Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

09
12 2021
103

Sistemul public de asigurări sociale: în ce condiții penalitățile ar putea fi evitate

Inițiativa legislativă de operare a modificărilor în Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale a fost examinată în cadrul ședinței Comisiei protecție socială, sănătate și familie din 8 decembrie.
 
Documentul prevede că mijloacele financiare încasate la BASS (inclusiv majorările de întârziere, amenzile aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) şi sumele rezultate în urma aplicării amenzilor contravenţionale) ce sunt  acumulate pe contul Trezoreriei de Stat vor fi virate zilnic la contul CNAS. Totodată, Legea nr.489/1999 va stipula expres că nu se admite dezafectarea mijloacelor financiare de la BASS în alte scopuri decât cele prevăzute de legislaţie.


Detalii

09
12 2021
64

О порядке предоставления пособия по уходу за ребенком в зависимости от вида его заболевания

Мать получила листок о медицинском отпуске по уходу за ребенком 12 лет в связи с инфекционным заболеванием. Затем ребенок был отправлен на санаторно-курортное лечение. Будет ли оплачен данный медицинский отпуск, если ребенок является инвалидом с детства, а мать в это же время находится в отпуске по уходу за другим ребенком до достижения им возраста 3-х лет? Включается ли период санаторно-курортного лечения ребенка в суммарный годовой срок, за который может быть предоставлено пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком?
 

Detalii
09
12 2021
107

Actul de identitate sau permisul de conducere?

Persoanele care dețin dreptul de a conduce vehicule înregistrat în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule ar putea conduce vehicule din categoria/subcategoria corespunzătoare indiferent de faptul dacă dețin asupra sa permisul de conducere, cu condiția deținerii unui act de identitate. Este important de menționat că această prevedere nu se va extinde asupra persoanelor care conduc vehicule în traficul internațional. Comisia protecția socială, sănătate și familie a votat pentru a fi prezentat în prima lectură proiectul de lege ce vizează modificarea Legii privind siguranța traficului rutier.
 
Potrivit notei proiectului, evidența centralizată a permiselor de conducere în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule este o practică implementată de mai multe țări, printre care: Letonia, Marea Britanie, Norvegia, Finlanda, Olanda, Ucraina etc.


Detalii

09
12 2021
37

Диагональная кумуляция. Унифицированные правила происхождения товаров

Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о свободной торговле между Молдовой и Украиной был ратифицирован парламентом Молдовы, подписанное в ноябре 2003 г. О внесении поправки к соглашению премьер-министры двух стран договорились в конце августа 2021 г.
 
Цель поправки – адаптация межправительственного соглашения к положениям Региональной конвенции о преференциальных правилах происхождения товаров в панъевропейском средиземноморском регионе (Конвенция Пан-Евро-Мед). Внесенные изменения позволят использовать в молдо-украинских двусторонних торговых отношениях как правила
Detalii
09
12 2021
48

Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru anii 2022-2026

Îmbunătățirea cadrului normativ de reglementare a activității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), dezvoltarea ecosistemului antreprenorial și de inovare, îmbunătățirea culturii și abilităților antreprenoriale, sporirea accesului întreprinderilor la  resurse financiare, dezvoltarea infrastructurii de suport a afacerilor sunt sarcinile prioritare ce urmează a fi realizate în cadrul implementării Programului Național pentru Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru anii 2022-2026 (Programul PACC), elaborarea acestuia fiind inițiată de Ministerul Economiei.
 
Conceptul PACC prevede și direcțiile conexe celor prioritare și planificate în noul document de politici publice care vor viza dezvoltarea regională și specializarea
Detalii
09
12 2021
173

Aspecte practice privind întocmirea situațiilor financiare și declarației VEN12 în sectorul corporativ

Știm cât de importantă este întocmirea corectă a situaților financiare în cadrul unei entități și câte întrebări apar în procesul de elaborare a unui raport financiar. Pentru a exclude orice neclarități, erori și riscuri aferente întocmirii corecte a acestora, noi venim cu suportul necesar!


Dacă în activitate intervin neclarități la:
- etapele premergătoare obligatorii întocmirii situațiilor financiare;
- inventarierea
Detalii

08
12 2021
82

Administrarea evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale

Prevederile Regulamentului cu privire la administrarea Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale (Regulament) se vor aplică până la aprobarea de către Guvern a conceptului și regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional „Protecția socială”, stabilește proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului, susținută de către membrii Cabinetului astăzi, 8 decembrie.
 
Autorii documentului aprobat justifică necesitatea elaborării documentului prin faptul că, la moment, administrarea Registrului este prevăzută de Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin HG nr.418/2000, care este depăşit de timp şi nu mai corespunde realităţii.
Detalii
08
12 2021
387

Suplimentul de solidaritate și reexaminarea pensiei de dizabilitate

Modificările operate prin  Legea nr. 127/2021 au introdus la sistemul public de pensii suplimentul de solidaritate, care este definit ca diferența dintre cuantumul pensiei calculate și cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă de prestație. Pentru punerea în aplicare a noilor prevederi, Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 8 decembrie, proiectul hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin HG nr. 165/2017.
 
Astfel, se precizează că, în cazul în care pensia calculată în condițiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensia calculată, care nu poate fi mai mică decât pensia minimă diminuată proporțional stagiului de cotizare realizat, dar nu mai mică de 50% din pensia minimă.


Detalii

08
12 2021
5402

Indemnizația unică la nașterea copilului se majorează

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului ce prevede majorarea cuantumului indemnizației unice la nașterea copilului de la 9459 lei până la 10068 lei.
 
Astfel, Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii prevede majorarea cuantumului egal cu valoarea monetară a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului, calculată pentru anul precedent naşterii copilului cu 609 lei.


Detalii

08
12 2021
121

Modul de administrare de către SFS a bunurilor confiscate, sechestrate, a corpurilor delicte etc.

Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern  privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de administrare de către Serviciul Fiscal de Stat a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor abandonate în favoarea statului, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor.
 
 
Propunerile și sugestiile pot fi înaintate până la 10 decembrie 2021. Persoana responsabilă: Danu Victoria (Inspector principal, Direcția generală expertiză juridică, SFS), telefon 022 82 33 67 Email:  victoria.danu@sfs.md.