Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

08
05 2021
54

CESP a mun. Chișinău a decis: centrele comerciale vor activa până la ora 22.00

Unitățile de alimentație publică  din mun. Chișinău vor activa cu programul stabilit 7:00 - 23:00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet și cu livrare, cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea răspândirii infecţiei COVID-19, cu recomandarea utilizării preponderent a spațiilor amenajate în aer liber.

Această măsură a  fost aprobată astăzi, 8 mai, în cadrul ședinței Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a mun. Chișinău.


Detalii

08
05 2021
508

P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” vă invită la un webinar dedicat contabilității în cadrul unui PPP

Stimați contabili, reamintim că, la data de 14.05.2021, se va desfășura webinarul cu tematica: „Particularitățile contabilității în cadrul unui parteneriat public-privat”.

În calitate de formator va fi dna Lidia Foalea - auditor, economist, care vine să ne împărtășească din vasta sa experiență atât aspectele practice, cât și cele metodologice.

În cadrul webinarului vor fi abordate: 


Detalii

07
05 2021
93

Particularitățile contabilității și raportarea financiară în ONG

Contabilitatea în organizațiile necomerciale este condiționată de un șir de particularități care rezultă din scopul și specificul activității acestora.  În acest context, P.P. Monitorul fiscal FISC.md, desfășoară webinar cu genericul „Particularitățile contabilității și raportarea financiară în ONG”

Webinarul are drept scop atragerea atenției la cele mai principale aspecte teoretice și practice privind contabilitatea tranzacțiilor în organizațiile necomerciale și a modului de prezentare a informațiilor aferente în situațiile financiare.


Detalii

07
05 2021
71

Ministerul Finanțelor: nu există riscuri de neexecutare a cheltuielilor aprobate în buget

În primele 4 luni a anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 22,5 mld. lei, aceasta fiind în creștere cu 3,6 mld. lei față de perioada similară a anului precedent. Cheltuielile au constituit 24,7 mld. lei, cu cu 3,3 mld. lei mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2,2 mld. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 7,8 mld. lei, comunică Ministerul Finanțelor.
Veniturile bugetului de stat în primele 4 luni a anului 2021 au constituit 14,0 mld. lei. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, acestea s-au majorat cu 2,6 mld. lei. 


Detalii

07
05 2021
87

Facilitarea plasamentelor publice de obligațiuni emise de APL

În Instrucțiunea privind modul de înregistrare a obligațiunilor emise de autoritățile administraţiei publice locale aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 18/1/2018 vor fi operate modificări. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a elaborat proiectul ce are ca scop impulsionarea plasamentelor publice de obligațiuni emise de autoritățile  publice  locale și facilitarea accesului la respectivele instrumente de către investitori, precum și pentru aducerea în concordanță cu ultimele prevederi, în contextul creării Depozitarului central unic al valorilor mobiliare.
 
Astfel, principale modificări ce se propun în proiect derivă din derularea programului  ce vizează promovarea obligațiunilor guvernamentale locale
Detalii
07
05 2021
145

SI „Contabilitate unică bugetară”. Concept elaborat

Scopurile, sarcinile și funcțiile necesare pentru crearea, implementarea și exploatarea Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară” (SI CUB) prin acces web securizat, obiectele informaționale și lista datelor care se păstrează în MCloud sunt stabilite în proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului SI CUB, elaborat de Ministerul Finanțelor și inclus pe ordinea se zi a ședinței secretarilor de stat.
 
Implementarea acestui sistem complet și coerent de evidență contabilă și raportare bugetară pentru autoritățile publice este stabilită în Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2013-2022.


Detalii

07
05 2021
82

Рост денежной массы М3

По состоянию на конец марта текущего года денежная масса M3 (включает деньги в обращении, депозиты до востребования, срочные депозиты, а также депозиты в иностранной валюте) увеличились на 16,7% по сравнению с тем же периодом 2020 г. и составила 107,5 млрд леев, уточняет Министерство экономики и инфраструктуры в майском отчете о социально-экономическом положении РМ.
 
В частности, объем денег в обращении возрос на 29,7%, депозитов до востребования – на 37,3%, срочных депозитов – на 3,5%, а в иностранной валюте – 2,8%. Остаток депозитов на конец марта 2021 г. увеличился на 12,3% и составил 77,1 млрд леев
Detalii
07
05 2021
65

Achizițiile publice în trimestrul I

În primele trei luni ale anului 2021 de către toate autorităţile contractante au fost realizate proceduri de achiziţii publice în valoare totală de peste 1,6 mld. lei, cu 220 mil. lei mai puțin decât în perioada similară a anului 2020, ceea ce reprezintă o diminuare de 12,07%, potrivit Raportului publicat de Agenția Achiziții Publice, deși în trimestrul I al anului curent au fost încheiate 3365 contracte de achiziții şi acorduri adiționale, cu 302 mai multe decât în perioada similară a anului 2020.
 
Analizând informaţia privind repartizarea achiziţiilor publice după tipul obiectului de achiziţie, constatăm că cele mai multe contracte au fost încheiate pentru procurarea de bunuri – 2388. Pentru achiziționarea de lucrări au fost încheiate 154 contracte și 623 – pentru servicii.


Detalii

07
05 2021
88

Спрос и предложение валюты физлиц

В марте 2021 г. объем покупки иностранной валюты от физических лиц возрос на 7,5% по сравнению с февралем текущего года и составил $293,9 млн. Данные представлены Национальным банком Молдовы. В меньшей мере вырос объем продажи иностранной валюты физическим лицам – на 6,2%, достигнув $97,1 млн.
 
Регулятор уточняет, что в долларовом эквиваленте объем покупки у физлиц евро увеличился за рассматриваемый период на 7,6% – до $215,6 млн, российских рублей – на 10,4%, до $7,4 млн, а по другим валютам незначительно снизился (на 0,3%)  и составил $30,2 млн. Спрос непосредственно на доллар США вырос на 12,4%, до $40,8 млн.


Detalii