Catalogul tematic
Тематический каталог
Controlul fiscal are drept scop verificarea modului în care contribuabilul respecta legislatia fiscala într-o anumita perioada sau în cîteva perioade fiscale.
08
12 2021
1456

Reducerea amenzii cu 50% și darea de seamă corectată

Studiu de caz: În anul 2019, agentul economic „X” a fost supus unui control fiscal pentru perioada anilor 2015-2018. Ca urmare a controlului desfășurat au fost identificate unele încălcări în activitatea sa și acesta a fost sancționat, fiind emisă decizia asupra cazului de încălcare fiscală și decizia privind beneficierea de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate în luna iunie 2019. În luna octombrie 2021, agentul economic „X” a identificat erori în dările de seamă (Forma IPC18) prezentate în luna iunie 2019, care pot afecta obligația fiscală pentru luna respectivă.
Astfel, este în drept agentul economic să depună dările de seamă menționate în mod corectat și va fi anulată decizia privind beneficierea de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate în luna iunie 2019?


Detalii

23
11 2021
1996

Modificarea listei contribuabililor supuși controlului fiscal în luna noiembrie

Lista agenților economici incluși în Planul de control fiscal pentru luna noiembrie 2021 a fost suplinită cu încă un contribuabil. Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 582 din 22 noiembrie, prin care a fost modificată lista inițială, aprobată prin Ordinul SFS nr. 547 din 28 octombrie 2021.
 
Astfel, ca urmare a completărilor, pe parcursul lunii curente, controlului fiscal vor fi supuși 25 de contribuabili.
 
Contribuabilii, în funcție de scorul riscurilor acumulate (în listă sunt incluse entitățile cu punctajul de la 17 la 53 puncte), vor fi supuși controalelor prin metoda verificării totale, parțiale sau tematice. 


Detalii

04
11 2021
288

Rezultatele controalelor fiscale realizate în primele nouă luni

Ponderea încălcarilor stabilite de către Serviciul Fiscal de Stat în cadrul controalelor efectuate în primele nouă luni ale anului 2021 constituie 56%, constată autoritatea fiscală în raportul privind rezultatele verificărilor întreprinse în perioada de raportare. Comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut, indicatorul s-a diminuat cu 7%. Amintim că, în trimestrele I-III/2020 au fost efectuate 30785 verificări, iar în cadrul a 19466 dintre acestea (63%) au fost constatate încălcări.
 
Astfel, numărul total al controalelor fiscale efectuate de SFS în primele nouă luni ale anului curent a atins cifra de 26 441 unități. Cel mai mare număr de verificări (5859) au fost cele la fața locului prin metoda de verificare operativă,
Detalii
29
10 2021
9426

În luna noiembrie vor fi supuși controlului fiscal 24 contribuabili

Pentru luna noiembrie 2021 Serviciul Fiscal de Stat a planificat efectuarea controalelor fiscale la 24 agenți economici. Aceștia, în funcție de scorul riscurilor acumulate (în listă sunt incluse entitățile cu punctajul de la 17 la 53 puncte), vor fi supuși controalelor prin metoda verificării totale, parțiale sau tematice. Ordinul nr.547 din 28 octombrie 2021 emis de autoritatea fiscală este publicat pe pagina oficială a SFS.

 

Amintim că SFS planifică controlul fiscal la întreprinderile selectate în baza Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2021 și operează cu opt categorii de riscuri 
Detalii

05
10 2021
1299

Planul de control fiscal pentru luna octombrie

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat prin Ordinul nr. 514/2021 Lista agenților economici incluși în Planul de control fiscal pentru luna octombrie curent. În aceasta  au fost incluși 27 agenți economici, care vor fi supuși controlului prin diferite metode de verificare: totală, tematică sau parțială.

