Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

12
10 2019
40

Экономические перспективы Европы светлее, чем кажется?

ЛОНДОНВ течение года, прошедшего с начала эскалации президентом США Дональдом Трампом торговой войны с Китаем, политиков и финансовые рынки крайне беспокоили возникшие угрозы для экономики обеих стран. Но реальная угроза этого конфликта для глобальной экономики связана с другими странами мира.

Вопреки всем ярким заголовкам о том, как торговая война провоцирует рецессию в США или даже некий коллапс в Китае и в соседних азиатских странах, последние данные экономической статистики показывают совершенно иную картину: показатели экономики США и Китая вполне приличны и соответствуют тенденциям, которые сформировались ещё до эскалации торговой войны. А главной жертвой стал невинный наблюдатель – Европа.

Detalii
11
10 2019
50

Prevenirea ilegalităților din domeniul transportului de pasageri

Angajații Serviciului Fiscal de Stat de comun cu cei de la Agenția Națională Transport Auto și Inspectoratul Național de Patrulare au descins astăzi, 11 octombrie 2019, în mai multe locații din raza mun. Chișinău pentru a verifica conformarea transportatorilor auto de pasageri în regim de taxi la legislația fiscală. Acțiunea face parte din cadrul operațiunilor ordinare desfășurate cu regularitate, care au drept scop combaterea activității ilicite și a evaziunii fiscale.

Astfel, agenții de patrulare au tras pe dreapta zeci de mașini de taxi, iar angajații fiscali și cei de la ANTA au verificat dacă aceștia dispun de actele necesare pentru acest gen de activitate și dacă nu au alte abateri de la legislație.
Detalii
11
10 2019
56

В Таможенной службе будет проводиться аудиозапись собеседования с кандидатами в сотрудники

В пятницу, 11 октября, в «Monitorul oficial» были опубликованы и вступили в силу изменения в Приказ об утверждении положения о замещении на конкурсной основе должности в Таможенной службе, которые уточняют процедуру проведения собеседования кандидатов на занятие вакансий в этом учреждении.

В частности, предусмотрено, что с согласия кандидата конкурсная комиссия будет регистрировать аудиозапись собеседования.
Detalii
11
10 2019
37

Peste 12,7 mii de cetățeni au primit semnături electronice de la CTIF

Semnătura electronică devine tot mai solicitată de către cetățenii din țara noastră. În nouă luni ale anului curent, numărul persoanelor fizice care au primit semnături electronice de la Centrul de înregistrări al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) a crescut, față de aceeași perioadă a anului 2018, cu 11,6% și a depășit cifra de 12,7 mii. În acest răstimp, numărul persoanelor fizice care și-au reînnoit certificatul cheii publice a constituit 11,2 mii.

Datele Centrului de înregistrări al CTIF arată că, în perioada de referință, numărul persoanelor fizice și juridice care au primit semnături electronice eliberate de instituție a sporit față de nouă luni ale anului trecut cu 7,6% și a depășit 15,3 mii. Conform situației din 30.09.2019, numărul total al persoanelor fizice și juridice care dețin semnături electronice eliberate de CTIF constituie peste 22,8 mii.
Detalii
11
10 2019
86

ОГСС при восстановлении на работе незаконно уволенного сотрудника

В августе 2019 г. по решению судебной инстанции я был восстановлен на работе за незаконное увольнение. Суд предписал работодателю выплатить мне компенсацию в размере моей средней заработной платы за весь период вынужденного отсутствия на работе, который длился более двух лет (столько шел судебный процесс). А недавно мне сказали, что за это время у меня отсутствует страховой стаж. Разве действующее законодательство не предусматривает его обеспечение восстановленным работникам?
Detalii
11
10 2019
30

Prioritățile de finanțare a Comitetelor sectoriale pot fi stabilite de MSMPS

Cofinanțarea proiectelor desfășurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională ar putea fi majorată de la 10% la 15%, cu scopul creșterii angajamentului sectorial. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul unei hotărârii a Executivului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională.

Finanţarea proiectelor se face în baza selecţiei de oferte, care se organizează o singură dată în cadrul unui exerciţiu financiar şi este anunţată pe pagina-web oficială a MSMPS nu mai târziu de data de 1 august pentru anul financiar următor.
Detalii
11
10 2019
44

Contabilitatea în export-import

Acest curs este pentru tine, dacă ai întrebări legate de calcularea corectă și declararea drepturilor de import şi export.

Înregistrează-te aici

La curs vei învăța:
• Legislația și baza documentară a activităţii de comerţ exterior şi subiecţii acesteia;
• Aplicații practice și de calculare a drepturilor de import;
• Exemple concrete și tehnici care îți vor ușura munca în acest domeniu.
Detalii
11
10 2019
47

Молдова улучшила позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности

Всемирный экономический форум представил очередной доклад «Всемирный доклад о конкурентоспособности» (The Global Competitiveness Report-2019), в котором более 140 стран мира ранжированы в соответствии с индексом конкурентоспособности. В этом году Молдова заняла 86 место среди 141 стран, поднявшись за год на две строчки. Рейтинг конкурентоспособности составлен на базе общего индекса, рассчитанного по 12 базовым критериям, которые включают более сотни различных показателей. Общий индекс конкурентоспособности нашей страны составил 57 баллов из 100 возможных.
Detalii
11
10 2019
73

Sporirea transparenței utilizării banilor publici

Autoritățile administrației publice, în funcție de specificul activității acestora, vor fi obligate să publice pe pagina web oficială datele/informația privind devizul de cheltuieli pentru evenimentele publice organizate a căror valoare depășește suma de 50 mii lei.

Această prevedere se conține în proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea HG nr.188/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua internet (Regulament) înaintat pentru consultări publice de Cancelaria de Stat.
Detalii
11
10 2019
256

O nouă viziune a angajării: munca prin agent de muncă temporară

Munca prin agent de muncă temporară reprezintă o nouă modalitate de ocupare a forței de muncă și se caracterizează prin activitatea prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract cu un agent de muncă temporară și care este pus la dispoziția unei întreprinderi pentru a activa pentru o anumită perioadă. Beneficiile, dar și riscurile implementării unei asemenea forme de ocupare au fost discutate ieri, 10 octombrie, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

Astfel, în cadrul ședinței a fost analizat un proiect ce are drept scop reglementarea muncii prin agent de muncă temporară și prin care se propune completarea Codului muncii cu un capitol care va reglementa acest tip de muncă, precum și modificări la Legea cu privire la ocuparea forței de muncă și asigurarea de șomaj și Legea privind securitatea și sănătatea în muncă.
Detalii