Catalogul tematic
Тематический каталог

Accizele


Articolul 119. Noţiuni
impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


Codul Fiscal al RM TITLUL IV ACCIZELE

03
01 2020
6767

Cele 37 principale modificări operate în Codul fiscal

Din 1 ianuarie 2020, sunt puse în aplicare o serie de legi, prin care au fost operate modificări asupra Codului fiscal (CF):
— Legea nr.171 din 19.12.2019;
— Legea nr.170 din 19.12.20191;
— Legea nr.122 din 16.08.2019;
— Legea nr.115 din 15.08.2019.

Necesitatea de modificare a CF derivă din necesitatea perfecţionării şi ajustării legislaţiei fiscale la evoluţia proceselor economice şi sociale, precum şi din necesitatea asigurării veniturilor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor.
Detalii
02
01 2020
831

Termenul de restituire a TVA şi a accizelor, în vigoare din 1 ianuarie 2020

Restituirea TVA întreprinderilor ce produc pâine şi produse de panificaţie, exploataţiile de producţie a laptelui şi întreprinderilor ce prelucrează lapte şi produc produse lactate este reglementată de prevederile 101 alin. (3) din Codul fiscal. Alin. (5) al aceluiași articol stabileşte condiiţe de restituire a TVA, dacă depăşirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se scuteşte de TVA cu drept de deducere.

Până la 1 ianuarie 2020, regula generală aferent restituirii TVA stabilea că, TVA se restituie într-un termen ce nu va depăşi 45 de zile. Prevederi similare erau şi pentru restituirea accizei.
Detalii
31
12 2019
299

Acciza. Autoturisme, duty free, antrepozite și produse din tutun

Autoturismele de lux sunt calificate cele a căror valoare în vamă constituie 600 mii lei și mai mult,anterior valoarea acestora fiind stabilită la nivel de 1,5 mil. lei. Modificarea este prevăzută în Legea nr. 171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, ce se referă la politica fiscală și vamală pentru anul 2020.

Respectiv, se modifică și cota accizei suplimentare pentru autorismele de lux, care se va aplica proactiv în funcție de valoarea autovehiculului. Astfel, pentru cele cu valoarea între 600-700 mii lei, cota va constitui 2% aplicată la valoarea în vamă.
Detalii
24
12 2019
364

Подакцизные товары и тарифные позиции

Государственная налоговая служба провела тотальную проверку деятельности предприятия –производителя вин. Проверяющие установили, что предприятие недоплатило акциз на сумму свыше 2 млн лев и нарушило обязательство по предоставлению деклараций по акцизам за соответствующий период.

Рассмотрев документы о результатах проверки, ГНС вынесла решение о санкциях. Предприятие было оштрафовано на 2,445 млн леев на основании ч. (5) ст. 261 НК за уклонение от оплаты акцизов, а также обязано к выплате пени в размере 238 тыс. леев за просрочку оплаты акцизов (на основании ст. 228 НК ) и к выплате других санкций и штрафов. Налогоплательщик предоставил в ГНС жалобу с разногласиями, которая была отклонена.
Detalii
03
12 2019
558

Налоговое законодательство Молдовы

Принятие в 1997 г. первой части Налогового кодекса (НК) стало важнейшим историческим моментом в развитии экономических реформ в Молдове. С введением в действие этого законодательного документа, являющегося, по сути, Конституцией в области налоговых правоотношений, осуществлен системный и комплексный пересмотр всей системы налогообложения. НК, после принятия еще девяти разделов, стал практически единым документом, регулирующим все налоговые вопросы, включая, взаимоотношения налоговых органов и налогоплательщиков, порядок расчетов и уплаты предусмотренных в нем налогов.
Detalii
22
11 2019
390

Прогрессивный акциз для автомобилей класса «люкс»

С 2020 г. в Молдове может измениться формула расчета дополнительного акциза для автомобилей класса «люкс». Согласно проекту налоговой и таможенной политики на будущий год, Минфин предлагает расширить налогооблагаемую базу. Во-первых, отнести к категории автомобилей класса «люкс» транспортные средства, соответствующие тарифной позиции 8703, стоимостью от 0,6 млн леев, а не 1,5 млн леев, как это предусмотрено сегодня. Во-вторых, предложено, чтобы в отношении дорогостоящих автомобилей применялись прогрессивные ставки акциза.

Сегодня, согласно Приложению №2 Раздела IV Налогового кодекса, владельцы автомобилей класса «люкс» (стоимостью более 1,5 млн леев)
Detalii
20
11 2019
429

Acciza pentru autovehiculele dezmembrate

Conform prevederilor art. 10 alin.2 lit. e) din Legea Nr. 1569 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, acestea (cu statut de rezident) nu au dreptul de a introduce pe teritoriul țării mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi motoarele şi caroseriile lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani.

Excepții sunt introducerea mijloacelor de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate în regimul vamal de admitere temporară pe un termen de până la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive, cu achitarea vinietei şi cu respectarea condiţiilor care includ:
Detalii
24
10 2019
705

Noi modificări în Codul fiscal

Autovehiculele de epocă vor fi redenumite în autovehicule de colecție de interes istoric sau etnografic. Acestea sunt mijloacele de transport auto de orice model sau tip a cărui producție a încetat, cu o vârsta mai mare de 30 de ani ce se găsesc în starea lor originală, fără să suferit modificări substanțiale ale șasiului, caroseriei, sistemului de direcție, de frânare, de transmisie sau de suspensie, ale motorului, aripilor etc., care au participat la un eveniment istoric sau competiții și reprezintă o valoare culturală a timpurilor trecute, confirmat de instituția de stat competentă.

Ieri, 23 octombrie, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative.
Detalii
23
10 2019
235

Restituirea accizelor și a TVA în primele 9 luni

În lunile ianuarie-octombrie ale anului curent, livrările pentru care, conform legislaţiei fiscale, este prevăzută restituirea TVA, din bugetul de stat au fost restituite 2082,4 mil. lei, potrivit datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat.

Restituirile sunt mai mari comparativ cu aceeași perioadă din anul 2018, în care la 983 contribuabili au fost restituite 1 974,1 mil. lei. Totodată, în trimestrul III al anului 2017, au fost restituite 541,38 mil. lei.

Restituirile TVA sunt reglementate în art.1011, 1013 și 1014 din Codul fiscal.
Detalii
01
10 2019
152

В России акцизы на вино вырастут вдвое

В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены поправки, касающиеся единой ставки акциза на российские и импортные вина. Впервые с 2017 г. правительство предложило повысить почти вдвое акцизы на вино, виноград и виноматериалы. Эти изменения вступят в силу с начала 2020 г.

Соответствующий закон был принят Государственной думой 19 сентября текущего года и на днях был подписан президентом РФ. Таким образом, со следующего года и с российских, и с импортных вин будет взиматься акциз в размере 30 рублей за литр, который вырастет в 2021 г. до 31 рубля и до 32 рублей – в 2022 г. На игристые вина устанавливается акциз в размере 40 рублей на 2020 г., 41 рубля – на 2021 г. и, соответственно, 43 рублей на 2022 г.
Detalii