Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

23
11 2020
252

Proiectul Politicii fiscale și vamale 2021, propus pentru consultări publice

Dacă agentul economic efectuează plăţi în natură acţionarilor (asociaţilor) săi conform cotei de participaţie a acestora (dividende, plăţi în cazul lichidării sau sub altă formă), atunci se consideră că această proprietate a fost vândută acţionarului (asociatului) de către agentul economic la preţul ei de piaţă. Baza valorică  a proprietății obținute de acționari persoane fizice este prețul de piață respectiv.
 
Totodată, faţă de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează plăţi în numerar, inclusiv prin intermediul terminalului de plată în numerar (terminalului cash-in), în sumă ce depăşeşte cumulativ plafonul lunar maxim de 100 000 lei, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, se aplică sancţiuni conform legislației.
 
23
11 2020
184

Anul 2021: investiții masive și creșterea veniturilor cetățenilor

Până la sfârșitul anului 2020, avem stringentă necesitate de a aproba în Parlament proiectul de politică bugetar fiscală pentru 2021 și proiectele Bugetelor anuale. Vom depune toate eforturile ca cel târziu pe 1 decembrie aceste proiecte să fie aprobate în Guvern. Acestea imediat vor merge la Parlament pentru examinare și votare în primă lectură, ca ulterior, către 20-21 decembrie, sa fie aprobate în lectură finală. Bugetul pentru 2021 a fost elaborat având la bază aceeași abordare ca în anul 2020, cu investiții masive în infrastructură și cu nivel majorat de plăți sociale”, a spus prim-ministrul Ion Chicu după tradiționala întrunire de luni cu președintele Parlamentului și președintele RM.
 

Detalii
23
11 2020
131

Extinderea termenului de aplicare a unor prevederi ale Legii nr.69/2020

Ministerul Finanțelor a elaborat propune pentru consultări publice proiectul hotărârii Executivului care prevede menținerea achitării de către angajatorul de la locul de serviciu/de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti destinate internării pacienţilor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19 până la 31 decembrie 2020, termenul fiind extins cu încă o lună.
 
Este propusă menținerea dreptului la spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la un salariu de bază a personalului ANSP,
Detalii
23
11 2020
522

Контрольная закупка и вручение чека покупателю

О правилах пользования контрольно-кассовым оборудованием мы писали неоднократно, однако нередко возникают различные вопросы и нюансы в связи с неполным осознанием налогоплательщиками необходимости следования букве закона. Даже если чек ККО распечатан кассиром предприятия, это не означает, что правила пользования оборудованием соблюдены: важно, чтобы распечатанный чек был вручен покупателю, в противном случае создается возможность наложения штрафных санкций, что доказано судебной практикой.
 
Так, в результате контрольной закупки продавец магазина оштрафована на основании ч. (4) ст. 2931 Кодекса о правонарушениях1. Основанием для штрафа послужила контрольная закупка на сумму в 18 леев.
Detalii
23
11 2020
64

MBW 2020: Moldova are potențial investițional

În perioada 19-20 noiembrie curent, în țara noastră s-a desfășurat un important eveniment consacrat mediului de afaceri, promovării exporturilor și atragerii investițiilor – Moldova Business Week 2020. În condițiile impuse de pandemie, ediția din acest an a avut loc în format online, cu participarea a circa 1200 de reprezentanți ai asociațiilor de business, fondurilor investiționale, camerelor de comerț, investitorilor străini și oameni de afaceri din 70 de țări.
 
Organizatorii au oferit și paneluri de discuții, în calitate de experți fiind invitați specialiști internaționali și locali din diferite domenii.

Detalii
23
11 2020
106

Un nou standard ocupațional

Ministerul Economiei și Infrastructurii a publicat în Monitorul Oficial din 20 noiembrie Ordinul nr. 224 din 16.11.2020 cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Instalator pentru sisteme termice solare”. Documentul a fost elaborat de Comitetul sectorial pentru formare profesională în ramura construcțiilor, în corespundere cu procedura prevăzută în Metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale. 

 

Particularităţile specifice locului de muncă a instalatorului pentru sisteme termice solare țin de schimbarea rapidă a tipurilor de materiale și echipamente utilizate la instalarea sistemului termic solar; dezvoltarea și utilizarea surselor alternative de energie, intercondiţionarea puternică dintre operaţii;
Detalii

23
11 2020
130

Agricultura competitivă în Moldova: finanțare adițională

Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) va aloca Republicii Moldova un credit în sumă de 13,5 mil. euro pentru gestionarea sub-produselor de origine animală, în cadrul proiectului Agricultura Competitivă în Moldova. Proiectul   legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre RM și AID a fost aprobat în ambele lecturi în cadrul ședinței din 20 noiembrie curent.
 
După cum a explicat secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Tatiana Nistorică, aceasta este cea de-a treia finanțare adițională din cadrul proiectului și este destinată pentru construcția unei unități de gestionare a sub-produselor de origine animală nedestinate consumului uman, care ar fi o soluție reală pentru menținerea situației epizootice favorabile din țară.

Detalii
23
11 2020
88

Кредит и грант от IFAD для развития сельской местности

Парламент ратифицировал финансовое соглашение между Молдовой и Международным фондом сельскохозяйственного развития (IFAD) для реализации проекта «Укрепление потенциала для преобразования в сельской местности» (IFAD VIII). В рамках соглашения Молдова получит кредит в размере 18,939 млн евро и грант из адаптационного фонда в $5,53 млн.
 
Согласно условиям соглашения, кредит IFAD будет предоставлен Молдове на 25-летний срок под 1,25% годовых, включая 5-летний срок отсрочки, и комиссию в 0,75%. В рамках документа наша страна обязалась выплатить $3,8 млн для покрытия налогов, применяемых при закупке товаров и услуг в рамках проекта, в том числе путем представления освобождений и налоговых льгот.

Detalii
23
11 2020
137

Veteranii de război voi fi asigurați în AOAM

Veteranii de război vor avea statut de persoană asigurată de Guvern în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Parlamentul a aprobat proiectul de lege   pentru modificarea unor acte legislative ce are ca scop acordarea măsurilor suplimentare de protecție socială pentru unele categorii de persoane.
 
Documentul mai prevede majorarea cuantumului alocației lunare de la 250 până la 500 de lei a cuantumului alocației lunare de stat soților supraviețuitori ai participanților la cel de-al doilea război mondial, sau la acțiuni de luptă în timp de pace căzuți la datorie, sau ai participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl decedați.

Detalii
23
11 2020
78

Totalizarea anului în agricultură. Politici contabile pentru 2021

Agricultura este una din activitățile de bază caracteristice pentru Republica Moldova. Cu siguranță, știți, deja, că problemele fiscal-contabile în domeniul agriculturii sunt multiple și specifice, cum ar fi:

  • legislația este în continuă schimbare;
  • fiecare subdomeniu al agriculturii este reglementat de un set diferit de acte normative;
  • termenele de depunere ale documentației adiacente fiecărei specializări agricole sunt diferite! Setul de documente necesare diferă, de asemenea!
  • sunt confuzii în aplicarea facilităților pentru antreprenorii din agricultură.

Detalii