Catalogul tematic
Тематический каталог

Accizele


Articolul 119. Noţiuni
impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


Codul Fiscal al RM TITLUL IV ACCIZELE

26
07 2019
161

Heat-not-burn, în rând cu țigaretele cu filtru

Din 1 ianuarie 2020, la țigaretele pentru dispozitive de încălzire a tutunului se va aplica același mod de calculare și cotă a accizelor ca la țigaretele cu filtru.

Parlamentul a votat astăzi în lectură finală proiectul de lege ce se referă la introducerea acelorași reglementări ale țigaretelor cu filtru și pentru produsele din tutun „heat-not-burn” (HTP). Art.1231 din Codul fiscal va fi completat cu alin. 21 ce va reglementa modul de calculare a accizelor la acestea.

Necesitatea elaborării proiectului reiese din lipsa reglementărilor produselor de tutun care nu arde în Legea privind controlul tutunului și a lipsei prevederilor în Codul fiscal, care să accizeze expres tutunul care nu arde, se spune în nota proiectului.
Detalii
17
07 2019
169

Restituirea taxelor în semestrul I al anului curent

În primele șase luni ale anului curent pentru livrările care, conform legislației fiscale, este prevăzută restituirea TVA, din bugetul de stat au fost restituite 1326,25 mil. lei, potrivit datelor statistice publicate de Serviciul Fiscal de Stat.

Suma este mai mică comparativ cu cea restituită în perioada similară din anul precedent, când 806 contribuabili au primit 1 346 400,9 mii. lei, iar în semestrul I al anului 2017 au fost returnate 522,43 mil. lei.
Detalii
16
07 2019
147

Какие акцизы на табачную продукцию предложило правительство?

Правительство поддержало инициированный в парламенте законопроект о внесении поправок в ряд законодательных актов с целью регламентирования размера акцизов на табачную продукцию, используемую в системах для нагревания табака. Однако, если авторы законопроекта предложили те же ставки и тот же порядок исчисления акцизов что и для сигарет с фильтром, то правительство в лице Минфина внесло существенные изменения в эту часть проекта.

Согласно опубликованному в 12 июля в «Monitoru oficial» заключению правительства, Минфин предложил ввести акциз на сигареты для устройств по нагреванию табака, а также скорректировать ставки акциза для некоторых других категорий табачной продукции. Речь идет о применении акцизов на товарные позиции 2400220 и 2403 (приложение 1 к разделу IV Налогового кодекса).
Detalii
11
07 2019
194

Majorarea accizei la țigaretele pentru dispozitive de încălzire a tutunului, susținută de Guvern

Cabinetul de miniștri a susținut introducerea modificărilor la Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului și Codul fiscal în partea ce ține de circulația pe piața internă a produselor din tutun și produselor conexe, a dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora și cota accizelor, înaintate cu titlu de inițiativă legislativă de un grup de deputați în Parlament.

În cadrul ședinței Guvernului din 10 iulie, Ministerul Finanțelor a propus unele modificări la proiectul legii, care au fost susținute de membrii Executivului și urmează a fi puse în dezbateri și aprobate în legislativ.
Detalii
11
07 2019
191

Aviz pozitiv. Guvernul a votat interzicerea benzinăriilor duty-free

Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care se referă la abrogarea prevederilor ce permit comercializarea produselor petroliere fără plata TVA și accizelor în punctele de control vamal la ieșirea din țară. Reamintim că în Parlament au fost înregistrate două inițiative legislative în acest sens, iar Guvernul a recomandat comasarea acestora într-un singur proiect.

Prima inițiativă propune excluderea din Codul fiscal a prevederilor ce se referă la comercializarea produselor petroliere fără plata TVA și accizelor în zona de control vamal, destinate aprovizionării la ieșirea din țară.
Detalii
10
07 2019
134

Curtea de Conturi despre executarea bugetului de stat pe anul 2018

Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. În Monitorul Oficial este publicată Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018.

Indicatorii generali ai bugetului de stat pe anul 2018 au fost executați sub nivelul precizat, acesta fiind aprobat inițial la venituri în sumă de 36 618,5 mil. lei și la cheltuieli – de 41 332,4 mil. lei, cu o depășire a cheltuielilor asupra veniturilor de 4 713,9 mil. lei.
Detalii
27
06 2019
143

Топлива duty-free не будет

Парламент Молдовы одобрил в первом чтении поправки, отменяющие законодательные положения о продаже нефтепродуктов в режиме беспошлинной торговли без уплаты НДС и акцизов в зоне таможенного контроля. Принятые депутатами поправки в Налоговый кодекс отменяют положения об освобождении от уплаты налогов импорта нефтепродуктов с их дальнейшей реализацией, которые предназначены для заправки при выезде из страны, в пределах вместимости резервуара транспортного средства. Эти положения позволяли открытие АЗС duty-free.

Авторы поправок отметили, что нигде в мире не существует такой практики, это стимулирует уклонение от уплаты налогов и нелояльную конкуренцию.
Detalii
25
06 2019
281

Heat-not-burn: станет горячее

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам рассмотрела и одобрила законопроект, направленный на регламентирование внедрения нового поколения табачных изделий, которые не горят, а нагреваются. Так, в антитабачном законодательстве Молдовы, а также в Налоговом кодексе и Кодексе о правонарушениях появятся новые положения. Согласно документу, сигареты, которые используются для нагревания табака, будут включены в категорию подакцизных товаров, а импортеры и производители обязаны будут обеспечить предупредительные надписи на упаковках таких сигарет.

Как отметил один из авторов законопроекта депутат Раду Мариан, поправки инициированы с целью регламентирования новой табачной продукции, которая широко представлена на рынке.
Detalii
24
06 2019
1021

Noi reguli pentru magazinele duty-free

Agenții economici care activează în regim duty-free, ale căror obiecte sunt amplasate în zona de intrare pe teritoriul Republicii Moldova, ar putea să nu mai beneficieze de facilitățile fiscale și vamale.

În Parlament este înregistrat proiectul de lege pentru modificarea unor articole din Codul vamal și Codul fiscal, prin care se introduce mențiunea expresă că mărfurile comercializate de către magazinele, barurile și restaurantele duty-free vor fi scutite de achitarea TVA-ului și accizei doar în cazul celor amplasate la ieșirea din țară.
Detalii