Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

15
12 2018
82

Пенсии будут выплачиваться при представлении свидетельства о жизни

Граждане Молдовы, выехавшие на постоянное место жительство за рубеж, смогут получать пенсию и на родине. Это предусматривают поправки к Закону о государственной пенсионной системе № 156/1998, опубликованные в «Официальном мониторе» № 480-485 (6875-6880) от 14 декабря текущего года.

Нововведения предусматривают, что лицо, выехавшее на постоянное жительство в государство, которое не заключило с РМ соглашение о социальном страховании, сможет подать заявление о назначении пенсии, которое регистрируется в обязательном порядке. Также претендент на получение пенсии в Молдове должен будет представить в территориальный орган социального страхования по последнему месту постоянного жительства в РМ удостоверяющий личность документ национальной паспортной системы, другие необходимые акты.
Detalii
15
12 2018
45

Mărfurile în interiorul ZEL vor circula fără depunerea declarației vamale

Circulația mărfurilor între teritoriile aceleiași zone libere va avea loc în baza documentelor de însoțire, fără depunerea declarației vamale, în conformitate cu procedura stabilită de către Serviciul Vamal. În Monitorul Oficial din 12 decembrie curent a fost publicată o lege ce conține modificări și completări la o serie de acte legislative, inclusiv la Legea cu privire la zonele economice libere.

Astfel, art. 7 din lege, care stabilește regimul vamal, va fi completat cu prevederea indicată supra.
Detalii
15
12 2018
99

Patenta, permisă încă pentru un an

Activitățile de comerț cu amănuntul în baza patentei vor fi permise până la 31 decembrie 2019. Această perioadă este necesară pentru implementarea acțiunilor în scopul stimulării și gestionării tranziției activității de comerț cu amănuntul de la patentă la activitatea independentă sau alte forme legale de antreprenoriat.

Legea pentru modificarea art.4 din Legea cu privire la patenta de întreprinzător a fost publicată în Monitorul Oficial de ieri, 14 decembrie 2018.
Detalii
15
12 2018
43

Павел Филип: мы добились устойчивого экономического роста

Правительству Молдовы удалось добиться устойчивого экономического роста, провести множество глубоких реформ, навести порядок во всех областях, повысить зарплаты и пенсии, заявил премьер-министр, представляя в парламенте отчет о деятельности возглавляемого им правительства за 2016-2018 гг.

Павел Филип представил краткую ретроспективу действий, предпринятых правительством для стабилизации ситуации в стране, достижения устойчивого экономического роста, повышения поступлений в госбюджет.
Detalii
15
12 2018
38

Când dizabilitatea va deveni abilitate

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social (Comisie) și a listei genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social, aprobat de Guvern în ședința din 28 noiembrie, a fost publicat ieri, 14 decembrie, în MO.

Documentul stabilește componența, drepturile și obligațiile membrilor Comisiei, modul de organizare și funcționare a Comisiei, procedura de examinare a solicitării sau contestațiilor privind atribuirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, evaluarea conformării la statutul respectiv, dar și modul de retragere al acestuia.
Detalii
15
12 2018
93

Termenul pentru declararea voluntară este extins

În Monitorul Oficial din 12 decembrie a fost publicată și a intrat în vigoare Legea nr.302 pentru modificarea unor acte legislative din 30 noiembrie 2018, prin care sunt extinse termenele de declarare voluntară ale subiecților stabiliți în Legea nr. 180 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală. Amintim că Legea a fost pusă în aplicare din 17 august 2018, iar ulterior acest act legislativ a suferit modificări ce țin de mărimea cotelor taxei pentru declararea voluntară.

Astfel, cu o lună (de la 1 februarie 2019 la 1 martie 2019) este transferat termenul pentru:
prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat a notificării cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, cu anexarea la originalul extrasului de cont (extraselor de cont) de la bancă care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare) respectiv/e, la sfârșitul zilei de 10 decembrie 2018 (aici termenul a fos înlocuit cu 15 februarie 2019), a mijloacelor bănești declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară;
Detalii
15
12 2018
63

Модернизированный Гражданский кодекс вступит в силу с 1 марта 2019 г.

Закон о модернизации Гражданского кодекса Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 г. и внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, который принял парламент и промульгировал президент Молдовы, опубликован 14 декабря в «МО».

Эта версия кодекса направлена на приведение в соответствие национальной правовой инфраструктуры с международным законодательством в этой области относительно статуса лиц, собственности, обязательств, наследственного права и международного частного права.
Detalii
15
12 2018
502

SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”, publicat

Situațiile financiare se aprobă, se semnează şi se prezintă utilizatorilor în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017, se spune în pct. 164 din SNC ”Prezentarea situațiilor financiare”. Din 1 ianuarie 2019 vor fi puse în aplicare modificările la Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare” (SNC), aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 6 august 2013.

Conform Ordinului nr. 194 din 30 noiembrie 2018 al Ministerului Finanțelor, prevederile SNC sunt completate cu noțiunea de situaţii financiare prescurtate, care cuprind:
Detalii
15
12 2018
224

Seminar “Particularităţi ale contabilităţii de delegare a salariaţilor şi protocol (reprezentanţă)”

În cadrul acestui seminar vor fi prezentate și interpretate noutățile legislative, studii de caz, normele metodologice de aplicare a reglementărilor în domeniul delegării de personal, dar și aspecte legate de protocol (reprezentanţă).

Tematica

1. Baza normativă şi legislativă a cheltuielilor de delegare şi protocol
2. Perfectarea documentară a cheltuielilor de delegaţii

Detalii