Catalogul tematic
Тематический каталог

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat

este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

09
11 2017
1131

Об ужесточении санкций за административные правонарушения с 16.03.2017 г.

На нашем предприятии заканчивается налоговая проверка. Было выявлено, что мы нарушили правила и порядок исчисления взносов ОМС, не перечислили их в срок, с нарушением сроков представили отчеты об исчислении и перечислении взносов ОМС. За это нам применят административные штрафы. Наслышаны, что размер санкций за административные правонарушения изменился. Хотелось бы знать, с каких пор и как это отразится на примененных к нам санкциях. Кто вправе применить санкции за указанные нарушения?
Detalii
07
11 2017
238

Eliberarea şi retragerea certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control

Prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr.185 din 21 septembrie 2017 (MO, nr.371-382 din 27.10.2017) au fost efectuate modificări în Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în MO din 8 februarie 2007),cu modificările şi completările ulterioare, prin completarea cu articolul 1441 cu următorul cuprins:“Eliberarea şi retragerea certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control”.
Detalii
02
11 2017
9150

Controalele de stat. Reguli noi

Agentul economic nu va mai fi notificat prealabil despre începerea controlului privind respectarea legislaţiei cu privire la siguranţa ocupaţională şi la raporturile de muncă. Această prevedere a intrat în vigoare în urma modificărilor operate în legislaţie.
Detalii
02
08 2017
1150

ГНС уполномочена выдавать сертификаты центров техподдержки ККМ

Государственная Налоговая Служба наделена полномочиями по выдаче и отзыву свидетельства о регистрации в качестве центра технической поддержки по контрольно-кассовым машинам (ЦТП ККМ). Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс и Закон о регулировании предпринимательской деятельности путём разрешения, опубликованные в «Monitorul Oficial» 27 октября. Таким образом, временные трудности, ранее возникшие у ряда экономических субъектов, намеревающихся осуществлять деятельность в качестве ЦТП ККМ, в ближайшее время будут преодолены.
Detalii
27
10 2017
346

Activitatea taximetriştilor, verificată de SFS, ANTA şi INP

Serviciul Fiscal de Stat în comun cu Inspectoratul Național de Patrulare și Agenția Națională a Transportului Auto au desfășurat, astăzi, 27 octombrie 2017, o operațiune de amploare pe teritoriul municipiului Chișinău. Acțiunea a avut drept scop combaterea fenomenului transportării ilegale de pasageri și conformarea contribuabililor care prestează astfel de servicii în regim de taxi.
Detalii
20
10 2017
2547

Factura fiscală unificată: simplificarea documentării tranzacțiilor

Începând cu 28 octombrie curent, toate entitățile economice ce dețin statut de plătitor TVA, dar și cele ca nu sunt înregistrate în calitate de plătitor TVA, însă au obligativitatea ținerii evidenței contabile, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special factura fiscală unificată pentru documentarea livrărilor impozabile cu TVA și a celor neimpozabile.
Detalii
19
10 2017
176

Inspectorii fiscali demonstrează integritate

Un om de afaceri din Briceni a încercat să mituiască un angajat al Serviciului Fiscal de Stat pentru a scăpa de sancţiune. Acesta ar fi aruncat 10 000 de lei sub biroul inspectorului fiscal, cerând ca ultimul să nu indice încălcările fiscale depistate la întreprinderea sa în urma controlului.
Detalii