Catalogul tematic
Тематический каталог


Articolul 6. Politica bugetar-fiscală
(1) Îndeplinindu-şi responsabilităţile în condiţiile prezentei legi, Ministerul Finanţelor, Guvernul şi Parlamentul acţionează pentru asigurarea:
a) elaborării unui buget în condiţiile:
— stabilităţii monedei naţionale;
— stabilităţii la preţuri şi salarii;
— dezvoltării stabile a economiei;
b) echilibrului în timp al colectării veniturilor şi efectuării cheltuielilor.
(2) Îndeplinindu-şi responsabilităţile în condiţiile alin.(1), Ministerul Finanţelor coordonează activitatea sa cu Banca Naţională a Moldovei.

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
06
12 2021
763

Проект бюджетно-налоговой политики на 2022 г. принят во втором чтении

Парламент одобрил сегодня, 6 декабря, пакет изменений в 13 законов в рамках бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2022 г.
Согласно документу, в следующем году вырастет размер освобождений. Так, для физлиц-резидентов с доходами менее 360 тыс. леев размер личного освобождения вырастет с 25200  леев до 27 000 леев; повышенное освобождение – с 30000  леев до 31500 леев; размер дополнительного и повышенного освобождения – с 18900  леев до 19 800 леев, размер освобождения на иждивенцев удвоится и составит 9000 леев в год.


Detalii

27
12 2019
2085

Impozitarea serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice

Livrarea serviciilor prin intermediul rețelelor electronice efectuată de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova în adresa persoanelor fizice rezidente ale RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător vor fi impozitate cu TVA.

Legea nr. 171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative prevede completarea art. 95 din Codul fiscal (Obiecte impozabile) cu norma menționată supra, care va fi pusă în aplicare începând cu 1 aprilie 2020.
Detalii
27
11 2019
2725

Politica fiscală și vamală 2020 a trecut de Guvern

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 a fost astăzi aprobat de Guvern.

Astfel, în anul următor vor fi implementate o serie de măsuri noi, printre care: modificarea tratamentului de impozitare a donațiilor, permiterea la deducere a datoriilor în valoare de până la 1000 lei cu termenul de expirare mai mare de trei ani, aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri a agenților economici insolvabili, aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți etc.
Detalii
26
11 2019
2601

Politica fiscală și vamală 2020: discuții pe platforma Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective

Politica fiscală și vamală pentru anul viitor este axată pe 3 principii: asigurarea plasării echitabile a poverii fiscale între mediul de afaceri și persoanele fizice, pentru a evita derapările de la o categorie de contribuabili la alta simplificarea activității contribuabililor și evitarea dezechilibrului la nivel de venituri bugetare, a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, unde a fost prezentat proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020.

După cum a menționat ministrul, în proiect sunt incluse măsuri care diminuează presiunile fiscale pe anumite compartimente, dar există alți factori care sporesc presiunea la contribuabilii cu venituri sporite, care vin să compenseze micșorarea veniturilor ce vor fi înregistrate de primele acțiuni.
Detalii
25
11 2019
2264

Politica fiscală și vamală 2020: discuții cu mediul de afaceri

Chiar dacă suntem la finele lunii noiembrie, autoritățile exprimă convingerea că proiectul politicii fiscale și vamale va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020. Pentru aceasta lucrurile trebuie să se miște foarte repede, ca, până la 31 decembrie curent, acest document să fie aprobat de Guvern, discutat în comisiile parlamentare, să treacă cele două lecturi în Parlament, să fie semnat decretul de Președintele țării și să fie publicat în Monitorul Oficial. Despre aceasta a anunțat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, în cadrul unui ședințe la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri.

Ministrul a menționat că, la elaborarea proiectului s-a depus efort pentru ca acesta să corespundă tuturor așteptărilor persoanelor interesate, care se vor călăuzi în anul viitor de acest document important.
Detalii
22
11 2019
2466

Proiectul politicii fiscale și vamale 2020: Declarația furnizorului

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 propune completarea Legii cu privire la tariful vamal cu art.244, care va reglementa Declarația furnizorului/declarația pe termen lung a furnizorului, iar modelul declarației va fi stabilit de Guvern.

Astfel, Declarația furnizorului va fi întocmită de furnizor, prin care acesta oferă exportatorului informațiile necesare pentru a determina caracterul originar al mărfurilor în scopul dispozițiilor care reglementează schimburile comerciale preferențiale între Republica Moldova și anumite țări sau teritorii.
Detalii
21
11 2019
1342

Proiectul politicii fiscale și vamale 2020: confirmarea originii mărfurilor pe propria răspundere

Exportatorii vor prezenta, începând cu anul viitor, Atestatul de origine – dovada întocmită de exportatorul mărfurilor în cadrul Sistemului Generalizat de Preferințe acordat Republicii Moldova, prin care acesta confirmă, pe propria răspundere, originea mărfurilor.

Prevederea este inclusă în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020, fiind propusă completarea Legii cu privire la tariful vamal cu art. 243, ce va reglementa aplicarea atestatului de origine.
Detalii
21
11 2019
1179

Ставки сбора за воду в 2020 г.

Проект налоговой и таможенной политики на 2020 г. предусматривает ряд поправок в ст. 302-305 Налогового кодекса, которые устанавливают порядок применения сборов за воду и определяют субъектов налогообложения. Так, согласно предложенным поправкам в ст. 302, субъектами сбора за воду будут физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, и юридические лица, которые:

добывают воду из наземных и подземных водных источников;
• используют питьевую воду из любых источников в целях розлива воды в бутылки;
• добывают природную минеральную воду;
• используют воду гидроцентралей.

Detalii
20
11 2019
1771

Упрощенный налоговый режим для физлиц-закупщиков сельхозпродукции

Физические лица-резиденты Молдовы, которые без оформления организационно-правовой формы для осуществления деятельности, закупают у других физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, продукцию садоводства и растениеводства, а также объекты растительного мира с целью их последующей продажи хозяйствующим субъектам, с 2020 г. смогут воспользоваться упрощенным налоговым режимом.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс в рамках налоговой и таможенной политики на 2020 г. разработало Министерство финансов.
Detalii
20
11 2019
2372

Proiectul politicii fiscale și vamale-2020: aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți către populație

Ministerul Finanțelor a inclus în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 propunerea ce vizează stabilirea în calitate de subiect impozabil cu TVA în Republica Moldova a nerezidenților care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în RM și prestează servicii prin intermediul rețelelor electronice persoanelor fizice rezidente sau livrează mărfuri cu utilizarea unei interfețe electronice ce facilitează vânzarea la distanță a mărfurilor.

Conform proiectului, compania nerezidentă care prestează servicii electronice persoanelor fizice rezidente urmează să se înregistreze la Serviciul Fiscal de Stat, cu achitarea și declararea trimestrială a TVA pe livrările de servicii în adresa persoanelor fizice rezidente. Procesul de solicitare a codului fiscal, de prezentare a informației privind TVA va putea fi efectuat la distanță, prin intermediul serviciului electronic E-commerce-VAT office plasat pe pagina oficială a SFS.
Detalii