Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Tatiana Smeșnaia, corespondent
25
02 2019
30

IRM19 начнет применяться с апреля 2019 г.

Министерство финансов опубликовало в пятницу, 22 февраля, изменения к Приказу №126 от 4 октября 2017 г. об утверждении типового формуляра Отчета об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования (Форма IPC18) и Инструкции о порядке заполнения данного формуляра.

Во-первых, документ содержит новую редакцию четвертой и пятой части п. 1 действующего Приказа, которые предусматривают его дополнение Типовым формуляром Информации об установлении социальных и медицинских прав, связанных с трудовыми отношениями (Форма IRM19), являющегося приложением №3 к Приказу.
Detalii
22
02 2019
84

Новые тарифы по выдаче социальных выплат

Тарифы на услуги по выдаче социальных выплат, оказываемые поставщиками платежных услуг, выбранными получателями на основе заявления, а также по обеспечению перечисления платежей, составят 0,7% суммы, выдаваемой в качестве выплат, финансируемых за счет средств государственного бюджета и бюджета государственного социального страхования. Это предусматривают поправки к Закону о бюджете государственного социального страхования на 2019 г., опубликованные сегодня, 22 февраля 2019 г., в «Официальном мониторе».
Detalii
21
02 2019
108

Șefii Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat devin agenți constatatori

Cancelaria de Stat propune pentru consultări publice proiectul ordinului despre aprobarea procedurii de constatare, întocmire și evidență a procesului verbal cu privire la contravenție constatate de către șefii Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, precum și a formularelor Procesului-verbal și Registrului de evidență a proceselor verbale cu privire la contravenție.

Amintim că, prin Legea nr. 161 din 7 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care a intrat în vigoare la 28 octombrie 2018, Codul contravențional a fost completat cu prevederi ce țin de tragerea la răspundere administrativă a persoanelor cu funcții de răspundere pentru încălcarea prevederilor Legii privind administraţia publică locală.
Detalii
20
02 2019
2155

IPC18 va fi completată cu formularul IRM19

Începând cu 12 februarie 2019, entitățile, care în luna de gestiune nu efectuează plăți în folosul persoanelor fizice, nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați, nu au obligația de a prezenta darea de seamă forma IPC18 pentru luna de gestiune.

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul modificării și completării Ordinul nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului.
Detalii
18
02 2019
75

НБМ опубликовал первый в текущем году обзор инфляции

Прогноз среднегодового уровня инфляции на текущий год снижен до 4,9%, а на 2020 г. – увеличен до 5%. Национальный банк Молдовы опубликовал Обзор инфляции №1 за 2019 г. Таким образом, в соответствии с новым прогнозом среднегодовая инфляция составит на 0,5% меньше прежнего прогноза на 2019 г. (5,4%), и на 0,1% больше (5,0%) по сравнению с предыдущим обзором.

При составлении прогноза были учтены статистические данные, предоставленные Министерством экономики и инфраструктуры, Министерством финансов, НБС и другими поставщиками информации.
Detalii
18
02 2019
2685

Un nou formular urmează a fi prezentat până la 25 februarie

La 25 februarie expiră termenul stabilit pentru prezentareainformației cu privire la contractarea și/ sau rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal 2018 de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă). Amintim că urmează a fi declarate sumele ce depăşesc cumulativ 200 mii de lei și sunt reflectate în contabilitatea entității.

Obligațiunea prezentării acestei informații este stabilită în scopul determinării venitului impozabil estimat din surse indirecte.
Detalii
15
02 2019
287

Proiectul formularului „Avizul de însoţire a mărfii”

Sistematizarea aspectelor ce țin de formularul Avizului de însoţire a mărfii, precum și a dispozițiilor privind operarea cu acesta sunt scopurile elaborării de către Ministerul Finanțelor a proiectului ordinului privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Avizul de însoţire a mărfii”, propus de autoritate pentru consultări publice.

Conform documentului, Serviciul Fiscal de Stat va fi responsabil pentru tipărirea centralizată a formularelor avizului, eliberarea seriei şi diapazonului pentru imprimarea de sine stătător a avizului de însoţire a mărfii, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale
Detalii
14
02 2019
748

Снижены штрафы за ошибки в статистической отчетности

Правительство приняло на себя ответственность за проект Закона о внесении изменений в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218. Документ надлежит представить Парламенту для применения к нему процедуры, предусмотренной в ст. 1061 Конституции Республики Молдова.

Речь идет еще об одном действии, призванном облегчить ведение бизнеса в нашей стране, а также о применении меры наказания соразмерной правонарушению. Таким образом, предусмотренные Кодексом о правонарушениях (КП) штрафные санкции
Detalii
14
02 2019
3197

IPC18 не представляется, если не рассчитываются взносы ОГСС

Работодатели, которые в течение отчетного месяца не рассчитывают взносов социального страхования и у которых нет работников, не обязаны представлять отчет об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносах обязательного государственного социального страхования за соответствующий месяц (IPC18).

Соответствующие изменения в внесены в Закон № 489/1999 о государственной системе социального страхования и вступили в силу 12 февраля текущего года, будучи опубликованы в МО.
Detalii
11
02 2019
5143

Unii angajatori nu vor prezenta IPC18?

Prin derogare de la lit. a) art. 5 din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorii care în luna de gestiune nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați nu vor fi obligați să prezente darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă.

Această normă se conține în proiectul legii cu privire la modificarea unor acte legislative, aprobat astăzi, 11 februarie 2019, de Guvern, prin angajarea răspunderii în fața Parlamentului.
Detalii