Catalogul tematic
Тематический каталог

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat

este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

24
07 2017
581

Экономические, финансовые и налоговые новости за неделю: 17-22 июля 2017 г.

* Конституционный суд признал неконституционными положения некоторых законов, предусматривающих запрет на выдачу паспортов, удостоверений личности и водительских удостоверений лицам, имеющим дебиторскую задолженность.

* В Налоговом кодексе появится новый раздел – X, которым утверждаются льготы для резидентов IT-парков.
Detalii
29
09 2016
1776

Сергей Пушкуца: Верю в светлое будущее налоговой службы

О прошлом, настоящем и будущем национальной налоговой системы и немного о себе рассказывает начальник Главной государственной налоговой инспекции Сергей Пушкуца.

С 2005 по 2008 годы Сергей Пушкуца уже занимал эту должность. Потом работал на других государственных должностях и в бизнесе. Перед последним назначением в течение 4 лет Сергей Пушкуца был сначала Финансовым директором, а потом Генеральным директором АО JLC.

Detalii
14
04 2016
1611

Moratoriul asupra controlului de stat

Cum se răsfrîng prevederile Legii privind moratoriul asupra controlului de stat la activitatea de control a Serviciului Fiscal de Stat?

În scopul creării condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri, al optimizării legislative şi instituţionale a controalelor asupra activităţii persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi al creării premiselor pentru evaluarea costurilor aferente efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător,
Detalii
28
04 2015
937

IFS mun. Chișinău: acțiuni severe față de activitățile ilicite

IFS mun. Chișinău a organizat în data de 24 aprilie curent mai multe acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activități în domeniul comerțului de citrice, în partea ce ține de aplicarea mașinilor de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidență contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deținerea documentelor de proveniență la mărfurile supuse comercializării. În cadrul controalelor a fost pus accentul pe combaterea comerțului ilicit de citrice ce se exprimă prin desfășurarea activităților fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate abilitată prin lege.
Detalii
11
11 2014
1298

Centrul de apel – instrument de deservire a contribuabililor prin excelență

„Nu veți avea niciodată a doua șansă ca să faceți o primă impresie bună”

Coco ChanelCentrul de apel (call-centru) este o unitate independentă sau în cadrul unei organizații care se specializează în procesarea adresărilor și informarea prin intermediul telefoanelor. În formele sale mai avansate, centrele de apel mai procesează și adresările în formă electronică și fizică, precum și adresările prin intermediul online chat-urilor.
Detalii
19
05 2014
1443

Opțiunea SFS în favoarea conformării fiscale voluntare deja dă roade

În luna mai se împlinește exact un an de cînd ați preluat funcția de Șef al IFPS. Spuneți-mi, Vă rog, cu ce sentimente ați revenit în această funcție după atîția ani?

Am parcurs, în primul rînd, sentimente de neliniște, conștient de faptul că îmi asum riscurile de a gestiona un domeniu de o importanță vitală pentru statul nostru. În condițiile în care realitățile social-politice și economice au avansat enorm, activitatea fiscului mai rămînea ostatic al unor vremuri trecute. Necesitatea de a adapta sistemul la rigorile timpului dicta acțiuni energice, pe alocuri chiar radicale, și, evident, aveam anumite îndoieli dacă avem capacități suficiente pentru a evoluționa.
Detalii
14
11 2013
2424

Declaraţia precompletată cu privire la impozitul pe venitul persoanelor fizice – un mecanism eficient de optimizare a costurilor de conformare şi administrare fiscală

Declaraţia precompletată (pre-filled income tax return) este un mecanism, care e unul inovativ pentru Republica Moldova, dar destul de răspîndit în ţările Uniunii Europene. În cele ce urmează, se va efectua o analiză-expres a situaţiei la zi vizavi de oportunitatea implementării acesteia în Republica Moldova.
Detalii
30
09 2013
1375

Seminar consultativ pentru investitorii germani cu tema „Modul de restituire a taxei pe valoarea adăugată în Republica Moldova”

Funcţionarii fiscali din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în colaborare cu Asociația Obștească «Colaborarea Economica Moldo – Germană», au desfășurat un seminar consultativ pentru investitorii germani cu tema „Modul de restituire a taxei pe valoarea adăugată în Republica Moldova”. Structurat pe două module, reprezentanţii IFPS au prezentat în prima etapă modul de restituire a Taxei pe Valoarea Adăugată în Republica Moldova. Prezentarea a fost făcută de către Șeful Direcției generale impozite și taxe IFPS, Eduard Poddubnîi, care, pe finalul prezentării, a informat audienţa și despre noul Sistem automatizat de procesare a cererilor pentru obținerea restituirii de TVA, lansat recent şi care va deveni operaţional pentru agenţii economici începând cu luna octombrie a anului în curs.
Vizualizează 4 fotografii →
30
09 2013
2098

Ion PRISĂCARU: „Eu pot găsi rezerve la orice contribuabil”

Reformele în sistemul de administrare fiscală din Moldova sunt implementate de peste 20 de ani, însă pînă în prezent, serviciul fiscal şi contribuabilii se află pe diferite părţi ale baricadelor. Noi îi acuzăm pe inspectorii fiscali de corupţie şi idei preconcepute, iar ei – de nedorinţa de a ne onora obligaţiile financiare faţă de stat. Şi unii, şi alţii au suficiente motive pentru aceste acuzaţii. Ion Prisăcaru, care a fost numit în vara acestui an în funcţia de şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, a decis să spargă aceste stereotipuri. El propune inspectorilor fiscali să aibă grijă de contribuabili, iar contribuabililor – să-şi împartă conştient veniturile cu statul. Despre aceasta Ion Prisăcaru i-a relatat, într-un interviu, jurnalistei Irina Astahova.
Detalii
28
09 2013
1311

Creşterea încasărilor de venituri la BPN – subiect de interes comun al Misiunii FMI şi a conducerii IFPS

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a avut o întrevedere cu echipa de experţi ai Fondului Monetar Internaţional, condusă de Max Alier. Actuala misiune a FMI este una de monitorizare post-program şi se află în vizită în ţara noastră cu scopul de a efectua o analiză a situaţiei din domeniul fiscal.
Detalii