Analitica

  •  

Analize și statistici, opinii ale experților

20
06 2018
30

Exporturile în ţările Uniunii Europene

Exportul moldovenesc în ţările UE în perioada ianuarie – aprilie 2018, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, a crescut cu 38,5% şi a atins cifra de $595 mil. Biroul Naţional de Statistică cominică că exportul în UE pentru primele patru luni curent a deţinut o cotă de 67,8% din totalul exporturilor (63,0% – în ianuarie-aprilie 2017). Cele mai mutle mărfuri autohtone au fost exportate în România, Italia, Germania, ţări care au majorat considerabil importul din Moldova.
Detalii
18
06 2018
56

Пополнение госбюджета Таможенной службой

Таможенная служба Республики Молдова сообщает, что обеспечила с 11 по 17 июня 2018 г. поступление в государственный бюджет доходов на 425,5 млн леев, что на 95 млн меньше прошлой недели. Всего было оформлено 9860 таможенных деклараций.
Detalii
14
06 2018
2242

IPC18: recalcularea venitului asigurat şi a contribuţiilor de asigurări sociale (sumele negative)

Angajatului întreprinderii „X” i s-a acordat concediu de odihnă anual şi a beneficiat de indemnizaţia de concediu care a fost achitată, conform prevederilor art. 117 a Codului Muncii, cu 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu. După expirarea perioadei de concediu, angajatul a depus cerere de eliberare, situaţie în care a fost obligat de către angajator să restituie suma indemnizaţiei pentru zilele de concediu neacoperite. În luna de eliberare în documentele de evidenţă contabilă este indicată suma cu semnul minus, deoarece fostul angajat nu a lucrat şi nu i s-a calculat salariu.
Detalii
14
06 2018
154

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2018

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna aprilie 2018, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 13,3%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare (+13,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+16,8%). Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă (-7,5%).
Detalii
11
06 2018
204

НБС: Заработные платы в столице

В мун. Кишинев средняя зарплата достигла в I квартале 2018 г. 7049,7 лея, что на 19,4% больше, чем в среднем по стране за этот же период (5906,5 лея). По сравнению с I кварталом 2017 г., зарплаты в Кишиневе выросли на 14,6%. Национальное бюро статистики сообщает, что в январе-марте 2018 г. средняя зарплата по бюджетному сектору Кишинева составляла 7369,7 лея (+21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.), в реальном секторе экономики муниципия — 6984,7 лея (+13.2%).
Detalii
09
06 2018
262

Exportul din Moldova în primele 4 luni ale anului 2018

În luna aprilie 2018 suma exporturilor de mărfuri a constituit $199,9 mil., cu 17,5% mai puțin față de luna precedentă și cu 29,6% mai mult comparativ cu aprilie 2017, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.

Astfel, în ianuarie-aprilie 2018 exporturile de mărfuri au ajuns la $878,1 mil., cu 28,7% mai mult decât în aceiași perioadă a anului precedent.
Detalii
07
06 2018
2456

IPC18: Prestaţii sociale ale persoanelor încadrate pe bază de contract civil (categoria 105)

Reieşind din specificul de activitate, întreprinderea la care activez în calitate de contabl practică încheierea contractelor de prestare a serviciilor cu mai multe persoane fizice care se reflectă în Darea de seamă IPC 18 cu categoria persoanei asigurate 105 „persoană angajată prin contract civil”. Unele din aceste persoane nu au un alt loc de muncă de bază. Vrem să cunoaştem dacă întreprinderea este în drept să calculeze acestor persoane indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă şi dacă li se poate acorda concediul de odihnă?
Detalii
06
06 2018
633

Taxele pentru resursele naturale. Raportarea obligațiilor fiscale (Forma TRN 15)

Principiile privind determinarea obiectului impunerii, modul de calculare şi achitare a taxelor pentru resursele naturale sunt stabilite prin titlul VIII din Codul fiscal.

Din sistemul taxelor pentru resursele naturale reglementate prin acest titlu fac parte:
1. taxa pentru apă;
2. taxa pentru efectuarea prospecțiunilor geologice;

Detalii
05
06 2018
390

Стабильность рынка недвижимости

Средняя цена квартиры в Кишиневе в мае осталась на уровне предыдущего месяца – 522 евро за 1 кв. м.

В мае 2018 г. стоимость 1 кв. м в 1-комнатных квартирах на Ботанике составляла 523-603 евро; на Буюканах – 550-566 евро; в Центре – 573-636 евро; на Чеканах – 478-576 евро; на Рышкановке – 565-598 евро.
Detalii