Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

25
01 2021
91

Cererile de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare pot fi depuse până la 1 februarie 2021

La data de 1 februarie 2021 expiră termenul de depunere a Cererii de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020. Data depunerii Cererii se consideră data înregistrării acesteia la Direcţia generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz.


Detalii
25
01 2021
206

Списание пришедших в негодность ценностей, относящихся к основным средствам

В субботу, 23 января, вступило в силу Постановление Правительства № 8 от 20 января 2021 г. о внесении изменений в Положение о порядке списания пришедших в негодность ценностей, относящихся к основным средствам (Положение), утвержденное постановлением Правительства № 500/1998.
 
В соответствии с дополнениями к Положению, демонтаж основных средств до списания допускается, в виде исключения, в случае аварии и/или стихийных бедствий, в случае невозможности оценить состояние основных средств и/или фактических объемов требуемых работ и/или необходимости проведения дополнительных,
Detalii
25
01 2021
1297

CNAS: cum calculăm CAS și indemnizațiile în anul 2021

Pentru certificatele de concediu medical prezentate în anul 2021 pentru perioadele anului 2020 se stabileşte indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului cu respectarea prevederilor legale şi se declară în luna de calcul în tabelul nr. 2 al Dării de seamă IPC21 cu utilizarea categoriilor persoanelor asigurate, după caz „15311 – Persoană care a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau accidente nelegate de muncă, achitată din contul angajatorului”, „15321 – Persoană care a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau boală profesională, achitată din contul angajatorului” şi se indică perioadele la care se referă.

Detalii
25
01 2021
125

Категория недвижимости и расчет поимущественного налога

Гражданин приобрел долю в незаконченном объекте недвижимости. Несколько лет спустя объект был достроен. Собственник решил использовать недвижимость в коммерческих целях, оборудовал офис и сдал его в наем. В начале 2019 г. Государственная налоговая служба обязала собственника оплатить поимущественный налог. Собственник отказался его оплачивать, поскольку недвижимость не имела статуса жилого дома или квартиры. Получив отказ свою жалобу, адресованную ГНС, налогоплательщик обратился в суд и потребовал аннулировать извещение об оплате поимущественного налога.
 

Detalii
25
01 2021
128

Noile norme de audit intern în sectorul public

În Monitorul Oficial din 22 ianuarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 161 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public, ce au ca scop stabilirea cadrului general de organizare și desfășurare a activității de audit intern în entitățile publice, precum și ghidarea necesară pentru aplicarea în practică a prevederilor Codului etic, Cartei de audit intern și Standardelor naționale de audit intern.
 
Prevederile Normelor se aplică entităților publice care asigură activitatea de audit intern prin una din următoarele forme:  subdiviziune de audit intern instituită în structura organizațională proprie, audit intern prin asociere sau audit intern pe bază de contract.

Detalii
25
01 2021
70

Evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltarea regională

În scopul dezvoltării economice și creării noilor locuri de muncă în unele regiuni, vor fi acordate ajutoare de stat pentru dezvoltare regională, care urmează a fi evaluate de Consiliul Concurenței prin prisma Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. În Monitorul Oficial din 22 ianuarie 2021 a fost publicată Hotărârea nr. 02 din 15 octombrie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională.
 
Prevederile Regulamentului se aplică de Consiliul Concurenței la evaluarea ajutoarelor de stat pentru dezvoltare regională pentru investiții acordate întreprinderilor mari, mici şi mijlocii, ajutoarelor de stat pentru dezvoltare urbană şi, în anumite circumstanțe excepționale, ajutoarelor de stat pentru dezvoltare regională de exploatare.
Detalii
25
01 2021
67

Programul-pilot de creare a Centrelor unificate de prestare a serviciilor

Guvernul urmează să lanseze realizarea unui Program-pilot ce prevede crearea în cadrul unor misiuni diplomatice, oficii consulare și autorități ale administrației publice locale (APL) de nivel întâi a Centrelor unificate de prestare a serviciilor (Program-pilot CUPS).
 
CUPS vor fi puncte unice de acces de depunere a cererilor de prestare a serviciilor publice și de recepționare a rezultatului prestării, instituite ca subdiviziuni interne ce intra în contact cu beneficiarii serviciilor publice (front office) la nivelul autorităților APL de nivelul I (primarii) sau al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale RM, pentru serviciile publice prestate de autoritățile administrației publice centrale.

Detalii
25
01 2021
58

Внутренний аудит посредством ассоциирования в публичном секторе

Внутренний аудит посредством ассоциирования осуществляется на основании соглашения об ассоциации, заключенного между двумя или более публичными субъектами, взаимодействующими для обеспечения деятельности внутреннего аудита для каждого из них, предусматривает Положение о деятельности внутреннего аудита посредством ассоциирования в публичном секторе (Положение), утвержденное приказом министра финансов № 159 от 17 декабря 2020 г. и опубликованное в «Официальном мониторе» в пятницу, 22 января.
 

Detalii
25
01 2021
159

Completarea SIMM20 și UNIF18: Seminar

Ești întreprinzător individual, gospodărie țărănească sau subiect al sectorului ÎMM și ai nelămuriri legate de raportarea fiscală anuală?
Nu știi ce rapoarte fiscale anuale trebuie să prezinți și cum corect să le completezi?

Pentru a înlătura temerile tale și a te scuti de problemele care pot apărea cu autoritățile fiscale, am pregătit un seminar tematic unde ne propunem să dezbatem câteva dintre subiectele pe care le considerăm de interes aferente raportării fiscale anuale al sectorului IMM, precum și ale gospodăriilor țărănești (de fermier) și a întreprinzătorilor individuali.


Detalii
25
01 2021
98

Практический курс: «Бухгалтерский учет+ 1С»

Полный бухгалтерский курс - предназначен для тех, кто намерен изучить с нуля бухгалтерский учет с применением программы 1С: Бухгалтерия 8.3. Слушатели курса в ходе выполнения сквозной задачи учатся составлять бухгалтерские проводки, изучают методы заполнения налоговой и финансовой отчетности.

 

Курс построен таким образом, что теоретические выкладки преподавателя поясняют необходимые практические действия бухгалтера.

 


Detalii