Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele locale


plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A288

22
02 2021
733

Руководство по исчислению и уплате местных налогов и сборов в 2021 году

Налог на недвижимое имущество 2021


Основными нормативными актами, используемыми в процессе администрирования налога на недвижимое имущество/земельного налога, являются:
1) для объектов недвижимого имущества, оцененных территориальными кадастровыми органами: раздел VI Налогового кодекса (НК);
2) для объектов недвижимого имущества, не оцененных территориальными кадастровыми органами: Закон о введении в действие раздела VI НК и ст. 277, 283, 284 раздела VI НК.

Detalii
11
02 2021
510

Местные налоги и сборы: руководство по исчислению и уплате

Для того, чтобы налогоплательщики – физические и юридические лица смогли ознакомиться со всеми изменениями, вступившим в силу в текущем году, не пропустили срок оплаты местных налогов и сборов, а также представления необходимых отчетов, для февральского номера журнала „monitorul fiscal FISC.md” Людмила Мицова подготовила «Руководство по исчислению и уплате местных налогов и сборов в 2021 году».
 
Напоминаем, Законом № 257 от 16.12.2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты в Налоговый кодекс были одобрены поправки и дополнения, касающихся местных налогов и сборов.

Detalii
10
02 2021
661

Particularitățile politicii fiscale și vamale pentru anul 2021

Particularitățile anului 2020 au determinat necesitatea identificării și promovării unor măsuri ce au drept scop atenuarea efectelor crizei pandemice și relansarea economiei naționale, prin diminuarea presiunii fiscale, implementarea de noi mecanisme de subvenționare, de comun cu perfecționarea reglementărilor fiscale prin reguli clare de impozitare bazate pe echitate, simplitate și asigurarea previzibilității impunerii. În acest sens, se propune redarea concisă a modificărilor de natură fiscală și vamală pentru anul 2021, care se regăsesc în Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 257/2020) și Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificare a unor acte normative (Legea nr. 60/2020) pentru o viziune de ansamblu asupra reglementărilor ce produc efecte juridice începând cu 1 ianuarie 2021.


Detalii
04
02 2021
322

Taxele locale în anul 2021: calculare, raportare, achitare

Seminar interactiv de prezentare și interpretare a tuturor noutăților legislative recente din domeniul taxelor locale!

Totul despre BIJ19, TFD19 ȘI TL13!

Scopul seminarului: Discutarea principalelor aspecte privind calcularea, raportarea și achitarea taxelor locale în anul 2021. Expunerea celor mai semnificative modificări recente din Codul fiscal aferente taxelor locale.


Detalii
04
02 2021
726

Сбор на благоустройство территорий в случае подразделения, расположенного за пределами основного места нахождения предприятия

Предприятие владеет подразделением, расположенным за пределами своего основного места нахождения (юридического адреса). По месту регистрации подразделения предприятие направляет своих работников для осуществления сезонных сельскохозяйственных работ.
Сбор на благоустройство территорий исчисляется предприятием исходя из ставок, установленных органами местного публичного управления местности, на территории которой зарегистрирован юридический адрес предприятия и уплачивается в соответствующий местный бюджет. Вместе с тем, предприятием получено от органов местного публичного управления по месту
Detalii
05
02 2021
170

Местные сборы: ограничивать или нет?

Ученые давно пришли к выводу, что существование местного самоуправления препятствует чрезмерной концентрации политической власти, а также обеспечивает возможность принятия различных политических решений на местах. Они также утверждают, что даже если разделение власти между центральными органами власти и структурами местного самоуправления и не было бы эффективным, все равно существовал бы аргумент в пользу делегирования некоторых полномочий местным властям в качестве средства сдерживания или контролирования центральных органов.

Detalii
27
01 2021
1503

Cuantumul taxelor locale pentru anul 2021

Prin Legea nr. 257 din 22 decembrie 2020 (politica fiscală și vamală 2021) au fost operate modificări la Titlul VII din Codul fiscal ce reglementează taxele locale, fiind prevăzută plafonarea acestora și previzibilitatea lor pe termen mediu (3 ani), cu majorarea anuală în mărimea ratei inflației.

 

Totodată, legiuitorul a stabilit că, în cazul în care autoritatea publică locală a aprobat bugetul pentru anul 2021 și cotele taxelor locale până la intrarea în vigoare a Legii nr. 257/2020 (22 decembrie 2020), APL va avea dreptul să aplice cotele stabilite pentru anul 2021, având obligația de conformare și aplicare a plafonării începând cu anul 2022.


Detalii
25
01 2021
2195

Modificările ce vizează impozitele și taxele locale pentru perioada fiscală 2021

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” vine cu sinteza modificărilor operate în domeniul taxelor locale aferente anului curent, scopul acestui articol fiind simplificarea luării deciziilor de către autoritățile administrației publice locale, dar și precizarea unor aspecte ce țin de achitarea taxelor de către persoanele fizice și persoanele juridice.
 
Modificările și completările operate în titlul VI din Codul fiscal
 
  • Art. 282 al CF
În rezultatul modificărilor operate, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021, subiecții impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare nu mai pot beneficia de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

Detalii
19
01 2021
416

Particularitățile politicii fiscale pentru anul 2021, prezentate contribuabililor din cadrul DGAF Sud

Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat la data de 15 ianuarie 2021 primul seminar de instruire privind particularitățile politicii fiscale pentru anul 2021 și modificările operate la Codul fiscal. La eveniment au participat peste 80 de contribuabili care sunt deserviți la Direcția Generală Administrare Fiscală Sud (r-nele Basarabeasca, Cimișlia, Comrat, Ceadîr-Lunga, Taraclia, Vulcănești, Cahul, Cantemir, Leova).
 
Contribuabilii au fost familiarizați cu modificările operate în legislația fiscală la compartimentele: impozitul pe venit, TVA și accize, taxe locale.
 

Detalii
12
01 2021
2125

Вступили в силу ставки местных сборов в мун. Кишинев на 2021 г.

С 1 января 2021 г. вступили в силу новые ставки местных сборов, утвержденные решением муниципального совета Кишинева. Согласно документу, в этом году впервые будет взиматься местный сбор на санитарную очистку. Его субъектами будут физлица-владельцы недвижимости жилого назначения (дом, квартира), а размер сбора составит 10 леев. От уплаты сбора за санитарную очистку освобождены несовершеннолетние лица, пенсионеры, социально-уязвимые категории населения. Налогоплательщики будут проинформированы о своих финансовых обязательствах по этому сбору до 15 октября 2021 г., а крайним сроком уплаты сбора является 30 ноября 2021 г.

Detalii