Catalogul tematic
Тематический каталог

Accizele


Articolul 119. Noţiuni
impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


Codul Fiscal al RM TITLUL IV ACCIZELE

17
05 2017
107

Таможенная служба обеспечила поступление в госбюджет 6,77 млрд леев

Вчера Таможенная служба опубликовала отчет о деятельности за четыре месяца текущего года. Согласно представленным данным, обеспеченные этой структурой поступления в государственный бюджет возросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 20,3% и достигли 6,77 млрд леев.

В структуре доходов, по словам Генерального директора службы Виталия Врабие, самая большая доля принадлежит НДС – 65%. Доля акцизов составила 27%, а таможенных пошлин — 5%.
Detalii
15
05 2017
122

Vinurile cu denumire geografică protejată pot dispărea de pe piaţa Rusiei

Companiile care exportă vin în Federația Rusă nu vor mai putea beneficia de acciz redus pentru produsele cu indicație geografică protejată și cu denumire de origine protejată. Ministerul Finanțelor din Federația Rusă consideră că de astfel de beneficii trebuie să profite doar producătorii locali. Întreprinderile care au livrat vinuri în baza condițiilor preferențiale ar putea să fie obligate să achite diferența pentru livrările efectuate din 1 ianuarie 2016.
Detalii
25
04 2017
221

Regulamentul privind restituirea accizelor a fost modificat

Agenţilor economici, indiferent de faptul dacă sunt sau nu înregistraţi ca subiecţi ai impunerii cu accize, li se va efectua restituirea sumelor accizelor achitate la introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de perfecţionare activă în cazul scoaterii produselor rezultate din prelucrare de pe teritoriul vamal.
Detalii
21
04 2017
211

Новое Положение о возмещении сумм акцизов

Вступили в силу изменения в Положение о возмещении сумм акцизов, принятые Правительством РМ 18 апреля текущего года. Постановление № 234 о внесении изменений и дополнений в Положение о возмещении сумм акцизов опубликовано в МО 21.04.2017
Detalii
13
03 2017
609

Cota zero la TVA pentru proiectele de asistență tehnică și investițională

Hotărârea privind modificările ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 73-77 din 10 martie curent.
Detalii
04
03 2017
297

Date privind îndeplinirea bugetului de stat

Ministerul Finanțelor comunică, că în luna ianuarie, veniturile bugetului de stat au crescut cu 29%, cheltuielile – cu 41%, iar deficitul – aproape cu 50%. Veniturile bugetului de stat al Moldovei au constituit 2,038 mlrd. lei, ceea ce este cu 455,5 mil. lei (29,9%) mai mult decât în anul 2016.
Detalii
01
03 2017
110

Veniturile BPN administrate de SFS, mai mari în anul 2016

Încasările la Bugetul Public Național (BPN), administrate de SFS în anul 2016, s-au majorat cu 11% comparativ cu anul 2015 și au constituit 27,6 mld. lei.

La bugetul de stat în anul 2016 încasările au constituit 11,55 mld. lei, cu1,26 mld. lei mai mult comparativ cu anul 2015, sau o creștere de 12,2%.
Detalii
27
02 2017
232

Утвержден формуляр Декларации об акцизах

Министерство Финансов, в соответствии с положениями ст. 127, п.3 Налогового кодекса, разработало формуляр декларации об акцизах и утвердило его приказом №11 от 16 января 2017 г. Тем же приказом, приложением №2, утвержден порядок заполнения данной декларации.
Detalii
14
02 2017
343

Indicatorii de performanță a SFS pentru anul 2016

Accizele

Pe parcursul anului 2016, la bugetul public naţional au fost încasate accize aferent livrărilor efectuate pe teritoriul ţării, administrate de Serviciul Fiscal de Stat, în sumă de 531,81 mil.lei, ceea ce este cu 48,96 mil.lei (sau cu -8,43%) mai puțin comparativ cu perioada de gestiune a anului 2015 (580,77 mil.lei).
Detalii