Catalogul tematic
Тематический каталог

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat

este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

07
02 2018
238

Fii onest – transportă legal!

Serviciul Fiscal de Stat a dat start unei campanii de informare a transportatorilor de pasageri cu genericul ,,Fii onest — transportă legal!”. Campania are drept scop informarea contribuabililor care desfășoară activitate în domeniul transporturilor auto de călători și bagaje pentru ca aceștia să se conformeze benevol prevederilor legislației în vigoare.
Detalii
06
02 2018
91

Rezultatele Programului de conformare voluntară pentru anul 2017

Serviciul Fiscal de Stat asigură examinarea permanentă și identificarea segmentelor din economia națională cu risc sporit de neconformare fiscală. În scopul executării principalelor atribuții și obiective ale autorităţii fiscale sunt aplicate măsurile de conformare voluntară. Prin Ordinul SFS a fost aprobată lista contribuabililor cu riscuri de neconformare, total 5828 entităţi, care, începând cu 01.04.2017, sunt monitorizați de către SFS prin prisma Programului de conformare voluntară.
Detalii
02
02 2018
372

SFS protejează drepturile salariaţilor

Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat, în perioada 01 aprilie – 31 decembrie 2017, câteva campanii de conformare voluntară a contribuabililor cu risc sporit de utilizare a muncii nedeclarate și achitarea ,,salariului în plic”. Acțiunile au vizat verificarea și monitorizarea respectării legislației în domeniul raporturilor de muncă și protejării drepturilor salariaților.
Detalii
31
01 2018
387

Noi detalii privind contestarea actelor administrative ale Serviciului Fiscal de Stat

Conform art. 12 pct. 41 din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, contestarea controlului de stat al activităţii de antreprenoriat, precum şi a rezultatelor acestuia, inclusiv a prescripţiilor dispuse în urma controlului, se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, cu excepţia controalelor efectuate de Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal.
Detalii
17
01 2018
515

SFS, pentru titularii de patente

Serviciul Fiscal de Stat informează solicitanţii și titularii de patente de întreprinzător că aceștia vor beneficia de reducere de 50% la achitarea primelor de asigurare medicală obligatorie pentru anul 2018 până la data de 31 martie curent. Astfel, cei care vor procura polița de asistență medicală încadrându-se în termenul indicat, vor achita doar 2028 lei în loc de 4056 lei.
Detalii
11
01 2018
1128

Новое определение акциза в Налоговом кодексе

Если до 1 января текущего года понятие акциза, изложенное в Налоговом кодексе, передавалось просто как государственный налог, установленный на отдельные потребительские товары, сейчас в НК внесены и вступили в силу детальные определения, уточняющие список подакцизных товаров.
Detalii