Catalogul tematic
Тематический каталог


Articolul 2. Noţiuni principale
solicitant de licenţă — persoană juridică sau fizică, înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova în calitate de întreprindere sau de organizaţie, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi persoană fizică ce poate practica unele genuri de activitate supuse licenţierii în temeiul unor alte acte legislative, care depune la autoritatea de licenţiere declaraţie şi documentele necesare eliberării licenţei

LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător*
Aici nu a fost postat nici un articol