Catalogul tematic
Тематический каталог

Registrul general al facturilor fiscale


Articolul 1181.
Factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100000 lei.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A118_1

26
02 2018
1186

О некоторых случаях неуказания количества экземпляров налоговой накладной

Может ли субъект налогообложения, который ведет бухгалтерский учет с помощью компьютерных информационных систем и который пользуется правом самостоятельной печати
налоговых накладных, не указывать количество их экземпляров?

Detalii
19
02 2018
506

ORDIN SFS nr. 80 din 14. 02.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

19
02 2018
274

3. (28.25.15)Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile constituie până la 100 000 lei, dacă aceasta a fost eliberată în perioada începînd cu 02.08.2013 pînă la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.118/1 alin.(1/1) din Codul fiscal,

Arhivă

Potrivit art.1181 alin.(11) al Codului fiscal
Detalii
19
02 2018
276

2. (28.25.16) Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei dacă aceasta a fost eliberată în perioada începând cu 02.08.2013 până la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.118/1 alin.(1/1) din Codul fiscal,

Arhivă

Potrivit art.1181 alin.(11) al Codului fiscal
Detalii
20
10 2017
3440

Factura fiscală unificată: simplificarea documentării tranzacțiilor

Începând cu 28 octombrie curent, toate entitățile economice ce dețin statut de plătitor TVA, dar și cele ca nu sunt înregistrate în calitate de plătitor TVA, însă au obligativitatea ținerii evidenței contabile, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special factura fiscală unificată pentru documentarea livrărilor impozabile cu TVA și a celor neimpozabile.
Detalii