Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele locale


plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A288

22
08 2017
47

Бюджет 2016: структура доходов

Согласно Приказу № 115 от 7 августа 2017 г. Министерства финансов об опубликовании Отчета об исполнении государственного бюджета за 2016 г., в МО 18 августа текущего года был опубликован указанный в приказе документ.

В отчете указано, что общая сумма доходов в национальный публичный бюджет за прошлый год составила 29 231,0 млн леев, степень выполнения по сравнению с намеченным планом составила 100,9%, а по сравнению с поступлениями в 2015 году увеличилась на 9,8%.
Detalii
12
08 2017
119

7. (5.8.3) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare?

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă de către persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (pentru obligațiile calculate la impozit pentru bunurile imobiliare neevaluate în scopul impozitării: clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentelor şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie), cu excepţia întreprinzătorii individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.
Detalii
30
06 2017
892

APL vor determina gradul de finalizare al construcțiilor în scopul impozitării

Gradul de finalizare al construcţiei nefinalizate în scopul impozitării se va determina și de către specialiștii din cadrul autorităților publice locale, potrivit unui proiect propus spre consultare de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcției.

Proiectul este urmare a constatării că prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la inregistrarea construcţiilor nefinalizate la organele cadastrale şi impozitarea acestora nu este respectată de catre proprietarii acestor obiective şi este vădit faptul eschivării de la plăţiie impozitelor pentru bunurile imobile.
Detalii
19
06 2017
117

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Privind perfectarea documentelor de plată în scopul achitării corecte a sumelor la BPN

Este de menționat că responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de platăsunt plătitorii/contribuabilii, iar de transmiterea documentelor în formă electronică sunt băncile deservente ale plătitorilor și prestatorii de servicii de plată.
Detalii
16
06 2017
333

Referitor la reținerea impozitului pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă

Urmează persoana juridică să rețină impozit pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă aferent serviciilor prestate de către acesta?

Titularii de patente pot presta servicii persoanelor juridice, conform activității specificate în patentă, ținând cont de prevederile Legii nr. 93-XIV cu privire la patenta de întreprinzător din 15 iulie 1998 (în continuare – Lege).
Detalii
18
05 2017
2492

Муниципальный совет Кишинева утвердил ставки местных сборов на 2017 год

Своим Решением №5/1 от 11 мая 2017 г. Муниципальный совет Кишинева утвердил ставки местных сборов на 2017 год. Большая часть местных сборов сохранилась на уровне прошлого года, однако есть и ряд нововведений.
Detalii
14
04 2017
660

Об Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17) - 2

Как отражаются в Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17), операции, освобожденные от уплаты сбора, если в отчетном месяце предприятие осуществляло операции как с товарами, подлежащими обложению, так и с товарами, освобожденными от сбора?
Detalii
14
04 2017
773

Об Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17) - 1

Возникает ли обязанность отражения в Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17), операций, освобожденных от уплаты сбора, в случае если в отчетном периоде предприятие осуществило операции как с товарами, подлежащими обложению, так и с товарами, освобожденными от сбора, а также в случае осуществления только освобожденных операций?
Detalii
11
04 2017
279

Бюджет столицы будет принят в июле

Градоначальник заявил, что не знает сроков, необходимых Муниципальному совету для принятия во втором чтении бюджета столицы на текущий год. Согласно Дорину Киртоакэ, советники могут принять бюджет также, как в прошлом году, то есть со значительным опозданием.

Detalii