Catalogul tematic
Тематический каталог

Patenta de întreprinzător


este un certificat de stat nominativ, ce atesta dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.
(art. 1 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).
05
05 2020
1600

Dispoziția nr. 25 a Comisiei pentru Situații Excepționale : ajutor de șomaj pentru titularii patentei de întreprinzător

În perioada stării de urgență, titularilor patentei de întreprinzător eliberate conform Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998 și persoanelor fizice care desfășoară activități conform capitolului 102 și 103 din Titlul II al Codului fiscal nr.1163/1997, li se acordă ajutor de șomaj unic în cuantum de 2775 lei, cu condiția că în luna martie 2020 nu au realizat venit asigurat.

Prevederea se conține în Dispoziția nr. 25 a Comisiei pentru Situații Excepționale, aprobată astăzi, 5 mai.
03
04 2020
400

Desfășurarea în baza patentei de întreprinzător a activității de publicitate în locurile publice

Poate fi desfășurată activitatea de plasare și difuzare a publicității pe placarde în locurile publice în baza patentei de întreprinzător, prevăzută de pct. 2.29 al anexei la Legea nr. 93 din 15.09.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Legea nr. 93/1998), și anume „Scrierea placardelor, filmelor netirajate, amenajarea vitrinelor, reclamatelor, prezentarea artistică”?
Detalii
26
02 2020
381

Ordinul nr. 119 din 18.02.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

26
02 2020
270

5. (29.1.7.3.11) Urmează de a reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achitării plăților pentru prestarea serviciilor de către deținătorii patentei de întreprinzător?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, nu se reține în prealabil impozitul conform alin.(2), din plăţile efectuate în folosul deţinătorilor de patente de întreprinzător.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.90 din Codul fiscal, prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019)
20
02 2020
1126

Serviciile de turism rural vor putea fi prestate în baza patentei de întreprinzător

Până la 31 decembrie 2023, persoanele fizice vor putea presta, în baza patentei de întreprinzător, activități din domeniul turismului rural. Ieri, 19 februarie 2020, Guvernul a avizat hotărârea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative.

Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iuliana Drăgălin, a menționat că, prin acest proiect se intenționează facilitarea activităţii mediului de afaceri din domeniul turismului, precum şi implementarea recomandărilor Cărţii Albe pentru reforma cadrului normativ-regulatoriu al industriei turismului din Republica Moldova.
Detalii
27
02 2020
1094

Costul patentei de întreprinzător în cazul procurării acesteia de o persoană asigurată la BASS și AOAM

Persoana angajată în câmpul muncii, la moment, se află în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. Respectiv, aceasta are statut de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale și în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Concomitent, ea dorește să activeze, în perioada concediului de îngrijire a copilului, în bază patentei de întreprinzător. Este obligată această persoana să achite, la procurarea patentei, sumele fixe ale contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?
Detalii
18
02 2020
532

О порядке назначения и выплаты женщине, обладательнице предпринимательского патента, пособия по материнству

Обладательница предпринимательского патента в скором времени должна уйти в медицинский отпуск в связи с беременностью и родами. Имеет ли право данное лицо на пособие по материнству как застрахованное лицо, если она уплатила годовую фиксированную сумму взносов ОГСС? Если имеет, то каков порядок назначения данного пособия? Должно ли быть назначено и выплачено пособие по уходу за ребенком в данном случае?
Detalii