Catalogul tematic
Тематический каталог

Accizele


Articolul 119. Noţiuni
impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


Codul Fiscal al RM TITLUL IV ACCIZELE

24
04 2013
1364

Возникает ли обязанность по маркировке импортируемых алкогольных напитков в бутылках емкостью до 0,05 литра?

В соответствии с ч. (2) ст. 25 Закона о производстве и обороте этилового спирта № 1100 от 30.06.2000, не подлежит маркировке акцизной маркой алкогольная продукция в бутылках емкостью до 0,25 литра.

Также в соответствии с лит. а) ст. 123 (6) Налогового кодекса, не подлежат обязательной маркировке «Акцизными марками. Государственными торговыми марками» вина игристые и шипучие, дивины в сувенирных бутылках емкостью до 0,25 литра.

Следовательно, маркировка импортируемых алкогольных напитков в емкостях до 0,05 литра не осуществляется.
24
04 2013
1222

Apare necesitatea de marcare cu timbru de acciz băutura alcoolică importată în sticle cu o capacitate de 0,05 litri?

În conformitate cu art. 25 alin. (2) din Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, este exceptată de la marcarea cu „timbru de acciz, marca comercială de stat” producţia alcoolică în sticle cu capacitatea de pînă la 0,25 litri.

Pe lîngă aceasta, conform art 123 alin. (6) litera a) din Codul fiscal, nu sînt marcate obligatoriu cu „timbru de acciz, marca comercială de stat” vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri.

Prin urmare, marcarea producţiei alcoolice, importate în sticle cu capacitatea de 0,05 litri, nu este obligatorie.