icon

Filtru de căutare în catalog

date cu caracter personal

LEGE Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

Articolul 3. Noţiuni principale

Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au următoarele semnificaţii:
date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale

Etichete:

article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon