Catalogul tematic
Тематический каталог

Patenta de întreprinzător


este un certificat de stat nominativ, ce atesta dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.
(art. 1 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).
02
03 2018
389

12. (28.15.20) În ce moment apare obligaţia de prezentare cumpărătorului a facturii fiscale în cazul cînd alegerea, comanda şi plata pentru marfă se efectuează la oficiul furnizorului, iar preluarea (recepţionarea) mărfurilor are loc într-o altă zi la depozitul comercial al furnizorului?

Potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.
Detalii
21
02 2018
818

Despre obligația persoanei fizice de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit

O persoană fizică rezidentă, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, pe parcursul anului 2017 a obținut venit impozabil sub formă de salariu. Apare necesitatea ca aceasta să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit? Care sunt modalitățile de prezentare a declarației?
Detalii
15
08 2017
3967

Новый регламент о торговле в Кишиневе

Профильная комиссия по экономике, бюджету, финансам, местному имуществу, сельскому хозяйству и проблемам пригородов столичной примэрии рассмотрит на заседании 15 августа проект нового Регламента об осуществлении торговой деятельности в Кишиневе.

Работа над этим документом началась более года назад, местные власти провели консультации с гражданским обществом и бизнес-ассоциациями, чтобы учесть мнения всех заинтересованных сторон. Новый регламент разработан с целью приведения в соответствие местных правил торговли с требованиями закона о внутренней торговле, но, помимо этого, устанавливает запреты и дополнительные требования к организации коммерческой деятельности в мун.Кишинев.
Detalii
16
06 2017
869

Referitor la reținerea impozitului pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă

Urmează persoana juridică să rețină impozit pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă aferent serviciilor prestate de către acesta?

Titularii de patente pot presta servicii persoanelor juridice, conform activității specificate în patentă, ținând cont de prevederile Legii nr. 93-XIV cu privire la patenta de întreprinzător din 15 iulie 1998 (în continuare – Lege).
Detalii
16
06 2017
517

Despre neaplicarea prevederilor art. 90 din CF asupra executorilor judecătoreşti

În scopul executării titlului executoriu executorul judecătoresc a eliberat de pe contul bancar special al său în favoarea persoanei fizice cetățean mijloace bănești. Urmează acesta, în conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, să efectueze reținerea prealabilă a impozitului pe venit din plățile îndreptate în folosul persoanei fizice?
Detalii