Catalogul tematic
Тематический каталог

Accizele


Articolul 119. Noţiuni
impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


Codul Fiscal al RM TITLUL IV ACCIZELE

14
11 2017
541

Список товаров, освобождаемых от уплаты импортных пошлин, изменится

Министерство финансов представило проект нового Таможенного кодекса, который объединит действующие законодательные и нормативные акты, касающиеся таможенной сферы. Новый документ охватит Таможенный кодекс, Закон о порядке ввоза в Республику Молдова и вывоза с ее территории имущества физическими лицами, Закон об утверждении комбинированной товарной номенклатуры и другие нормативные и законодательные акты. Документ максимально приближен к Таможенному кодексу Евросоюза и соответствует экономическим реалиям Молдовы.
Detalii
30
10 2017
172

Prețul minim la țigaretele fără filtru va fi majorat

Prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017 a fost introdus conceptul de “preț minim de comercializare cu amănuntul pentru țigarete”, fiind stabilit prețul minim de comercializare cu amănuntul pentru țigaretele cu filtru ca fiind de 16 lei, iar pentru țigaretele fără filtru – 7 lei.
Detalii
27
10 2017
2062

Главные изменения в налоговой и таможенной политике в 2018 году

Проект налоговой и таможенной политики на 2018 г. выходит на финишную прямую. На этой неделе к изучению пакета законодательных изменений и дополнений, включенных в проект, приступили парламентские комиссии.
Detalii
26
10 2017
1169

Intrările de bunuri (1) în zona economică liberă: aspecte juridice, contabile și fiscale

În prezent pe teritoriul Republicii Moldova activează 7 zone economice libere/zonele antreprenoriatului liber (în continuare ZEL), care sunt amplasate în toate regiunile țării. Accesul liber al mărfurilor în zonă, coroborat cu regimul mai liberal al impozitelor asupra profitului realizat în zonă, reprezintă premise favorabile atragerii de capital străin în zona liberă. Obiectivul articolului îl prezintă examinarea particularităților specifice aferente activității ZEL cu referire la contabilitatea și fiscalitatea acesteia.
Detalii
24
10 2017
186

Despre documentele confirmative necesare unui întreprinzător neînregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize pentru a beneficia de restituirea accizelor

Ce documente urmează a fi prezentate pentru beneficierea de restituire a accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor ce s-au exportat de subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător și care nu este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu accize?
Detalii
23
10 2017
87

Privind scutirea de accize a unor distilate obținute pe bază de vin

Sunt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin, produse în Republica Moldova, utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri?

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (61) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din CF nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000, sunt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern.
20
10 2017
197

1. (28.22.21) Se va permite restituirea TVA din buget, dacă achitarea pentru mărfurile (serviciile) procurate a fost efectuată prin cesiune?

În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impozitează la cota zero, acesta are dreptul la restituirea sumei cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate achitată prin intermediul contului bancar și/sau al stingerii sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) și ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit. a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit. b), înmulțite cu valoarea livrării, ce se impozitează la cota zero.
Detalii
18
10 2017
495

Cu referire la dreptul organului fiscal de a extinde perioada supusă verificării cu mai mult de patru ani

Dacă în timpul controlului fiscal s-a constatat că contribuabilul a fost subiectul impunerii şi cu alte taxe, dar nu a prezentat darea de seamă fiscală, este în drept organul fiscal să extindă perioada supusă verificării cu mai mult de patru ani?

Conform art. 264 din CF, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2) din acest articol, obligațiile fiscale pot fi determinate de către contribuabil şi organele fiscale sau alte organe cu atribuții de administrare fiscală în următoarele termene:
Detalii
17
10 2017
85

(ro/ru) Abonamentul CLASSIC. Plăcerea de a citi

Dragi cititori, continuăm prezentarea abonamentelor propuse pentru anul 2018. De data aceasta vă reamintim opțiunile abonamentului CLASSIC.

Astfel, abonamentul „CLASSIC” include 6 ediții tipărite ale revistei „Monitorul Fiscal FISC.MD” pentru anul 2018, în care veți găsi o varietate de informații din domeniul Dvs de activitate – materiale ce reflectă poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat, documente, comentarii argumentate, răspunsuri la întrebările cu care vă confruntați, practica fiscală, opinia expertului etc. De asemenea, deținătorii abonamentului Classic vor primi și Codul fiscal actualizat pentru anul 2018 în limbile română și rusă, însoţit de legile de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal.
Detalii
16
10 2017
109

Privind depunerea timbrelor de acciz deteriorate sau distruse

Cum trebuie să acționeze persoana care a depistat că în procesul de producție timbrul de acciz a fost deteriorat sau distrus (spre exemplu în proporție mai mare de 51%)?

În conformitate cu prevederile pct. 34 din Regulamentul privind modalitatea de marcare cu „Timbru de acciz” a producției alcoolice supuse accizelor, aprobat prin HG nr. 1481 din 26 decembrie 2006, restituirea timbrelor de acciz nefolosite sau deteriorate se efectuează în următoarele cazuri:
Detalii