Catalogul tematic
Тематический каталог

Articolul 11. Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării,
cauzează poluarea mediului
(1) Subiecţi ai taxei reglementate de prezentul articol sînt persoanele specificate la art. 2 alin. (1), care produc, importă şi/sau procură de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar mărfuri indicate în anexa nr. 8 sau produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 392

LEGE Nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului
21
02 2018
2357

Изменения в отчетности о сборе за товары, загрязняющих окружающую среду

Министерство финансов внесло изменения в Приказ № 5 от 11 января 2017 г. об утверждении формы Отчета о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда, и инструкции по его заполнению.

Согласно изменениям, обязательство по предоставлению Отчета о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда, возникает у юридических лиц независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, а также физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
Detalii
08
02 2018
702

ORDIN SFS nr. 57 din 06. 02.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

08
02 2018
464

16. (30.3.4) Care este termenul de achitare a plăților pentru poluarea mediului?

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea, subiecţii specificați la art.6, 9 şi 10 din Lege, sînt obligaţi să calculeze, să achite la bugetul de stat plăţile corespunzătoare pînă la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune.
Detalii