 

Lista entităților ce vor fi supuse controlului fiscal în luna curentă:

 


Detalii

21
09 2021
474

Asistență pentru implementarea controalelor fiscale electronice

Serviciul Fiscal de Stat găzduiește, în perioada 20 septembrie – 1 octombrie 2021, misiunea experților Departamentului Trezoreriei SUA, Philip Brand și Bert Snider. Obiectivul misiunii este de a furniza asistența necesară pentru implementarea și dezvoltarea controalelor fiscale electronice, dar și îmbunătățirea calității controalelor fiscale.
 

Astfel, experții Departamentului Trezoreriei SUA vor analiza progresele aferente recomandărilor din misiunile anterioare, precum și vor fi stabiliți următorii pași în raport cu planul de acțiuni privind implementarea controlului fiscal electronic, cu oferirea asistenței și sfaturilor necesare în acest sens.


Detalii

15
09 2021
639

Rezultatele controalelor fiscale efectuate în semestrul I

Serviciul Fiscal de Stat a efectuat în semestrul I al anului curent 14436 controale fiscale, cu 2127 mai puține decât în aceeași perioadă a anului 2020. Suma totală a plăților suplimentare calculate în lunile ianuarie-iulie 2021 a constituit 185,68 mil. lei față de 98,06 mil. lei în aceeași perioadă a anului 2020.
 
Potrivit datelor publicate de autoritatea fiscală, verificările au fost desfășurate prin diferite metode: tematică (privind restituirea TVA, accizelor, înregistrarea/anularea a statutului de plătitorilor  TVA, restituirea impozitului pe venit/verificarea obligațiilor persoanelor fizice), totală, repetată, prin contrapunere etc. Ca rezultat al acestor controale au fost stabilite 7373 abateri de la legislația fiscală în vigoare (sau în cazul a 51%
Detalii
02
09 2021
2277

Controlul fiscal planificat pentru luna septembrie 2021

Pentru luna septembrie 2021 Serviciul Fiscal de Stat a planificat efectuarea controalelor fiscale la 29 agenți economici. Aceștia, în funcție de scorul riscurilor acumulate (în listă sunt incluse entitățile cu punctajul de la 0 la 65 puncte), vor fi supuși controalelor prin metoda verificării totale, parțiale sau tematice. Ordinul nr.453 din 24 august curent emis de autoritatea fiscală este publicat pe pagina oficială a SFS.
 
Amintim, SFS planifică controlul fiscal la întreprinderile selectate în baza Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2021 și operează cu opt categorii de riscuri (generale, specifice, riscuri aferente TVA și riscurile de conformare fiscală aferente agenților economici contribuabili mari, persoane fizice etc.),
Detalii
07
07 2021
2644

Controlul fiscal planificat pentru luna iulie

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Lista agenților economici incluși în planul de control fiscal pentru luna iulie 2021.  Ordinul nr. 372 al autorității fiscale din 30 iunie 2021 a fost publicat pe pagina oficială a SFS. Astfel, în luna curentă controlului vor fi supuși 52 agenți economici cu pontajul de riscuri pentru anul precedent cuprins între 5 și 65 de puncte.

 

Potrivit documentului, activitatea entităților va fi examinată prin aplicarea uneia din următoarele metode: verificare totală (32 întreprinderi); verificare tematică (13 agenți economici); verificare parțială (6 entități); verificare faptică (1 entitate).

 


Detalii

15
06 2021
2999

Recalcularea obligațiilor determinate prin metode și surse indirecte. Aplicarea sancțiunilor în rezultatul controlului fiscal

Codul fiscal prevede obligația contribuabilului de a ţine contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, de întocmire şi prezentare Serviciului Fiscal de Stat dările de seamă fiscale, asigurarea integrității documentelor de evidenţă, precum și, în caz de control al respectării legislaţiei fiscale, prezentarea, la prima cerere a persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală, a documentelor de evidenţă, dărilor de seamă fiscale şi altor documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, de calculare şi achitare la buget a impozitelor şi taxelor şi acordare a facilităţilor, să permită accesul, în cazul ţinerii evidenţei computerizate, la sistemul electronic de contabilitate.
 


Detalii