Analitica

  •  

Analize și statistici, opinii ale experților

20
01 2021
506

În atenția unităților de schimb valutar: Forma TFSP 20 este pusă în aplicare din 1 iulie 2020

Prevederile generale referitoare la unităţile de schimb valutar sunt expuse în Legea  nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr. 62/2008).  Aceasta stabilește că pe teritoriul Republicii Moldova au dreptul de a efectua operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice categoriile de rezidenţi, denumiţi unităţi de schimb valutar1 (în continuare – USV).

 

Operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se efectuează de către USV cu aplicarea maşinii de casă şi control (MCC), în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul aplicării acesteia.


Detalii
19
01 2021
1165

SIMM20: Declararea impozitului pe venit de către agenții economici subiecți ai sectorului ÎMM pentru perioada fiscală 2020

La finele anului 2019, prin Legea nr.171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, au fost operate modificări la Capitolul 71 din Codul fiscal, fiind  modificat obiectul impozabil aferentă regimului fiscal  pentru agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IVAO).
 
Astfel, a fost extinsă sfera de aplicare a impozitului în mărime de 4% prin înlocuirea noțiunii bazei impozabile: venitul operațional a fost substituit cu venitul determinat conform contabilității financiare.

Detalii
18
01 2021
2315

IALS18, INR14, ISAPTI17: șapte zile până la expirarea termenului de prezentare pentru anul 2020

Amintim contribuabililor că, pe data de  25 ianuarie 2021, survine termenul-limită de prezentare a:

  • Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăti (Forma IALS18);
  • Notei de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (Forma INR14);
  • Notei de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISAPTI17).

    Detalii
15
01 2021
1592

Achitările în numerar. Măsuri de diminuare a numerarului în economie

Prin Legea nr. 257/2020 pentru modificarea unor acte legislative ce vizează politica fiscală pentru anul 2021 au fost aprobate unele prevederi ce au drept scop diminuarea numerarului în economie, fiind limitate achitările:
  • între agenți economici în numerar – 100 000 lei lunar/10 000 per tranzacție;
  • de persoană fizică în numerar – până la 100000 lei per tranzacție;
  • obligativitatea instalării terminalului POS la subdiviziunile unde vânzările sunt mai mari de 500000 lei.
 

Detalii
13
01 2021
3650

Terminalele POS: obligația instalării în cazul achitărilor efectuate atât în numerar, cât și prin virament

Agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de creditare nebancară) sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale de plată fără numerar ale băncilor comerciale și/sau societăților de plată licențiate de Banca Națională a Moldovei şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, pe parcursul anului calendaristic precedent, veniturile din vânzări cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii prin intermediul echipamentelor de casă și control au depăşit suma de 500 000 de lei, prevede noua redacție a art. 71 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprindere (Legea nr.845/1992) care a intrat în vigoare 1 ianuarie 2021.

Detalii
11
01 2021
6438

Cum vor fi calculate prestațiile sociale după 1 ianuarie 2021

Prin Legea nr. 60 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţilor de întreprinzător şi modificarea unor acte normative au fost introduse modificări în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, fiind efectuate schimbări în modul de calculare a contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) prin unificarea acestora şi achitarea de către angajator, fără a fi reţinute de la persoana angajată. Vor avea impact modificările operate care vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2021 asupra stabilirii pensiilor şi indemnizaţiilor persoanelor asigurate, deoarece de la acestea nu se vor mai reţine CAS individuale?

Detalii
06
01 2021
4373

IPC 21: declararea contribuţiilor de asigurări sociale pe perioade

La 1 ianuarie 2021 au intrat  în vigoare modificările la Ordinul Ministerului Finanţelor 126/2017 ce ţin de aprobarea formularului tipizat IPC 21 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (în continuare – IPC 21).

Concomitent, ținând cont de modificările efectuate prin intermediul Legii nr. 60/2020 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (în continuare Legea nr. 489/1999), amintim că din noţiunea de asigurat din art.1 a fost exclusă persoana fizică (angajatul) cu obligativitatea de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii.


Detalii
05
01 2021
1041

Новое Положение о порядке регистрации и установке защитных пломб на ККО

Положение о порядке регистрации и установке защитных пломб на контрольно-кассовое оборудование, утвержденное Приказом Государственной налоговой службы № 632 от 18 декабря 2020 г.  было опубликовано 31.12.2020 в МО № 372-382 (ст. 1458) и разработано во исполнение п.2 Постановления Правительства № 141/2019  о применении контрольно-кассового оборудования при расчетах, а также в связи с эпидемиологической ситуацией по инфекции COVID-19, установленной НЧКОЗ и Территориальными чрезвычайными комиссиями общественного здоровья.
 
Согласно новому Положению, изменился порядок регистрации контрольно-кассового оборудования (в дальнейшем - ККО)
Detalii
30
12 2020
1738

Regimul de impozitare a veniturilor obținute de către persoanele fizice din dobânzi

În acest articol sunt examinate principalele întrebări privind modificările normative efectuate începând cu 1 ianuarie 2021 ce vizează impozitarea veniturilor obținute din dobânzile aferente valorilor mobiliare de stat (în continuare - VMS)  și cele achitate de bănci, asociaţii de economii şi împrumut, precum şi de emitenţii de valori mobiliare corporative.
 
Ce acte normative reglementează impozitarea veniturilor obținute din dobânzi?
 
Dobânzile aferente VMS
 

Detalii