Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

23
10 2018
46

Порядок предоставления льгот на импорт предметов культа

Правительство одобрилоПоложение о порядке применения налоговых и таможенных льгот для импорта предметов культа, а также типовую форму Списка бенефициаров этих льгот. Документ вступил в силу 19 октября, он регулирует механизм ввоза, размещения под таможенный режим импорта предметов культа (объектов, используемых в религиозных службах) иполучения освобождения от таможенной пошлины, сбора за осуществление таможенных процедур и освобождения от уплаты НДС без права вычета.
Detalii
23
10 2018
83

ARBI: sechestre de peste 21 mil. lei

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) a aplicat sechestru pe bunuri şi conturi în valoare de peste 21 mil. lei, comunică Centrul Național Anticorupție (CNA).

Săptămâma trecută sechestrul a fost aplicat pe bunuri imobile, terenuri, conturi bancare şi automobile în cadrul mai multor dosare aflate în gestiunea Centrului. Concomitent, ARBI a efectuat investigaţii paralele în baza a 64 de delegaţii ale procurorilor în privinţa a 274 de subiecţi.
Detalii
23
10 2018
57

Seminar ,,Aspecte ale contabilității importului și exportului”

Marca Klubafaceri SRL organizează un seminar pentru antreprenori și contabili, pentru a le oferi informaţii şi răspunsuri concrete privind contabilitatea exportului şi importului. Instruirea este axată pe aspecte practice și ușor aplicabile, pentru a asigura companiei Dvs corectitudinea ținerii evidenței contabile și aplicarea legislașiei în relațiile economice externe.

Tematica

1.Prevederile legislației privind regimurile de import / export
2. Specificul contabilităţii operaţiunilor de import a serviciilor

Detalii
23
10 2018
314

MCC: restul tichetului de masă pe suport de hârtie

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință că, prin Decizia Comisiei interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control (CIMCC) nr. 26-11/1-19/01-2018 din 21 aprilie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 133-141, art. 584) au fost modificate şi completate Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control, aprobate prin Decizia CIMCC din 17 iulie 1998 și Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală, aprobat prin Decizia CIMCC din 24 iulie 1998.
Detalii
23
10 2018
63

ОГСС и ОМС от сумм, выплачиваемых страховыми компаниями за осуществление работ

Несколько работников нашего предприятия застраховали себя и свое имущество от несчастных случаев в страховой компании на основании договора о добровольном страховании. Взносы удерживаются из заработной платы работников, а операции по их перечислению страховой компании осуществляет бухгалтер предприятия, с которым заключен договор о перечислении взносов добровольного страхования на счета компании. За перечисление данных взносов как в договорах добровольного страхования, так и в договоре, заключенном страховой компанией с бухгалтером, присутствует пункт, согласно которому страховая компания выплачивает данному бухгалтеру сумму в размере 1% от суммы перечисленных взносов. Является ли данная сумма базой расчета взносов по ОГСС и ОМС?

Detalii
23
10 2018
61

În septembrie 2018, IPC a crescut cu 0,1%

Indicele prețurilor de consum (IPC) în luna septembrie 2018 faţă de august 2018 a constituit 100,1%. Informația privind IPC la nivel de ţară în luna septembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 octombrie curent.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, creşterea preţurilor medii de consum cu 0,1% a fost determinată de majorarea preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0,4%, micşorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0,1%, precum şi de menţinerea preţurilor produselor alimentare la nivelul preţurilor din luna august 2018.
Detalii
23
10 2018
88

Пособия для молодых педагогов увеличат в 2,7 раза

С 1 января 2019 г. молодые специалисты – выпускники учреждений высшего образования (лиценциатура или магистратура) или выпускники, обладающие эквивалентным документом об образовании и трудоустроенные в образовательные учреждения в год выпуска по распределению Министерства образования, культуры и исследований, в первые три года деятельности будут получать пособие в размере 40 тыс. леев ежегодно, а выпускники учреждений послесреднего профессионально-технического образования – по 32 тыс. леев ежегодно.
Detalii
23
10 2018
112

Prin intermediul Ghișeul unic de raportare electronică pot fi prezentate 131 de rapoarte

În nouă luni de la lansarea Ghișeului unic de raportare electronică, numărul total de rapoarte expediate de instituțiile publice, agenții economici și cetățeni prin intermediul platformei on–line www.raportare.gov.md către Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Biroul Național de Statistică a atins cifra de 1,25 mil. Majoritatea absolută dintre acestea (circa 1,3 mil.) au fost transmise de către instituții publice și agenți economici.

Ghișeul a fost lansat la 27 ianuarie curent, acesta fiind primul serviciu centralizat de raportare financiară și statistică la nivel de țară.
Detalii
23
10 2018
224

Prestațiile sociale în Moldova

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a publicat informatia privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa CNAS la situaţia de 1 octombrie 2018.

Astfel, la data indicată la CNAS erau înregistrați 708761 beneficiari. Din numărul total de persoane, peste 530 mii erau beneficiari de pensii pentru limită de vârstă, mărimea medie a alocației fiind de 1590 lei. Pensii de dizabilitate primeau circa 125 mii de persoane, iar mărimea alocației a constituit 1244 lei.
Detalii