Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

14
11 2019
246

Pentru persoanele cu nivel de instruire secundar sunt oferite 10259 locuri de muncă vacante

La 11 noiembrie curent, în baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă erau incluse 12468 locuri de muncă vacante, în ușoară descreștere față de numărul înregistrat în luna octombrie (12787). Cele mai multe locuri libere sunt în Chișinău – 5110 și în Bălți – 2002, iar cele mai puține în Fălești – 27. În UTAG agenții economici declară vacante 196 locuri de muncă.

Pentru persoanele cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate sunt disponibile 2209 locuri de muncă, constituind circa 18% din numărul total de locuri vacante.
Detalii
14
11 2019
534

Guvernul pragmatismului, votat

În ședința plenară a Parlamentului de astăzi, 14 noiembrie 2019, a fost votat noul Guvern al Republicii Moldova. În funcția de Prim-ministru a fost ales, cu 62 voturi, Ion Chicu, care a prezentat organului legislativ programul de activitate al Executivului. Acesta se va axa pe reluarea proiectelor de infrastructură și sociale, crearea condițiilor transparente și predictibile pentru mediul de afaceri, asigurarea unei politici bugetare, fiscale și vamale echilibrate.

Totodată, este preconizată exploatarea potențialului nevalorificat al țării, printre care sunt industria turismului, sectorul IT, agricultura etc.
Detalii
14
11 2019
103

В общем объеме выданных кредитов возросла доля национальной валюты

Национальный банк Молдовы сообщает что по состоянию на конец сентября 2019 г. из общей суммы в 39,6 млрд леев, выданных коммерческими банками Молдовы юридическим и физическим лицам кредитов, в национальной валюте было затребовано чуть более 26,227 млрд леев, что составляет 66,2% от общей суммы займов. Напоминаем, месяцем ранее доля кредитов в леях достигала 65,8%.

Кредиты в долларах (в пересчете на леи) на конец сентября 2019 г. составили 4,04 млрд леев. В общем объеме займов их доля сохранилась на уровне 10,2%, как и месяцем ранее. Кредиты в евро (в пересчете на леи) составили порядка 9,34 млрд леев и уменишились с 24% до 23,6% от общей суммы
Detalii
14
11 2019
93

MBW 2019: Moldova are segmente neexploatate pentru investiții

Regiunile au un potențial investițional enorm și încă neexploatat, investitorii fiind îndemnați să efectueze investiții și în localitățile țării. În cadrul primului panel de discuții al evenimentului Moldova Business Week au fost discutate rezultatele și provocările investitorilor străini în Republica Moldova.

Astfel, directorul executiv al Asociației Businessului European, Mariana Rufa, a menționat că, pe lângă domeniile strategice în care deja se investește, în țara noastră investitorii pot explora noi nișe (cum ar fi infrastructura de calitate), referindu-se la necesitatea investițiilor în laboratoare performante acreditate.
Detalii
14
11 2019
153

ANTA eliberează autorizațiile de transport pe teritoriul FR

Agenția Națională Transport Auto eliberează cele 500 de autorizații pentru efectuarea transportului bilateral, tranzit de mărfuri pe teritoriul Federației Ruse, acordate de către partea rusă în conformitate cu decizia stabilită în cadrul unei ședințe a Comisiei Mixte din domeniul transportului rutier internațional.

Astfel, se eliberează câte o autorizație pentru operatorii de transport rutier care dețin 1–3 autovehicule sau câte o autorizație pentru fiecare 3 autovehicule, dar nu mai mult de 15 autorizații pentru operatorii de transport rutier care dețin mai mult de 3 autovehicule.
Detalii
14
11 2019
616

Штрафные санкции в случае неверного отражения в IPC 18 основы для исчисления взносов ОГСС

В бухгалтерской документации предприятия как основа для исчисления взносов обязательного государственного социального страхования (ОГСС), так и исчисленные и уплаченные взносы за январь 2019 г. отражены правильно, в соответствии с реальной ситуацией. В Декларации IPC 18 за указанный период база расчета указанных взносов была указана ошибочно (на 20 тыс. леев меньше). Соответственно, отраженная в IPC 18 начисленная за указанный период заработная плата не соответствовала включенным в указанную декларацию взносам. В связи с тем, что ожидаем налоговую проверку и откорректировать данную ошибку уже не успеем, возник вопрос, можно ли считать в этом случае занижением базы расчета взносов отражение в декларации формы IPC 18
Detalii
14
11 2019
389

Inspectoratul de Stat al Muncii a înregistrat mii de încălcări ale legislației

În lunile ianuarie-octombrie ale anul curent, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 1549 controale, verificând respectarea prevederilor actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă la unități cu un număr de 83524 salariaţi, dintre care 1128 constituie controale planificate (280 în sectorul public și 848 în sectorul privat) şi 421 – inopinate (149 în sectorul public și 272 în sectorul privat).

În urma acțiunilor de inspecție, au fost întocmite procese-verbale de control în care au fost consemnate 8456 încălcări şi abateri de la prevederile legislației din domeniul raporturilor de muncă. Activităţile de control întreprinse au demonstrat că, angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale ce țin de stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată a acestuia.
Detalii
14
11 2019
499

Proiectul noului Cod al Muncii, în viziunea Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător

Statele de personal sunt importante în contextul respectării drepturilor și garanțiilor salariaților, documentul ar putea fi relevant și în situația în care un inspector sau un investitor ar dori să vadă profilul unei întreprinderi, cu reflectarea datelor ce țin de funcții, salarii etc., consideră reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care este și unul din autorii proiectului. În același timp, reprezentanții mediului de afaceri cred că reintroducerea acestei prevederi în Codul muncii ar reprezenta un element de birocrație, precum și va complica activitatea întreprinderii.

Prevederile proiectului de lege privind modificarea Codului muncii au fost discutate în cadrul unei ședințe a Grupului de lucru privind reglementarea activității de întreprinzător.
Detalii
13
11 2019
146

Moldova Business Week: platformă de discuții și schimb de bune practici

Circa 1500 de antreprenori, investitori, importatori și finanțatori din 24 de țări ale lumii participă la cea de-a VI-a ediție a evenimentului Moldova Business Week (MBW) ce se desfășoară la Chișinău în perioada 13-16 noiembrie curent.

Acesta este considerat unul dintre cele mai importante evenimente economice din țara noastră, fiind consacrat mediului de afaceri, promovării exportului și atragerii investițiilor. MBW este organizat începând cu anul 2014 de către Ministerul Economiei și Infrastructurii și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului, iar din anul 2018 organizatorul este Agenția de Investiții.
Detalii
13
11 2019
131

«Moldova Business Week»: преимущества страны

Сегодня, 13 ноября, в Кишиневе открылся форум «Moldova Business Week-2019», который продлится до 16 ноября. Программа мероприятия включает комплекс сессий и дискуссий по вопросам политики, реформ, тенденций в области развития предпринимательства в Молдове, продвижения экспорта и привлечения инвестиций в нашу страну. Предприниматели и инвесторы поделятся историями успеха в освоении возможностей, предоставленных Молдовой.

Участникам форума будут представлены основные реформы, которые способствовали улучшению инвестиционного климата в Молдове, в том числе в аграрной и налоговой сфере.
Detalii