Catalogul tematic
Тематический каталог

Accizele


Articolul 119. Noţiuni
impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


Codul Fiscal al RM TITLUL IV ACCIZELE

15
12 2018
59

4. (28.17.27) Are dreptul entitatea la aplicarea cotei reduse în mărime de 10% a TVA pentru livrările efectuate în conformitate cu art.96 lit.b) din Codul fiscal, în cazul în care aceasta obține venituri din alte activități decît cele stipulate în secțiunea I din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM)?

Potrivit art.96 lit.b) din Codul Fiscal, se stabilesc cote reduse a TVA în mărime de:
Detalii
13
12 2018
153

Условия продажи спиртных напитков

Собираюсь открыть продовольственный магазин, в котором намереваюсь продавать в том числе спиртные напитки. Есть ли какие-либо ограничения на их продажу?


Производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции регламентируется Законом № 1100 от 30.06.2000 (далее – Закон).
Detalii
08
12 2018
463

Legea contabilității și raportării financiare, în noua ediție a revistei

Au mai rămas câteva zile din anul 2018 – an cu multe noutăți fiscale, unele care au generat schimbări majore nu doar în sistemul fiscal, dar și în întreaga economie națională. P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” a fost alături de contribuabili, informându-i despre toate modificările operate în legislația fiscală și oferindu-le suport în implementarea lor corectă.
Detalii
26
11 2018
72

Льготы для строительства культурно-образовательного центра

Товары и услуги, импортируемые и/или поставляемые для строительства культурно-образовательного центра в Чадыр-Лунге (АТО Гагаузия), освобождены от таможенной пошлины, сбора за осуществление таможенных процедур и от налога на добавленную стоимость без права вычета.

Соответствующее постановление парламента опубликовано в «МО» и вступило в силу 23 ноября.


Detalii
21
11 2018
255

Serviciul Vamal despre termenul de aflare a autovehiculelor pe teritoriul țării

Serviciul Vamal al RM amintește tuturor persoanelor care circulă cu o mașină înmatriculată în străinătate că termenul maxim de aflare al acesteia pe teritoriul Republicii Moldova constituie 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive. Deși prevederea respectivă este în vigoare din data de 1 iulie 2017, întrebarea privind termenul admisibil continuă a fi una dintre cele mai frecvent adresate operatorilor Liniei de informare a Serviciului Vamal.

De asemenea, deținătorii acestor vehicule sunt atenționați asupra încălcării acestui termen.
Detalii
14
11 2018
907

Codul fiscal 2019. Prevânzare

Astăzi, 14 noiembrie 2018, Publicaţia Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” lansează prevânzarea Codului fiscal pentru anul 2019.

Publicaţia este prima și unica sursă de informare care Vă propune oportunitatea să procuraţi în avans Codul fiscal, versiunea de tipar în două limbi (română şi rusă), însoţit de legile de punere în aplicare a fiecărui titlu.
Detalii
14
11 2018
184

Lista proiectelor ce vor beneficia de facilități fiscale va fi actualizată

Lista proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale etc. (anexa nr.1 din Hotărârea nr. 246, 8 aprilie 2010) va fi actualizată. Un proiect de hotărâre în acest sens este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor.

Astfel, se propune completarea listei menționate cu peste 30 de proiecte, printre care:
Detalii
12
11 2018
98

Restituirea accizelor la exportul autovehiculului importat

Persoana juridica care nu deține certificat de accize și nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize, dar care a importat în anul X autoturism (poziția tarifară 870322) supus accizelor și le-a achitat în momentul devamării, poate beneficia de restituirea accizelor în cazul exportului autoturismului în anul Y?

Detalii
30
10 2018
115

ACZ09 în cazul exportului de bere

O companie producatoare de bere a efectuat exportul producției sale în luna septembrie. Cum corect se întocmeşte declarația privind accizele ACZ09, luând in considerare faptul că pentru exportatorii producatori de marfă accizele nu se calculează?

Detalii
25
10 2018
214

Изменена процедура получения налоговых и таможенных льгот

Правительство объединило в один нормативный акт две категории налоговых и таможенных льгот, предоставляемых организациям и предприятиям обществ глухих, обществ слепых и обществ инвалидов, а также изменило процедуры и некоторые критерии их предоставления.

Соответствующие изменения и дополнения в Постановление №819 об утверждении Положения о порядке предоставления некоторых категорий льгот по уплате НДС согласно положениям ч. (7) ст. 103 Налогового кодекса и п. b) ч. (18) ст. 4 Закона № 1417-XIII от 17 декабря 1997 г. о введении в действие раздела III Налогового кодекса правительство внесло на заседании вчера, 24 октября 2018 г.
Detalii