Catalogul tematic
Тематический каталог

Accizele


Articolul 119. Noţiuni
impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


Codul Fiscal al RM TITLUL IV ACCIZELE

15
08 2018
238

Clasificarea părților și accesoriilor de autovehicule

Nomenclatura combinată a mărfurilor Republicii Moldova (NC), aprobată prin Legea nr. 172 din 25.07.2014 (MO Nr. 231-237/529), pare a fi un instrument dificil de lucru, atunci când urmează a fi identificat codul mărfii, detalizat la nivel de nouă cifre, pentru părțile și accesoriile de autovehicule. Datorită faptului că NC conține mai mult de 10 mii de coduri tarifare fără aplicarea Regulilor generale de interpretare, clasificarea ar fi greu de realizat.
Detalii
30
07 2018
128

SFS a majorat veniturile cu 18,9% în semestrul I al anului curent

Ministerul Finanţelor a publicat Raportul privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național la situația din 30 iunie 2018, conform căruia în 6 luni ale anului 2018 veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 17,288 mld. lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, a fost înregistrată o creștere de 10% sau cu 1,566 mld. lei.
Detalii
23
07 2018
176

Правительство отклонило предложение о снижении ставок акциза на топливо

Кабинет министров не поддержал законодательную инициативу, предусматривающую внесение изменений и дополнений в приложение 1 к Налоговому кодексу путем снижения на 50% ставок акцизов на топливо.

В заключении правительства, опубликованном 20 июля в «Официальном мониторе», подчеркивается, что в соответствии с положениями ч. (2) ст. 17 Закона о государственных финансах и бюджетно-налоговой ответственности, «в течение текущего бюджетного года не могут быть введены в действие решения, ведущие к снижению доходов и/или увеличению расходов бюджета, если их финансовые последствия не предусмотрены в бюджете».
Detalii
23
07 2018
1774

Expiră termenul de prezentare a unor dări de seamă

Stimaţi contribuabili, vă amintim că miercuri, 25 iulie, expiră termenul de prezentare a unor rapoarte, dar şi achitarea sumelor taxelor şi impozitelor calculate.

Vă recomandăm să verificaţi dacă aţi prezentat sau sunteţi gata să prezentaţi:

1. Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate(instrucţiune de completare – Formularul IPC 18 şi, în cazul în care aveţi persoane ce se află în situaţia unui risc asigurat (perioada de îngrijire a copilului până la 3 ani, perioada aflării în concediu paternal), Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale – DSA 18.
Detalii
13
07 2018
221

Новые правила учета произведенного пива

Парламент утвердил в окончательном чтении поправки в Закон о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции, исключив положения закона которые утратили актуальность или не относились к производству пива и напитков на его основе.

По мнению авторов, для пива, в отличие от других алкогольных напитков, действует система учета и рассчитываются акцизы на готовую продукцию в зависимости от объема, а не содержания алкоголя. Учитывая технологию производства пива, объем готовой продукции невозможно подсчитать посредством системы налогового учета. Таким образом, для учета готовой продукции достаточно компьютеризированной системы и наличия на предприятии технологических реестров для обеспечения прослеживаемости оборота.
Detalii
12
07 2018
82

Инициатива о снижении акцизов на нефтепродукты была отклонена

Правительство не поддержало законодательную инициативу о внесении поправок в Налоговый кодекс с целью снижения на 50% ставок акцизов на бензин и дизтопливо. Авторы законопроекта, в частности, предложили снизить ставки акцизов на бензин с 4961 до 2481 лея за тонну, на дизтопливо – с 2092 до 1046 леев, на сжиженный газ – с 3124 до 1562 леев, а также сохранить их неизменными в течение 2019 г. и 2020 г.

В пояснительной записке они обращают внимание, что ставки акцизов за последние 10 лет выросли в три раза, при этом зарплаты в стране выросли только вдвое: с 3140 в 2009 г. до 6150 леев в 2018 г.
Detalii
28
06 2018
167

Două soluții pentru diminuarea prețurilor la produsele petroliere

Comisia economie, buget și finanțe a audiat ieri informația privind formarea prețurilor la produsele petroliere. În cadrul ședinței au fost examinate mecanismele de formare a prețurilor și posibilitățile de diminuare ale acestora.

ANRE plafonează prețurile, nu le stabilește

În cadrul audierilor, directorul ANRE, Tudor Copaci, a menționat că scopul ANRE este protejarea consumatorilor finali.
Detalii
26
06 2018
205

Veniturile din impozite și taxe. O retrospectivă analitică a anilor 2016-2017

Anul 2017 a fost un an bugetar-fiscal deosebit nu doar prin creșterea economică înregistrată de către R. Moldova, dar și prin indicatorii bugetari care au întrecut orice așteptare. Și acest fapt este unul remarcabil care denotă relansarea, evoluția și dezvoltarea continuă a economiei.

Un argument cert care vine să susțină opinia precum că R. Moldova a avansat în această direcție sunt veniturile acumulate la Bugetul Public Național (BPN) din impozite și taxe prin simplul fapt că acestea reprezintă nu doar o sursă de acoperire a cheltuielilor, dar și un indicator prin care este sugerată starea activităților economice care generează venituri impozabile și nivelul de consum al unei economii, iar odată cu extinderea activităților economice și a consumului sunt înregistrate și majorări de venituri bugetare din impozite și taxe.
Detalii
22
06 2018
125

Modificarea Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobată

Accizele vor fi restituite doar agentului economic care dispune de decizie de restituire a accizelor în contul stingerii datoriilor față de bugetul public național, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impunerii, în contul viitoarelor obligații ale acestuia față de BPN sau în contul bancar al subiectului impunerii.

În cadrul şedinţei Guvernului din 20 iunie a fost aprobată hotărârea de modificare și completare a Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 28 septembrie 2006.
Detalii
21
06 2018
158

Fii informat despre ceea ce consumi! Verifică timbrul de acciz!

Vă aducem la cunoștință, că fiecare consumator poate verifica autenticitatea timbrului de acciz la producția alcoolică prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md sau Liniei fierbinți la număr de telefon 0 8000 1525.

Fiecare consumator de sine stătător poate verifica autenticitatea timbrului de acciz, accesând portalul servicii.fisc.md, şi anume banner-ul „Verificarea Timbrului de acciz/Fii informat despre ceea ce consumi!” Pentru sănătatea şi banii Dumneavoastră — Verificați Timbrul de acciz!
Detalii