Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele locale


plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A288

02
06 2020
2519

Ставки местных сборов в Кишиневе изменились из-за COVID-2019

Муниципальный совет Кишинева 21 мая утвердил поправки в решение об утверждении и применении ставок местных сборов на 2020 г. Изменения предприняты с целью поддержки экономических субъектов, деятельность которых была затронута пандемией COVID-19 и введенными в связи с этим ограничениями, а также с учетом ранее поступивших запросов от гражданского общества. Финальная версия документа была опубликована на сайте примэрии Кишинева 29 мая.

В связи с непростыми экономическими условиями для большей части субъектов будет применяться «нулевая» ставка в период приостановления деятельности торговых предприятий и/или предоставления услуг на основании решений Комиссии по чрезвычайным
Detalii
25
05 2020
1151

Toate entitățile vor achita taxele locale până la 25 iulie

Redacția pct.7 din Dispoziția nr.16 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, conform căreia termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor aferente taxelor locale pentru trimestru I al anului curent se extinde până la 25 iulie 2020 pentru entitățile care şi-au sistat total sau parţial activitatea în conformitate cu deciziile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau cu dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE) a RM a fost modificată prin Dispoziția nr.28 a CSE din 12 mai curent.

În momentul de față, aceasta prevede că, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, pentru agenţii economici termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor fiscale aferente taxelor locale pentru trimestrul I al anului 2020 se prelungeşte până la 25 iulie 2020.
Detalii
21
05 2020
457

Plățile pentru poluarea mediului rămân în bugetul de stat

Plățile colectate pentru poluarea medului vor rămâne în bugetul de stat. În ședința de ieri, 20 mai, Guvernul nu a susținut modificarea sistemului de colectare a acestora prin transferarea în bugetele locale.

Un grup de deputați a elaborat o inițiativă legislativă, argumentând necesitatea modificărilor în legislație prin faptul că poluarea mediului cu emisiile de la sursele staționare, deversările de poluanți cu ape uzate și depozitarea deșeurilor afectează, în primul rând, ariile unde sunt amplasate obiectele care generează poluarea. Pe de altă parte, Guvernul susține că poluarea nu are au doar caracter local, aceasta afectând și zonele învecinate surselor de poluare.
Detalii
21
05 2020
608

1. (40.1.6) Care este termenul de declarare şi achitare pentru taxele locale pentru primul trimestru al anului 2020?

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr.1163/1997, conform deciziilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau a Dispoziţiilor Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova, termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020 se prelungeşte până la 25 iulie 2020.
Detalii
12
05 2020
1429

Procedura de prelungire a termenului de prezentare a TL13 și de achitare a obligațiilor fiscale aferente

Prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale se va efectua de către contribuabil prin prezentarea Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a dărilor de seamă fiscale pentru taxele locale în termen de până la 25 iulie 2020, conform prevederilor art. 187 din Codul fiscal (CF).

Prevederea este inclusă în proiectul Procedurii de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020 (Procedura), care a fost elaborat de către SFS în scopul asigurării executării pct. 7 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a RM (Comisia) nr. 16 din 10 aprilie 2020.
Detalii
12
05 2020
500

2. (40.2.17) Care este termenul de declarare şi achitare pentru taxele locale pentru primul trimestru al anului 2020?

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr.1163/1997, pentru agenţii economici care şi-au sistat total sau parţial activitatea conform deciziilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau a Dispoziţiilor Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova, termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020 se prelungeşte până la 25 iulie 2020.
12
05 2020
174

1. (7.1.5) Cum se achită taxele pentru resursele naturale?

În conformitate cu prevederile art. 301 alin. (1) din Codul fiscal, plătitorii taxelor pentru resursele naturale prezintă Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă şi achită în bugetul local de nivelul al doilea taxele în cauză, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, potrivit modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 172/2019.