Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

06
04 2020
189

Ca excepţie, doar două zile CNAS va recepţiona acte pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate

Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, prelungește termenul de suspendare a activității de primire a cetățenilor în audiență, relații cu publicul, atât în oficiul central, cât și în subdiviziunile teritoriale. Despre reluarea activității CNAS va informa suplimentar.
Detalii
06
04 2020
454

Perioada de sistare a activității entităților bugetare este extinsă

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova a decis extinderea perioadei de odihnă pentru angajații instituțiilor bugetare în perioada 7 aprilie – 17 aprilie 2020, cu posibilitatea prelungirii până la data de 28 aprilie. Decizia a fost luată la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și protecției Sociale bazată pe recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății. Cu toate acestea, personalul structurilor care asigură necesitățile vitale ale cetățenilor, își vor continua activitatea.

Ulterior, perioada 30 martie – 3 aprilie, dar și cea declarată astăzi, vor fi recuperate, inclusiv prin instituirea săptămânii cu șase zile lucrătoare. Menționez că, salariile bugetarilor pentru zilele de sistare a activității vor fi achitate, a declarant prim-ministrul RM Ion Chicu.
Detalii
06
04 2020
108

Технические регламенты как инструмент развития конкурентного рынка

Национальные технические регламенты, процедуры оценки соответствия и молдавские стандарты предоставляют продукции, импортируемой из стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО), не менее благоприятные условия, чем предоставляемые для подобной продукции отечественного производства или для подобной продукции, производимой любой другой страной.

Это предусматривают поправки к Закону о техническом регулировании № 420/2006 (Закон № 420/2006), опубликованные в «Официальном мониторе» и которые вступят в силу 2 сентября 2020 г.
Detalii
06
04 2020
178

Societățile pe Acțiuni: drepturile și obligațiile acționarilor sunt extinse

În Monitorul Oficial din 2 aprilie curent a fost publicată Legea nr. 18 din 20 februarie 2020 pentru modificarea Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni. Documentul prevede că acționarii vor avea dreptul de a introduce nelimitat puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, precum și de a adresa întrebări și prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse.

De asemenea, legea prevede instituirea obligației societății de a răspunde în termeni stabiliți la întrebările adresate de acționari privind subiectele de pe ordinea de zi a adunării generale.
Detalii
06
04 2020
1152

Calendarul fiscal al contribuabilului pentru luna aprilie 2020

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat vă propune acest Calendar, reamintind datele prezentării rapoartelor fiscale în luna aprilie 2020.

Vă atenționăm că la 21, 28 și 30 aprilie expiră termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale.
Detalii
06
04 2020
226

Egali în fața legii

Persoanele ce traversează frontiera de stat pe cale terestră și aeriană pe sensul de intrare în Republica Moldova, vor completa și semna, în mod obligatoriu, Declarația pe propria răspundere privind obligația achitării primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020.

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a modificat, prin Decizia nr.13 din 3 aprilie, hotărâtea aprobată anterior (Decizia nr.10) de achitare a primei AOAM de către cetățenii ce se reîntorc în RM pe cale aeriană anterior intrării în Moldova.
Detalii
06
04 2020
200

Управление рисками предприятия: важно как никогда ранее

Быстрое распространение COVID-19 по миру стало очень ярким доказательством важности упредительного управления прогнозными рисками в организациях. Хотя несколько месяцев назад мало кто мог предсказать всего масштаба, сложности и времени возникновения охватившей сегодня весь мир проблемы, теперь очевидно, что и такие сценарии должны в будущем учитываться организациями в принятии стратегических решений.

Осенью прошлого года в США провели очередной ежегодный опрос среди финансовых руководителей, задачей которого, как обычно, было выяснить текущую ситуацию с управлением корпоративным рисками в самых разных организациях – коммерческих и некоммерческих, частых и с биржевым листингом, у представителей сектора финансовых услуг.
Detalii
05
04 2020
295

Recepționarea actelor pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunţă că doar în zilele de 7 și 8 aprilie, între orele 7.30 și 15.00, casele teritoriale de asigurări sociale vor recepţiona acte pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate. Excepţie vor constitui CTAS Soroca și CTAS ŞtefanVodă, dat fiind că în orașele respective este stabilit un regim special de carantină.
Detalii
04
04 2020
142

Contabilului, cu recunoștință

Stimați contabili,
Cu ocazia marcării sărbătorii profesionale – Ziua Contabilului, P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” Vă adresează cele mai calde și sincere urări de bine, dorindu-vă multă sănătate, ambiție, noi oportunități de dezvoltare și realizări pe măsura așteptărilor.

Incontestabil, Dvs vă revine importanta misiune în susținerea economiei naționale prin aplicarea corectă a normelor legislative și în acest context, ne exprimăm convingerea că P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” rămâne a fi pilonul informațional de bază în activitatea pe care o desfășurați. Vom continua să vă fim punct de sprijin, oferindu-Vă tot suportul în procesul de familiarizare a noutăților din domeniul fiscal, contabil și vom interveni cu răspunsuri acolo unde există semne de întrebare.

Detalii
03
04 2020
290

CNAS a transferat pentru plată beneficiarilor circa 155 mil. lei

Astăzi, 3 aprilie, Casa Naţională de Asigurări Sociale a transferat prestatorilor de servicii de plată ajutorul destinat beneficiarilor pentru perioada rece a anului în sumă de 98,5 mil. lei. De asemenea, a fost efectuat şi transferul pentru ajutorul social în marime de 39,4 mil. lei.

Reamintim că, conform normelor legislative, plata ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului se efectuează pentru luna precedentă de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar.
Detalii