Catalogul tematic
Тематический каталог

Accizele


Articolul 119. Noţiuni
impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


Codul Fiscal al RM TITLUL IV ACCIZELE

18
10 2018
2665

Codul fiscal: modificări și completări, prin derogare

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, ale Legii nr.1593 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală și Legii nr.281 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018,nu se vor calcula contribuții de asigurări sociale de stat și de asigurări medicale pentru plățile suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual, pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută de legislație
Detalii
10
10 2018
424

Principalele impozite și taxe în cifre

Importanța sistemului de impozitare este determinată, în esență, de finalitatea acestuia, și anume de realizarea cheltuielilor bugetare. Or, scopul principal al sistemului de impozitare este de a genera venituri suficiente pentru asigurarea finanțării cheltuielilor bugetare, ce au menirea de a pune în practică prioritățile statului în diverse domenii de ordin social, economic, educațional etc. Astfel, este de neimaginat existența unei societății fără ordine publică, justiție, protecție socială și medicală, educație etc., iar singurul instrument de realizare a acestora fiind sistemul de impozitare.
Detalii
05
10 2018
78

Scutirea de accize a importului de mărfuri destinate realizării proiectelor de asistenta tehnică sau investițională

În conformitate cu HG nr.246, anexa 3, Serviciul vamal (SV) acordă scutirea de accize la vămuirea mărfurilor importate de către beneficiari, inclusiv de către intermediari selectați în urma licitației, destinate realizării proiectelor de asistenta tehnică sau investițională. Care este modalitatea de acordare a scutirii de accize a companiei ce se ocupa de import, comerț cu ridicata și amănuntul a produselor petroliere, care livrează aceste produse unei instituții, ce face parte din proiect de asistenta tehnica?
Detalii
04
10 2018
151

Facilități fiscale și vamale pentru construcția unui edificiu cultural

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se solicită aplicarea facilităților fiscale și vamale pentru importul unor mărfuri, prin derogare de la prevederile Codului vamal, Codului fiscal, Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor și a Legii cu privire la tariful vamal.

Este vorba despre scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de TVA fără drept de deducere a mărfurilor și serviciilor importate
Detalii
19
09 2018
233

Новые коды налоговых и таможенных льгот

Приложение №11 к Техническим правилам о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации Кодификация налоговых и таможенных льгот для таможенной процедуры «42», дополнено новыми кодами освобождений. Соответствующий приказ №384-О Таможенной службы от 24 августа текущего года опубликован в МО от 14 сентября.

Так, введен код 802, который предусматривает освобождения, применяемые к импорту товаров по товарным позициям 271012310, 271012700 и 271019210, предназначенных для заправки международных воздушных судов, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки.
Detalii
13
09 2018
367

Еще три компании получили налоговые «каникулы»

Правительство расширило Перечень экономических агентов с правом продления срока уплаты НДС и таможенной пошлины на период производственного цикла, но не более чем на 180 дней, на импортируемые сырье, материалы, принадлежности, первичную упаковку и комплектующие изделия, используемые исключительно для производства товаров на экспорт. В список включены компании «MARCA ASSEMBLIES EST» (специализируется на производстве пластмассы), «MONISTAR» (розничная торговля алкогольными и другими напитками) и «TUCANO COFFEE» (переработка чая и кофе). Таким образом, список получателей налоговых «каникул» увеличится до 32.
Detalii
06
09 2018
221

Акцизные марки будет продавать Центр информационных технологий в области финансов

В Молдове будет упрощена и оптимизирована процедура продажи экономическим агентам акцизных марок. Их можно будет приобрести в госучреждении «Центр информационных технологий в области финансов», учредителем которого является Министерство финансов. Таможенная служба в процессе реализации акцизных марок участвовать не будет. Соответствующие изменения в нормативные акты правительство одобрило на заседании 5 сентября.

Согласно поправкам, реализация акцизных марок экономическим агентам-производителям продукции (в том числе из давальческого сырья), импортерам и экономическим агентам, которые импортируют/покупают алкогольную и табачную продукцию у компаний-резидентов,
Detalii
20
08 2018
2303

Reforma fiscală: Evaziunea fiscală

Tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale conform prevederilor Codului fiscal (CF), nu exonerează persoana sancționată de tragere la răspundere penală, în cazul în care acțiunile persoanei întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni.

Codul penal (CP) incriminează acțiunea de evaziune fiscală atât a întreprinderilor, cât și a persoanelor fizice în două componențe de infracțiune:
Detalii