Catalogul tematic
Тематический каталог


Cap.1.
— marja de solvabilitate disponibilă — suma cu care valoarea activelor depăşeşte valoarea datoriilor şi constituie nivelul capitalului propriu al asigurătorului (reasigurătorului);
[Pct.2 noţiunea modificată prin HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-233/02.11.12 art.1288]

HOTĂRÎRE Nr. 2/1 din 21.01.2011cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor)
Aici nu a fost postat nici un articol