Catalogul tematic
Тематический каталог

Patenta de întreprinzător


este un certificat de stat nominativ, ce atesta dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.
(art. 1 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).
18
03 2022
365

10.2.11 Unde poate fi eliberată patenta, pentru care perioadă şi ce este necesar pentru aceasta?

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, solicitantul/titularul care dorește să i se elibereze patenta poate depune o cerere la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază își are domiciliul sau preconizează să își desfășoare activitatea.

     La cerere se anexează documentele care confirmă achitarea contribuției de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuției și documentele care confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.


Detalii
04
01 2022
255

10.4.20 Cum urmează a fi achitate contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii la eliberarea și/sau prelungirea patentei de întreprinzător persoanei fizice, aflate în concediu de îngrijire a copilului?

 Titularul patentei de întreprinzător, care se află în concediu pentru îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani, a cărui contract de muncă este suspendat de către angajator, se exceptează de achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.


Detalii
04
01 2022
411

10.1.25 Este necesară la solicitarea eliberării/ prelungirii patentei de întreptrinzător, în cazul genurilor de activitate reglementate de Legea nr. 231/2010, anexarea documentelor care confirmă că în adresa autorităților administrației publice locale a fost depusă notificarea privind inițierea activității de întreprinzător?

Nu. Potrivit art. 13 alin. (6) lit. b) din Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior, pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ, comerciantul trebuie să fie înregistrat, conform legislaţiei în vigoare.


Detalii