Catalogul tematic
Тематический каталог

Articolul 11. Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării,
cauzează poluarea mediului
(1) Subiecţi ai taxei reglementate de prezentul articol sînt persoanele specificate la art. 2 alin. (1), care produc, importă şi/sau procură de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar mărfuri indicate în anexa nr. 8 sau produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 392

LEGE Nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului
02
03 2018
473

3. (30.3.8) Apare oare necesitatea prezentării Dării de seamă POLMED17, în cazul, în care în perioada de raportare s-au efectuat doar operaţiuni scutite de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?

Potrivit pct.5 din Instrucțiunea de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (POLMED17)
Detalii
02
03 2018
415

2. (30.3.9) Este obligatorie reflectarea în Darea de seamă POLMED17 a operaţiunilor scutite de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, dacă în perioada de raportate s-au efectuat atît operaţiuni pasibile taxării, cît şi operaţiuni scutite de taxă?

Potrivit pct.4 din Instrucțiunea de completare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (POLMED17)
Detalii
21
02 2018
2668

Изменения в отчетности о сборе за товары, загрязняющих окружающую среду

Министерство финансов внесло изменения в Приказ № 5 от 11 января 2017 г. об утверждении формы Отчета о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда, и инструкции по его заполнению.

Согласно изменениям, обязательство по предоставлению Отчета о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда, возникает у юридических лиц независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, а также физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
Detalii
08
02 2018
781

ORDIN SFS nr. 57 din 06. 02.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale