Analitica

  •  

Analize și statistici, opinii ale experților

23
04 2018
34

Industria din stânga Nistrului s-a dublat

În trimestrul I al anului curent, întreprinderile industriale din regiunea Transnistreană au produs mărfuri şi servicii în valoare de 3,283 mld. ruble, ceea ce de 2,1 ori depăşeşte volumul producerii din aceeaşi perioadă a anul trecut, estimate în preţuri curente.

Conform datelor oferite de Serviciului de Statistică al regiunii, în preţuri comparabile, volumul producţiei a crescut cu circa 39%, până la 2,714 mld. ruble, echivalentul a $206,1 mil. dolari SUA sau cu 52,2%.
Detalii
21
04 2018
169

Контроль законности решений местных органов по установлению ставок местных сборов

С апреля 2017 года местным органам публичного управления предписано при установлении ставок местных сборов руководствоваться одним критерием, двумя принципами и одним требованием, предусмотренными ч.ч. (8) и (9) ст. 297 НК.
Detalii
19
04 2018
353

Роялти и сборы за лицензию как элемент таможенной стоимости

Исходя из определения стоимости сделки, которая включает «все платежи, осуществленные либо которые должны быть выплачены покупателем продавцу либо третьему лицу, которое выполняет обязанности продавца, как одно из условий реализации импортируемых товаров», очевидно, что платежи (роялти) и сборы за лицензию являются частью платежа, который покупатель осуществляет за товар.
Detalii
18
04 2018
2487

IPC18: Utilizarea categoriilor persoanelor asigurate pentru evitarea stopării plăţii indemnizaţiilor

Deşi Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare – Clasificator), utilizat în anul 2018 la completarea Darii de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, Forma IPC 18 (în continuare – Darea de seamă IPC 18), nu a suportat unele modificări esenţiale şi principiul de utilizare a acestuia este analogic celui utilizat la completarea Declaraţiei REV 5, totuşi, au apărut unele întrebări ce ţin de Clasificator la prezentarea pe parcursul lunii ianuarie şi februarie a dării de seamă IPC 18.
Detalii
17
04 2018
2918

IPC 18: Calcularea contribuţiilor sociale conform altor tarife

În continuare propunem unele precizări cu privire la categoriile reflectate în Darea de seamă IPC 18 pentru agenţii economici care au obligaţia de a achita contribuţii de asigurări sociale datorate de angajator la un alt tarif decât 23%. Aceştia sunt angajatorii din aviaţia civilă, angajatorii din domeniul tehnologiei informaţiilor, angajatorii din agricultură, care, conform legii, sunt obligaţi să achite contribuţii de asigurări sociale de bază calculate conform altor tarife.
Detalii
12
04 2018
81

Мартовская инфляция в Молдове

Инфляция в Молдове в марте 2018 г. составила 0,1%, в целом с начала года – 0,3%, а за последние 12 мес. (с марта 2017 г. по март 2018 г.) – 4,7%. Об этом сообщило Национальное бюро статистики, отметив, что инфляция в марте прошлого года составила 0,4%, в январе-марте 2017 г. – 2,8%, а годовая инфляция в период с марта 2016 г. по март 2017 г. — 5,1%.

Рост потребительских цен в марте 2018 г. был обусловлен подорожанием продовольственных товаров на 0,6%, в то время как непродовольственные товары подешевели на 0,3%, а тарифы на предоставляемые населению услуги сократились на 0,1%.
Detalii
11
04 2018
92

Нацбанк: рост задолженности Молдовы перед двусторонними кредиторами

Общий долг Молдовы перед двусторонними кредиторами в 2017 г. вырос на $104,5 млн, (41,7%), составив $354,86 млн. По данным Национального банка Молдовы, рост общей задолженности нашей страны в прошлом году перед двусторонними кредиторами был обусловлен преимущественно получением новых кредитов от Румынии, которая является сейчас крупнейшим двусторонним кредитором нашей страны с долей 48,3% от общего объема.
Detalii
04
04 2018
282

Minimul de existenţă în Republica Moldova

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2017 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1862,4 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 3,5%.

Delimitarea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă relevă diferenţe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 2072,6 lei sau cu 11,3% mai mult comparativ cu minimul de existenţă pentru alte oraşe – 1861,6 lei şi cu 17,1% mai mult comparativ cu mediul rural – 1770,5 lei.
Detalii
02
04 2018
74

Доходы, обеспеченные ТС, несколько снизились

Таможенная служба сообщает, что обеспечила с 26 марта по 1 апреля 2018 г. поступление в государственный бюджет доходов на 413,2 млн леев, что на 17 млн меньше прошлой недели. Всего было оформлено 10937 таможенных деклараций.

За указанный период было пресечено 210 попыток нарушения таможенного законодательства Республики Молдова, которые расследуются специализированными подразделениями Таможенной Службы.
Detalii
29
03 2018
91

Situaţia financiară a ÎS Energocom

Profitul net al Întreprinderii de Stat Energocom în anul 2017 s-a redus de 3,4 ori şi a constituit 5,89 mil. lei faţă de 20,07 mil. lei în 2016.

Potrivit raportului financiar anual al întreprinderii, volumul vânzărilor companiei de anul trecut a scăzut cu 13,9% — de la 3,48 mld. lei, până la 2,99 mld. lei, iar costul vânzărilor — cu 14% (de la 3,46 mld. lei, până la 2,98 mld. lei.
Detalii