Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

20
02 2019
32

Дарение доли в уставном капитале ООО

Сделки с капиталом обществ с ограниченной ответственностью (далее – ООО) (продажа, дарение) удостоверяются нотариально и подлежат регистрации в Агентстве публичных услуг. В ходе модернизации Гражданского кодекса (ГК) законодатель исключил из текста ГК специфические нормы, регламентирующие работу ООО. Статьи, определявшие порядок отчуждения долей в капитале, с 1 марта 2019 г. утрачивают силу.

Особенности отчуждения долей записаны в профильном законодательстве в Законе №135 об обществах с ограниченной ответственностью от 14 июня 2007 г. (далее – Закон №135).
Detalii
20
02 2019
78

IPC18 va fi completată cu formularul IRM19

Începând cu 12 februarie 2019, entitățile, care în luna de gestiune nu efectuează plăți în folosul persoanelor fizice, nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați, nu au obligația de a prezenta darea de seamă forma IPC18 pentru luna de gestiune.

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul modificării și completării Ordinul nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului.
Detalii
20
02 2019
18

În luna ianuarie 2019, au fost plasați în câmpul muncii 772 șomeri

Pe parcursul lunii ianuarie 2019, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă s-au înregistrat 3314 șomeri, dintre care 1404 femei. În total, la data de 1 ianuarie, în baza de date a ANOFM erau la evidență 18696 persoane fără un loc de muncă. Totodată, de la începutul anului 2019 au fost înregistrate 2469 locuri vacante.

Datele sunt indicate în Raportul statistic privind măsurile de ocupare şi protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pentru luna ianuarie 2019.
Detalii
19
02 2019
160

Proactive: Curs de finanțe pentru directori

Curs practic pentru pentru manageri de departamente, administratori, fondatori de afaceri, precum și pentru cei care doresc să se lanseze în business.

— Ți s-a întâmplat vreodată să crezi că tu și contabilul vorbiți limbi diferite?
— Pierzi o groază de timp pentru explicații și analize?
— Ai momente de ezitări în luarea deciziilor?
— Crezi că plătești prea multe impozite?
— Vânzările cresc, dar bani în conturi tot nu ai?
Detalii
19
02 2019
41

Индекс инвестиционного доверия в Германии поднялся сильнее прогнозов

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие полгода (индекс доверия) повысился в феврале 2019 г. до минус 13,4 пункта с минус 15 пункта в январе, следует из обзора исследовательского института ZEW. При этом, эксперты предполагали рост индикатора лишь до минус 13,6 пункта.

Ранее была опубликована статистика, согласно которой оптовые цены в Германии поднялись в январе текущего года на 1,1% в годовом сопоставлении после повышения индикатора на 2,5% в декабре прошлого года. Относительно предыдущего месяца, оптовые цены в стране снизились за отчетный период на 0,7% после падения на 1,2% в декабре.
Detalii
19
02 2019
699

SFS solicită informația privind împrumuturile doar pentru rezidenții cetățeni ai RM

În urma publicării informațiilor ce țin de necesitatea prezentării informației cu privire la contractarea și/ sau rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal 2018 de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă), unii contribuabili solicită concretizarea informației.

Comunicăm că informațiile despre împrumuturi sau procurările de mijloace de transport efectuate în condițiile art. 22611 alin. (2) pct. 11 și 12 din Codul fiscal (CF) vor fi prezentate doar pentru tranzacțiile cu implicarea persoanelor fizice – rezidenți care sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Aceleași operațiuni cu implicarea nerezidenților nu vor fi raportate.
Detalii
19
02 2019
58

Curtea de Conturi: auditul acordării pensiilor angajaților din structurile de forță

Acordarea pensiei pentru limită de vârstă se efectuează potrivit normelor legale, însă există unele neconformități ce influențează cuantumul pensiei spre diminuare, se menționează în Raportul auditului conformității acordării pensiilor în Republica Moldova. Hotărârea Curții de Conturi cu privire la aprobarea Raportului a fost publicată în Monitorul Oficial din 15 februarie curent.

Misiunea de audit a verificat conformitatea documentării, calculării și reexaminării unor categorii de pensii (pentru limită de vârstă, anticipate pentru limită de vârstă, pentru funcționari publici, pentru vechimea în muncă a foștilor angajați ai instituțiilor de forță) prin evaluarea și testarea procedurilor de control intern ale instituțiilor implicate.
Detalii
19
02 2019
90

Поставщики небанковских платежных услуг смогут предоставлять кредиты

Нацбанк Молдовы проводит публичные консультации по проекту Положения о кредитной деятельности поставщиков небанковских платежных услуг.

Документ был разработан в связи с внесенными в законодательство изменениями, согласно которым сфера деятельности платежных обществ, поставщиков почтовых услуг и компаний-эмитентов электронных денег (в целом – поставщики небанковских платежных услуг) была расширена: теперь им разрешено выдавать кредиты пользователям.
Detalii
19
02 2019
56

„Infrastructura calității în contextul DCFTA”. Încă 10 zile pentru depunerea cererilor

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova anunță că termenul de depune a cererilor pentru agenții economici care doresc să aplice la Proiectul „Infrastructura calității în contextul DCFTA”, finanțat de UE, este extins.

Astfel, termenul-limită de depunere a cererilor este prelungit până la 28 februarie 2019. Companiile decise să profite de un pachet de consultanță gratuită care vizează aprofundarea cunoștințelor privind DCFTA și procesele de export, sunt în drept să depună cererea respectivă.
Detalii