Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

18
06 2018
69

Расширен список участников программы «Prima Casă»

На прошлой неделе парламент РМ одобрил расширение ипотечной госпрограммы «Prima Casă» («Первый дом») за счет новых категорий бенефициаров.

В частности, депутаты одобрили в первом чтении поправки в Закон о некоторых мерах по реализации госпрограммы «Prima Casă», которые содержат ряд мер по ее улучшению. Планируется, что бенефициарами программы смогут стать лица, на каждого члена семьи которых приходится менее 6 кв. м жилья.
Detalii
18
06 2018
64

ВВП: новая методология расчета

Национальное Бюро Статистики опубликовало данные о валовом внутреннем продукте за первый квартал 2018 г. Начиная с первого квартала текущего года, показатели рассчитываются в соответствии с методологией расчета системы национальных счетов Организации Объединенных Наций, версия 2008/Европейская система счетов версии 2010 (SNA, UN-2008/SEC-2010). НБС уточняет, что подробная информация о применяемой методологии будет сообщена позже на официальном сайте в разделе «Новости и метаданные».
Detalii
18
06 2018
72

Veniturile BASS din nou depăşesc cheltuielile

Casa Naţională de Asigurări Sociale a publicat Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru cinci luni ale anului 2018. Astfel, în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 8305,8 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19312,5 mil. lei) la nivel de 43,0%.

Conform Raportului, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5084,8 mil. lei sau 40,5% din suma anuală aprobată de 12546,0 mil. lei. Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 632,2 mil. lei sau cu 14,2%.
Detalii
18
06 2018
36

Moldova şi Ucraina caută cele mai bune soluţii

Astăzi, 18 iunie, la Kiev are loc întrevederea Co-președinților Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ucrainene în domeniul colaborării economice și comerciale.

Republica Moldova este reprezentată de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici şi de secretarul de stat al MEI, Vitalie Iurcu.
Detalii
18
06 2018
77

Eliminarea acţionarilor necorespunzători din sectorul bancar

Legea privind activitatea băncilor va fi completată cu un articol ce va stabili procedura de anulare, emitere și vânzare a cotelor de participare deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului.

Parlamentul a votat săptămâna trecută un proiect de lege ce vine cu modificări şi completări ale cadrului juridic actual de eliminare a acţionarilor necorespunzători din sectorul bancar.
Detalii
18
06 2018
121

Об исчислении взносов ОГСС и ОМС от заработной платы, выплаченной из гранта

Деятельность неправительственной организации, работающей на территории Республики Молдова, финансируется из гранта, выделенного международной организацией. Работниками НПО являются граждане РМ и иностранные граждане, имеющие временное место жительства в нашей стране. Должны ли исчисляться взносы ОГСС и ОМС из заработной платы, выплачиваемой работникам данной организации из гранта, если международного договора, предусматривающего освобождение от уплаты указанных взносов нет? Наслышаны, что при получении выплат из грантов, указанные взносы не должны исчисляться.
Detalii
18
06 2018
53

Inspecţia Financiară a încheiat prima etapă de instruiri

Ministerul Finanţelor comunică despre încheierea primei etape a sesiunilor de instruire susținute de către reprezentanții Inspecției Financiare în perioada mai – iunie 2018, dedicate inspectărilor în teritoriu.

În total au fost instruite 577 persoane din 8 raioane: Glodeni, Leova, Cantemir, Ungheni, Edineț, Ștefan Vodă, Căușeni și Soroca. Amintim că instruirile au fost organizate la solicitarea participanților la întrunirile comune a reprezentanților Ministerului Finanțelor și conducătorii direcțiilor finanțe din teritoriu. Seminarele vor fi reluate în toamna anului curent și vor fi organizate în raioanele care nu au fost cuprinse la prima etapă.
Detalii
18
06 2018
4153

Акты закупки товаров исключены для лиц, осуществляющих независимую деятельность

Государственная Налоговая Служба внесла изменения в Приказ ГНС №13 от 4 апреля 2017 г. о порядке выдачи типовых форм первичных документов строгой отчетности.
Detalii
18
06 2018
113

Concilierea părților contractelor colective de muncă

Concilierea părților conflictului colectiv de muncă și emiterea unei decizii în acest sens se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare. Săptămâna trecută Parlamentul a votat, în prima lectură, un proiect de lege ce are drept scop perfecționarea prevederilor Codului Muncii ce țin de procedura de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă și stabilirea unui termen concret de soluționarea a acestuia.

Autorii au menționat că un asemenea proiect este necesar dat fiind faptul că în acest domeniu sunt frecvente practicile negative.
Detalii