Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Tatiana Smeșnaia, corespondent
29
11 2021
9

Propuneri de completare a Legii privind sistemul public de asigurări sociale

Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției ar putea pot fi eliberați de obligația prezentării dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru lunile în care nu vor calcula contribuții de asigurări sociale şi nu vor avea angajați. În cazul aprobării proiectului  de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea nr. 489/1999) înregistrat în Parlament în calitate de inițiativă legislativă, prevederea ar putea fi aplicată din 1 ianuarie 2022.


Detalii

29
11 2021
6

FGDSB a majorat rata vărsământului obligatoriu pentru anul 2022

Сonsiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (FGDSB) a aprobat rata procentuală aplicată la calcularea vărsământului obligatoriu anual pentru anul 2022. Aceasta a fost majorată de la 0,0179% din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci pentru anul 2021 până la 0,0195% în anul viitor.
 
Amintim, vărsământul obligatoriu anual se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul FGDSB și se achită de către băncile licențiate la sfârșitul fiecărui an în vederea utilizării acestor mijloace pe parcursul anului următor de gestiune.
 


Detalii

26
11 2021
69

В Молдове растет объем сдаваемого в эксплуатацию жилья

В январе-сентябре 2021 г. в республике в эксплуатацию было введено 5823 единиц жилой недвижимости – квартиры и индивидуальные дома, что по данным Национального бюро статистики (НБС) на 16,3% или на 815 единиц больше, чем в январе-сентябре 2020 г.  Общая площадь жилых помещений, сданных в эксплуатацию за рассматриваемый период, составила 476,5 тыс. м² и возросла на 20% по сравнению с ситуацией на 1 октября прошлого года.
 
За девять месяцев текущего года в городской местности введено в эксплуатацию 4997 единиц жилья, что на 15,8% или на 680 больше чем в январе-сентябре 2020 г. Общая площадь данной категории недвижимости составила
Detalii
25
11 2021
246

Reglementarea procesului de dare în locațiune a terenurilor – proprietate AAPL

Terenurile proprietate publică, cu excepția celor aferente construcțiilor proprietate privată, se dau în locațiune/arendă prin licitații cu strigare, desfășurate în modul stabilit de Guvern, prevede proiectul completărilor la Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Legea nr.121/2007), înaintat în calitate de inițiativa legislativă și susținut de Guvern în cadrul ședinței din 24 noiembrie curent.
 
Modificările au fost inițiate la multiplele adresări din partea autorităților administrației publice locale (AAPL), care au solicitat suportul statului în vederea reglementării procesului de dare în locațiune a terenurilor proprietatea publică a acestor autorități.
Detalii
23
11 2021
1880

BASS 2022: mărimea contribuțiilor de asigurări sociale

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 a fost înregistrat în Parlament. Potrivit documentului, este propusă aprobarea BASS atât la venituri, cât și la cheltuieli în sumă de 31 224 240,7 mii lei, în creștere cu 5,43 mld. lei față de anul curent (pentru anul 2021 această sumă a fost aprobată în volum de 25 791 984,4 mii lei). Documentul nu prevede modificări la tarifele și baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii, fiind preconizată majorarea contribuțiilor de asigurări sociale (CAS) pentru anumite categorii de plătitori.
 
Astfel, câte 12838  lei anual  ar putea achita:


Detalii

19
11 2021
154

Cifra de afaceri în comerţ este în creștere

De la începutul anului curent cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 16,5% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-septembrie 2020. În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în lunile ianuarie-septembrie este în creștere cu 76,8% (în preţuri comparabile) în raport cu aceeași perioadă din anul precedent,  pe fundalul reducerii indicatorului în 2020 față rezultatele din primele nouă luni din 2019 cu 21,2%.
 
Totodată, în luna septembrie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în prețuri comparabile s-a micșorat cu 6,0% faţă de luna precedentă şi s-a majorat cu 7,4%, comparativ cu luna septembrie 2020. Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS),
Detalii
22
11 2021
118

В Налоговом кодексе могут появиться новые положения о деятельности магазинов duty-free

Помещение иностранных товаров под таможенное назначение магазина duty-free, расположенного в зоне выбытия из РМ, производится с уплатой НДС, а их реализация – с возмещением уплаченного НДС. Для получения возмещения уплаченного НДС на товары, проданные в магазине duty-free, расположенного в зоне выбытия, обладатель лицензии на деятельность магазина duty-free, представляет Государственной налоговой службе подтверждающие документы, установленные Правительством.
 
Законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс, Таможенный кодекс и закон о таможенном тарифе
Detalii
19
11 2021
331

Angajatorii vor compensa angajaților delegați cheltuielile pentru testele SARC-Cov-2

Lista cheltuielilor ce țin de delegarea salariaților și care urmează a fi compensate de angajator va fi extinsă. Astfel, salariaților vaccinați împotriva COVID-19 delegați de către angajator li se vor restitui, în baza documentelor primare prezentate de ei, cheltuielile pentru testele de diagnostic pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, prevede proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea anexei nr.1 la HG nr.10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova (Regulament). Proiectul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și este propus pentru consultări publice.


Detalii

19
11 2021
98

Tendințe pozitive în sectorul turismului

În ianuarie-septembrie anul curent structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare din Moldova au fost frecventate de 126,1 mii de turiști, în creștere de 1,9 ori față de perioada corespunzătoare a anului precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-septembrie 2020 față de ianuarie-septembrie 2019 cu circa 234,0 mii de turiști (de 4,5 ori).
 
Conform datelor Biroului National de Statistică (BNS), din numărul total de turiști, 81,6 mii (sau 64,7%) sunt rezidenți și 44,5 mii (35,3%) – turiștii nerezidenți. Astfel, în comparație cu perioadă respectivă din anul precedent s-a majorat numărul turiștilor cazați la hoteluri și moteluri – cu 29,0 mii persoane (+76,3%),
Detalii
18
11 2021
221

Правительство поддержало инициативу о компенсациях за природный газ и теплоэнергию

Правительство вынесло вчерa положительное заключение по проекту закона о компенсации расходов на потребление природного газа/тепловой энергии в холодный период года, зарегистрированного в качестве законодательной инициативы в парламенте. По утверждению автора, документ был разработан с целью поддержки бытовых потребителей в холодный период – с 1 ноября 2021 г. до 31 марта 2022 г. – путем компенсации разницы после повышения тарифов на потребление природного газа/теплоэнергии. Под действие закона  подпадут граждане Молдовы, иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, проживающие в РМ в соответствии с действующим законодательством. Сегодня же документ одобрен в первом чтении Парламентом Молдовы.


Detalii