Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele locale


plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A288

20
03 2017
2792

Legea privind plata pentru poluarea mediului va fi modificată

Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediuluiva fi achitată de persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de orgnizare, precum şi de persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător sub orice formă stabilită de legislaţie şi care produc sau importă mărfuri ce cauzează poluarea mediului sau procură aceste mărfuri de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul ţării care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.
Detalii
09
03 2017
342

Taxa ecologică a adus la BPN 17 mil. lei

Primele rezultate ale încasărilor pentru noua taxă administrată de Serviciul Fiscal de Stat — taxa ecologică, au fost făcute publice. Până în prezent incasările au atins cifra 17 mil. lei, adunate la Bugetul Public Național.
Detalii
02
03 2017
723

Codul Fiscal va fi completat cu un nou titlu ce ține de activitatea rezidenților parcurilor IT

Codul fiscal va fi completat cu titlul X – Impozitul unic de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Un proiect în acest sens a fost aprobat de Guvern.

Potrivit proiectului, acest titul va reglementa impozitarea contribuabililor cu statut de rezidenți ai parcurilor pentru tehnologia informației.
Detalii
14
02 2017
269

3. (31.1.1) Pentru care taxe încasate de la furnizor va fi sancționat comerciantul în baza prevederilor art. 273 pct. 51) din Codul contravențional?

Conform art. 211 alin. (1) din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 relaţiile contractuale dintre furnizorul şi comerciantul produselor alimentare sunt stabilite prin încheierea unui contract negociat în prealabil de către părţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Detalii
31
01 2017
231

Налоговые льготы для инвесторов в Кишиневе

В Кишиневе крупные инвесторы, а также молодые предприниматели-инвесторы смогут воспользоваться льготами по уплате местного сбора на благоустройство территории.

При соблюдении ряда условий, инвесторы получат право на специальную помощь в виде освобождения, отсрочки, предоставления скидки или реэшелонирования сбора на благоустройство территории в пределах 200 тыс. леев в течение трех лет.
Detalii
23
01 2017
640

Unele aspecte ce țin de modificările și completările efectuate la Legea nr. 1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului

Prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 privind modificarea și completarea unor acte normative (MO, 2016, nr. 472-477/947) au fost operate unele modificări și completări la Legea nr. 1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (în continuare Lege) (MO, 1998, nr. 54-55/378), care vizează și activitatea Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
20
01 2017
214

Taxa de studii, pentru care se eliberează bon de casa, se achită de catre studenți la începutul anului

Taxa de studii, pentru care se eliberează bon de casa, se achită de catre studenți la începutul anului. Dar peste câteva luni studentul se exmatriculează și rambursăm suma achitată. Este obligat studentul să restituie bonul de casa, ca sa-l anexam la registrul de casa? Dar în cazul când a pierdut bonul, cum se procedează?
Detalii
09
01 2017
1456

Privind obligația fiscală aferentă mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

Ministerul Finanțelor aduce la cunoștința agenților economici că prin Legea Cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016) au fost operate amendamente în Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998.
Detalii