Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

11
07 2020
145

Starea de urgență, extinsă până la 31 iulie

Starea de urgență în sănătate publică este extinsă până la 31 iulie 2020,  cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.
 
Comisia naţională extraordinară de sănătate publică a emis Hotărârea nr.20 din 10 iulie curent. Documentul reiterează  interdicția, până la data de 1 august 2020, de aflare a persoanelor în vârstă de peste 63 ani în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, aflarea persoanelor pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.

Detalii
10
07 2020
161

Controlul intern managerial – un nou ciclu de instruiri online pentru directorii de școală

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) invită managerii liceelor și gimnaziilor din țară să participe la noul ciclu de instruiri online cu genericul „Controlul intern managerial pentru directorii de școală”. Primele două seminare cu această temă  vor fi organizate de CTIF la 14 și 16 iulie curent.
 
Cursurile de instruire au o durată de o zi fiecare, 6 ore de studii și vor fi desfășurate între orele 9.00 și 15.45, fiind organizate în regim de videoconferință, cu utilizarea aplicației Zoom, și vor fi ghidate de formatori calificați din cadrul Ministerului Finanțelor.

Detalii
10
07 2020
162

Guvernul a prezentat legislativului proiectele aprobate prin asumare de răspundere

În ședința de joi a Parlamentului Guvernul a prezentat pachetul de inițiative legislative aprobat prin asumare de răspundere în fața Parlamentului. Acestea urmează să intre automat în vigoare în cazul în care timp de 72 de ore inițiativele nu vor fi contestate.  Amintim, Executivul și-a asumat răspunderea pentru patru proiecte de legi
 
La prezentarea proiectelor în Parlament Ion Chicu a menționat că modificările operate la Legea privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar sunt determinate de necesitatea stimulării financiare a personalului medical implicat în combaterea COVID-19. Potrivit documentului, salariile vor fi majorate de două ori, în etape: la prima etapă – cu 30% (de la 1 septembrie 2020), cu încă 30% – de la 1 ianuarie 2021 și cu încă 40% în prima jumătate a anului următor. De majorarea salariilor vor beneficia circa 4,5 mii de angajați din domeniul sănătății.
Detalii
10
07 2020
118

Прозрачность госзакупок товаров, услуг и работ, направленных на борьбу с COVID-19

Государственные органы, осуществляющие госзакупки товаров, услуг и работ в период борьбы с пандемией, должны сдать отчет о закупках за I полугодие 2020 г. и ежемесячно отчитываться о заключенных контрактах, в том числе закупках малой стоимости. Это предусматривает утвержденный правительством комплекс дополнительных мер по обеспечению прозрачности госзакупок, направленных на предотвращение, снижение распространения и ликвидации последствий пандемии в 2020 г.
 
В частности, одна из форм отчетности предназначена для контрактующих органов, которые осуществляют закупки в соответствии с Законом №131/2015 о госзакупках.
Detalii
10
07 2020
309

Subvenționarea dobânzilor și rambursarea TVA: regulamentele pot fi modificate

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul ordinului cu privire la modificarea unor Ordine ale autorității, având în vedere Ordinul Ministerului Finanțelor nr.66 din 20.05.2020 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de subvenţionare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020”  și Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 76 din 16.06.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară”.
 
Conform documentului, ținând cont de prevederile Legii 60/2020, va fi modificată valoarea maximă a creditului în raport cu care poate fi realizat dreptul la subvenționare conform Regulamentului: aceasta va constitui suma cumulativă a plăților salariale declarate de beneficiari la SFS pentru lunile
Detalii
10
07 2020
841

Determinarea obligațiilor fiscale din 1 ianuarie 2021

Art. VII (pct.8 și 19) din Legea nr.60  privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative va fi pus în aplicare din 1 ianuarie 2021. Amintim, prevederile respective vizează redistribuirea poverii fiscale între angajat și angajator: salariații vor achita primele de asigurare obligatorie de asistență medicală (PAM), iar patronii – contribuțiile de asigurare socială (CAS).
 

 

Aceste modificări necesită revizuirea unor norme actuale prevăzute în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului,
Detalii
10
07 2020
139

Prevenirea și combaterea spălării banilor: acțiuni pentru următorii 5 ani

Entitățile raportoare vor efectua auditul intern anual în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Acțiunea este inclusă în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru anii 2020-2025. Proiectul de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia este propus spre consultări publice.
 
Planul conține circa 75 de acțiuni, ce urmează a fi implementate în limitele alocaţiilor bugetare aprobate, cât şi din asistenţa oferită de organizaţiile internaţionale.

Detalii
10
07 2020
237

Actele pentru reexaminarea pensiei au fost depuse de 7889 persoane

Casa Naţională de Asigurări Sociale oferă informaţia ce ține de datele actualizate despre reexaminarea pensiilor. La situația din 8 iulie 2020, subdiviziunile teritoriale ale CNAS au recepționat 7889 cereri pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă, ceea ce reprezintă 58% (numărul scontat este de 13 575 persoane). Ponderea cea mai mare a cererilor depuse, 55% din numărul total, revine solicitanților domiciliați în municipiile Chișinău și Bălți.
 
CNAS amintește că, conform prevederilor art. 33 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii cu modificările operate prin Legea nr.168, de la 1 iulie 2020 dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă îl obţin beneficiarii a căror  pensie a fost  stabilită după 1 ianuarie 1999 și care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani.

Detalii
10
07 2020
108

IFAC верит в единую систему нефинансовой отчетности

Завершились уже продленные в связи с коронавирусом консультации по будущей европейской Директиве по нефинансовой отчетности (NFRD), поэтому Международная федерация бухгалтеров делится своим собственным ответом. По мнению IFAC, со стороны Еврокомиссии это можно рассматривать как очень значительный шаг к налаживанию активного диалога и развитию полезной и надежной системы нефинансовой отчетности.
 
Cамо появление нефинансовой отчетности как таковой стало ответом на изменившиеся запросы инвесторов и других поставщиков свободного капитала, которые просили о более широкой информации по результатам деятельности организаций и перспективам создания стоимости.
Detalii
09
07 2020
83

Ремонт дорог – проект общественного значения

Правительство на заседании 8 июля одобрило законопроект о провозглашении общественно-полезными работы по реабилитации, модернизации и расширении пяти участков публичных дорог. Речь идет о работах на следующих участках:
 
  • M1 – Граница с Румынией – Леушены – Кишинев – Дубоссары – граница с Украиной (85 – 104 км);
  • R1 – Кишинев – Унгены – граница с Румынией (103 – 104 км);
  • R6 – Кишинев – Оргеев – Бельцы (99 – 112 км),
  • R14 – Кодрул Ноу – Сорока – Унгурь – граница с Украиной (123 –132 км),
  • R26 – Бендеры – Каушаны – Чимишлия (71 – 86 км).

  • Detalii