dihorilor de casă care se aflată la întreținerea persoanelor fizice sau juridice, indiferent de rasă, la atingerea vârstei de 3 luni, vor fi obligați să înregistreze animalele de companie contra unei taxe, iar ulterior vor plăti impozit pentru întreținerea acestora. Primăria Chișinău a publicat pentru consultații publice un proiect al Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie și fără stăpân în municipiul Chișinău.
Detalii
10
12 2018
182

Закон о несостоятельности. Замена уголовной ответственности на административную

В случае неподачи должником искового заявления для возбуждения процесса несостоятельности, уголовная ответственность за это нарушение будет заменена на административную. В Мониторул Офичиал от 7 декабря 2018 г. опубликован Закон №248 от 15 декабря текущего года о внесении изменения в стюатью 14 Закона о несостоятельности №149 от 29 июня 2012 г.

Напоминаем, что лица, обладающие правом представления должника, пайщики с неограниченной ответственностью и ликвидаторы должника несут субсидиарную ответственность перед кредиторами по обязательствам, возникшим по истечении 30-дневного срока с момента появления прописанных в законе обстоятельств.
Detalii
07
12 2018
2291

Care contribuabili vor fi obligați să utilizeze în exclusivitate factura fiscală electronică

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat criteriile de selectare a agenților economici care, find înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în Lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării.

Direcția generală conformare va asigura identificarea subiecților pasibili a fi incluși în Lista indicate, iar propunerea va fi înaintată conducerii SFS, care, după adoptarea deciziei respective, aprobă Lista prin ordin. Aceasta va fi publicată pe portalul SFS, la compartimentul ”Contribuabili”, categoria ”Lista contribuabililor care au obligația utilizării facturii fiscale electronice”.
Detalii
07
12 2018
59

Managementul datoriei de stat pe termen mediu

Elementele indispensabile pentru realizarea practicilor durabile de gestionare a datoriei de stat, elaborate de către Banca Mondială și stabilite în metodologia DeMPA, instrument de evaluare a performanței managementului datoriei, au fost puse la baza Proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”. Acesta a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și este propus pentru consultări publice.

Principalul obiectiv al managementului datoriei de stat este de a asigura necesitățile de finanțare ale deficitului bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen mediu și lung în condițiile limitării riscurilor implicate.
Detalii
06
12 2018
234

Набор для розничной продажи. Правило 3(b)

Таможенная служба утвердила Методологию классификации товаров, представленных в наборе для розничной продажи (далее – Методология). Соответствующий приказ опубликован в МО от 30 ноября. Документ разработан на основании Комбинированной товарной номенклатуры, пояснениях к системе описания и кодирования товаров, разработанных Всемирной таможенной организацией и применяется для классификации товаров, представленных в наборе для розничной продажи.

Согласно Методологии, набор состоит из минимум двух разных изделий, классифицируемых, на первый взгляд, в различных товарных позициях. Он может включать продукты или изделия, собранные вместе с целью удовлетворить конкретную потребность или выполнить определенную работу, которые уложены таким образом, что не требуют переупаковки при продаже потребителю (в коробках или ящиках).
Detalii
05
12 2018
659

Contribuțiile la BASS urmează a fi achitate până la 27 decembrie 2018

Direcţia generală de evidenţă a contribuabililor a Casei Naţionale de Asigurări Sociale comunică tuturor plătitorilor de contribuţii că în ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se acceptă operaţiuni de încasări şi plăţi bugetare, fiind efectuate doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar. Prevederea se conține în Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2015.

Amintim că, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 89 din 24 ianuarie 2018 cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2018, zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 se consideră zile de odihnă, iar zilele de 8 şi 15 decembrie 2018 sunt zile lucrătoare.
Detalii
03
12 2018
874

Codul fiscal conține noi prevederi

Cererea pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate poate fi respinsă de Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit de Guvernul RM, anterior această atribuție aparținând Ministerului Finanţelor.


În MO din 30 noiembrie 2018 a fost publicată Legea nr.229 din 1 noiembrie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative, art.I a căreia prevede introducerea modificărilor și completărilor în Codul fiscal (CF).

Astfel, Codul este completat cu prevederea că în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS) este instituit Colegiul Serviciului Fiscal de Stat, de competența căruia ține emiterea soluției fiscale individuale anticipate.
Detalii
30
11 2018
1833

Codul fiscal: ce modificări sunt puse în aplicare de astăzi

Astăzi, 30 noiembrie 2018, în MO sunt publicate modificările și completările la Codul fiscal, aprobate de Parlament pe data de 1 noiembrie curent. În această informație comunicăm termenii de punere în aplicare a modificărilor, prin derogare de la prevederile Codului fiscal și Legii nr.100 cu privire la actele normative (data punerii în aplicare a acestora).

Astfel, din 1 noiembrie sunt aplicate modificările art. 103 al.1 p.18, care prevede energia electrică importată şi livrată către operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice și energia electrică importată de operatorul reţelei de transport şi de sistem, de operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii energiei electrice, cu excepţia serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
Detalii
29
11 2018
81

Стоимость лицензии для осуществления страховой деятельности возрастет

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам рассмотрела проект поправок к Закону о страховой деятельности, который предусматривает увеличение платы за выдачу лицензии на осуществление страховой/перестраховочной деятельности. Законопроект предлагает повышение стоимости лицензии в 1,5 раза – с 13 тыс. до 20 тыс. леев.

Помимо этого, предлагаетсяустановление платы за выдачу авторизированной копии или дубликата лицензии, а также за ее переоформление в размере 10% от стоимости лицензии.
Detalii