Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

20
05 2019
36

Налоговая накладная. Уточнения в инструкции по ее заполнению

В «Monitorul Oficial» 18 мая были опубликованы и вступили в силу изменения в Приказ № 118 от 28 августа 2017 г. об утверждении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» и Инструкции по еe заполнению.

В п.5 названного приказа, в котором оговорено право экономических агентов на самостоятельную печать налоговых накладных, внесено уточнение: "Экономические агенты, которым было предоставлено право самостоятельной печати налоговых накладных с присвоением серии и диапазона номеров, вправе пользоваться этим правом на протяжении всего периода осуществления предпринимательской деятельности (без необходимости повторного подтверждения данного права), за
Detalii
20
05 2019
15

Implementarea Legii nr.270, discutată în teritoriu

În următoarele două săptămâni Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat vor efectua un șir de vizite de lucru în teritoriu pentru a discuta cu conducerea autorităților publice locale mai multe subiecte legate de implementarea Legii nr. 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, dar și despre efectele asupra sustenabilității bugetar-fiscale a APL a reformei fiscale, lansate de Guvern la 1 octombrie 2018.

Prima întrunire a avut loc sâmbătă, 18 mai curent, la Edineț, unde Ion Chicu, ministrul Finanțelor împreună cu o echipă de specialiști din cadrul instituției, și directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, au avut o întrevedere cu reprezentanții APL din raion.
Detalii
20
05 2019
10

CTIF a lansat o nouă versiune a paginii sale web oficiale

Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a lansat sâmbătă, 18 mai, o versiune nouă a pagini sale web oficiale www.ctif.gov.md. Versiunea reînnoită a paginii electronice reprezintă un portal informațional modern, cu un design original ce oferă acces simplu la informațiile de pe site, inclusiv de pe dispozitive de ultimă generație.

Directorul CTIF, Corneliu Jaloba, a relatat că toate lucrările de elaborare a noii versiuni a site-ului au fost efectuate de un grup de tineri specialiști IT din cadrul instituției, subliniind că ei, grație pasiunii și spiritului de echipă, au reușit să finalizeze aceste lucrări și să lanseze site-ul în termenele stabilite.
Detalii
20
05 2019
37

FASB облегчает переход на стандарт по учету кредитных потерь

Американский Совет по стандартам финансовой отчетности (FASB) представил обновление к стандартам по учету кредитных потерь, которое предусматривает возможность измерять некоторые активы по справедливой стоимости.

Новые требования по учету кредитных потерь были выпущены американским разработчиком в 2016 г., предусмотрев качественно новый подход к измерению ожидаемых кредитных потерь по финансовым активам, измеряемым на основе амортизированной стоимости.

До того момента, как известно применялся подход понесенных потерь.
Detalii
20
05 2019
1074

Aspecte ale legislației muncii: incapacitatea temporară de muncă, controale de stat și salarizarea

Cele mai importante modificări ale legislației au fost discutate în cadrul celei de-a VI-a ediții a conferinței privind legislația muncii, organizată de HR Portal. În cadrul evenimentului au fost prezentate noile prevederi ale Legii privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, conform căreia, din 1 iulie 2019, indemnizațiile se vor stabili de către angajator pentru primele cinci zile calendaristice din mijloacele financiare proprii, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice cumulative pe parcursul unui an, în temeiul certificatului medical, prezentat pe suport de hârtie în original sau copie.
Detalii
17
05 2019
300

Вступили в силу международные соглашения

Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало в МО сегодня, 17 мая 2019 г., приказ о вступлении в силу некоторых международных договоров. Документ датирован 25 апреля 2019 г.

Так, с 29 апреля текущего года введено в действие Соглашение о продвижении и взаимной защите инвестиций, заключенное в 2017 г. между Республикой Молдова и Объединенными Арабскими Эмиратами. Его положения, согласно ранее оговоренным условиям, будут применяться с 1 января 2020 г.
Detalii
17
05 2019
115

Subsidiile pentru dezvoltare regională reprezintă ajutor de stat

Măsura de sprijin sub formă de subsidii investiționale, acordată pentru dezvoltare regională, orientată către regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia, este considerată ajutor de stat.

Consiliul Concurenței a făcut publică Decizia nr. ASO – 25 din 25.04.2019, potrivit căreia temei pentru instituirea schemei de ajutor de stat constituie prevederile Strategiei de dezvoltare social-economică a Găgăuziei pentru anii 2017-2022.

Acordarea măsurilor de sprijin este justificată și de necesitatea susţinerii dezvoltării regionale a UTA Găgăuzia prin sprijinirea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă.
Detalii
17
05 2019
103

CE în 2018: acțiuni pentru facilitarea business-ului

Pe parcursul anului 2018, Secretariatul Consiliului Economic a asigurat întrevederea comunității de afaceri și instituțiilor donatoare cu prim-ministrul în cadrul a 14 ședințe, de două ori mai multe decât în anul trecut. Totodată, în anul 2018 au fost organizate circa 70 de ședințe ale celor șase Grupuri de lucru din cadrul CE, la care au fost invitați peste 2000 de participanți. Datele sunt incluse în Raportul de activitate al CE pentru anul 2018.

Potrivit Raportului, în anul 2018 la platforma Consiliului Economic au aderat 29 de membri noi. În momentul de faţă, Consiliul numără 100 de membri, dintre care 41 sunt reprezentanți ai asociațiilor de business,
Detalii
17
05 2019
94

Consiliul Concurenței, preocupat de creșterea prețurilor la combustibil

Consiliul Concurenței s-a autosesizat în urma creșterii prețurilor la produsele petroliere, fiind preocupat de faptul că creșterile au avut loc simultan la mai multe companii petroliere, ceea ce trezește îndoieli că acestea au acționat în mod independent.


Astfel, Consiliul Concurenței a declanșat o investigație pentru a stabili dacă a existat o înțelegere de cartel.
Detalii
17
05 2019
259

Schimb de informații fiscale cu autoritățile specializate de peste hotare

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 164 din 5 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 162-166 (7085 – 7089) din 10 mai 2019, au intrat în vigoare noi norme și proceduri ce țin de realizarea schimbului de informații cu administrațiile fiscale străine și asistență în vederea recuperării în Republica Moldova a unor creanțe fiscale stabilite într-un stat străin, precum și recuperarea într-un stat străin a creanțelor fiscale stabilite în Republica Moldova.
Detalii