Catalogul tematic
Тематический каталог

Accizele


Articolul 119. Noţiuni
impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


Codul Fiscal al RM TITLUL IV ACCIZELE

15
09 2021
198

Timbrul de acciz pentru vinurile spumante

Urmează a fi marcate obligatoriu cu timbru de acciz vinurile spumoase şi spumante cu capacitatea recipientului de până la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3 litri şi de 6 litri?
 
Marcarea obligatorie a băuturilor alcoolice supuse accizelor, îmbuteliate în ambalaj pentru consum final este stabilită în art.123 alin.(5) din Codul fiscal1, în partea ce ține de „alte băuturi fermentate” fiind expres indicate poziţiile tarifare 2205 şi 220600.
Detalii
29
07 2021
207

Registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor va prevedea reflectarea returului mărfii

Serviciul Fiscal de Stat a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului nr.17/2017 al Ministerului Finanțelor despre aprobarea formei Registrului de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din antrepozitul fiscal (Registru) şi a modului de completare a acestuia (OMF nr.17/2017).  Proiectul prevede o redacție nouă a Registrului (Anexa nr. 1 la OMF nr.17/2017) care, pe lângă datele obligatorii de a fi incluse în acesta, va conține și informația cu privire la documentul de însoțire a mărfii (seria și numărul facturii fiscale, avizului de însoțire a mărfii etc.).
 


Detalii

23
07 2021
253

CFV21 va fi prezentată până la 26 iulie

Termenul de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul viei și vinului pentru trimestrul II al anului 2021 este data de 26 iulie 2021, informează Serviciul Fiscal de Stat.
 

În conformitate cu Ordinul SFS nr. 349/2021, declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare în care au fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate de subiecţii contribuitori la Fond.
 


Detalii

21
07 2021
301

Exportul mărfurilor accizate: confirmarea dreptului la restituirea accizelor

Urmează oare antrepozitarul autorizat urmează să dețină documentele de plată şi extrasul băncii care confirmă încasarea de facto pe contul său a sumei rezultate din vânzarea partenerului străin a mărfurilor supuse accizelor în cazul în care livrarea (la export) se face cu titlu gratuit?
 
Potrivit art.124 alin.(4) din Codul fiscal, accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision, în cazul existenței documentelor justificative stabilite de Guvern.
 


Detalii

25
06 2021
145

BPN: ponderea încasărilor din TVA și accize

În primele cinci luni ale anului curent în bugetul public național veniturile administrate de Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri în sumă de 18,234 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 2,9 mld. lei sau cu 19,0 % în raport cu perioada similară a anului precedent, când veniturile au constituit 15,154 mld. lei.
 
Potrivit datelor publicate de autoritatea fiscală, încasările provenite din TVA constituie 3,352 mld. lei. Pentru comparație, în primele cinci luni ale anului 2020 din TVA au provenit 2,839 mld. lei, iar în aceeași perioadă din anul 2019, când la BPN au fost înregistrate venituri în sumă de 15,377 mld. lei, ponderea TVA a constituit 2,9 mld. lei.


Detalii

06
05 2021
283

Ordinul SFS nr. 233 din 30.04.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

06
05 2021
174

4.8.16 Cum se aplică scutirea de acciză pentru alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină?

Potrivit art.124 alin. (15) din Codul fiscal, se scuteşte de acciz alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern.


Detalii

06
05 2021
236

4.8.15 În temeiul cărui document se aplică scutirea de plata accizelor pentru alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică?

Potrivit art.124 alin. (16) din Codul fiscal,alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică, este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de ministerul de ramură, coordonat cu Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal, în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv.


Detalii