Catalogul tematic
Тематический каталог

Art.1. (3) Se consideră microîntreprindere — întreprinderea al cărei număr mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 9 persoane, iar suma anuală a vînzărilor nete este de pînă la 3 milioane lei.
(4) Se consideră întreprindere mică — întreprinderea al cărei număr mediu anual de salariaţi este cuprins între 10 şi 50 de persoane inclusiv, iar suma anuală a vînzărilor nete este de pînă la 10 milioane lei.

LEGE Nr. 112 din 20.05.1994 cu privire la susţinerea şi protecţia micului business*
Aici nu a fost postat nici un articol