Catalogul tematic
Тематический каталог


Articolul 6. Politica bugetar-fiscală
(1) Îndeplinindu-şi responsabilităţile în condiţiile prezentei legi, Ministerul Finanţelor, Guvernul şi Parlamentul acţionează pentru asigurarea:
a) elaborării unui buget în condiţiile:
— stabilităţii monedei naţionale;
— stabilităţii la preţuri şi salarii;
— dezvoltării stabile a economiei;
b) echilibrului în timp al colectării veniturilor şi efectuării cheltuielilor.
(2) Îndeplinindu-şi responsabilităţile în condiţiile alin.(1), Ministerul Finanţelor coordonează activitatea sa cu Banca Naţională a Moldovei.

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
17
08 2019
1074

Tichetele de masă vor fi impuse cu contribuții de asigurări sociale

La eliberarea tichetelor de masă se vor calcula și achita contribuțiile de asigurări sociale de stat în mărime de 18% de la angajator și 6% de la salariat.

Ieri, 16 august, deputații Parlamentului au votat proiectul de lege ce prevede modificări la Legea tichetelor de masă, care prevăd revizuirea tratamentului fiscal al tichetelor de masă.
Detalii
15
07 2019
475

Граждане и бизнес должны понимать, что налоги надо платить

Министерство финансов готовит поправки в Налоговый и Таможенный кодексы, основные изменения вступят в силу с 2020 г. На состоявшейся в пятницу пресс-конференции министр финансов Наталья Гаврилица сообщила, что в ходе переговоров с МВФ были согласованы обязательные шаги, которые власти Молдовы должны предпринять для стимулирования поступления доходов в госбюджет. Министр обратила внимание, что правительство выступает за предсказуемость налоговых политик, поэтому основные изменения в налоговое и таможенное законодательство вступят в силу с 2020 г.
Detalii
26
12 2018
225

Managementul datoriei de stat pe termen mediu

Guvernul a aprobat Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”.

Potrivit ministrului Finanțelor, Ion Chicu, acesta a fost elaborat reieșind din prevederile Legii cu privire la datoria sectorului public, garanția de stat și recreditarea de stat. Documentul constituie o continuare a programului Managementul datorie de stat pe termen mediu pentru anii 2018-2020, fiind revizuit pentru orizontul 2019-2021, în concordanță cu prognozele datoriei de stat pe termen mediu și prognoza actualizată a indicatorilor macro-economici furnizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
19
11 2018
291

Проект дополнений в Закон о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности

В случае принятия обязательств по оснащению столовых учебных заведений оборудованием и инвентарем для обеспечения качественной работы этих пунктов питания, а также осуществления ремонтных работ в указанных помещениях, будет разрешено заключение с операторами договора закупки на среднесрочный период (до трех лет), что позволит избежать ежегодной процедуры по организации госзакупок, улучшит качество питания учащихся, а также внесет предсказуемость в исполнение заключенных контрактов.
Detalii
15
11 2018
273

Proiectul de Îmbunătăţire a Reformei Managementului Finanţelor Publice, încheiat

Principalele provocări şi realizări ale Proiectului de Asistenţă Tehnică pentru Îmbunătăţirea Reformei Managementului Finanţelor Publice în Republica Moldova, de care a beneficiat Ministerul Finanţelor, au fost punctate la evenimentul de închidere a proiectului.

Conform informației oferite de Ministerul Finanțelor, pe parcursul implementării proiectului au fost aduse îmbunătăţiri efective reglementărilor, sistemelor şi proceselor în administrarea şi gestionarea bugetar-fiscală, în transparenţa bugetară şi accesul public la informaţii, gestionarea investiţiilor publice, dezvoltarea eficienta a datoriei de stat si dezvoltarea pietei interne a valorilor mobiliare de stat, evidenţa contabilă a autorităţilor publice şi evaluarea riscurilor bugetar-fiscale.
Detalii
19
12 2017
25523

Politica bugetar-fiscală pentru anul 2018, votată în lectură finală

Parlamentul a votat în lectură finală proiectul legii politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2018. Proiectul este elaborat în concordanță cu Programul de activitate al Guvernului, Strategia Națională Moldova 2020 și Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

La ce ne așteptăm în anul viitor?
Detalii
03
11 2017
933

Проект налоговой и таможенной политики на 2018 г. будет доработан ко второму чтению

Парламент на заседании 3 ноября принял в первом чтении изменения, включенные в проект бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2018 г. Документ обсуждался почти три часа, к следующему чтению некоторые положения по требованию депутатов будут доработаны – технически или по существу.
Detalii
27
10 2017
17862

Главные изменения в налоговой и таможенной политике в 2018 году

Проект налоговой и таможенной политики на 2018 г. выходит на финишную прямую. На этой неделе к изучению пакета законодательных изменений и дополнений, включенных в проект, приступили парламентские комиссии.
Detalii
15
09 2017
762

Компенсация и возмещение переплаты таможенных обязательств

Министерство финансов разработало и представило для публичных консультаций проект Положения о компенсации таможенных обязательств и/или возмещения денежных средств. Документ разработан с целью исполнения ст. 128 (3) Таможенного кодекса и устанавливает механизм погашения таможенных обязательств за счет переплаченных сумм и/или сумм, которые, согласно налоговому и таможенному законодательству, должны быть возмещены. В положении также описывается механизм возврата переплаченных денежных средств и перечисления на банковский счет плательщика суммы переплаты таможенных сборов, в том числе перечисленных плательщиком ошибочно по компонентам национального публичного бюджета.
Detalii