Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

29
05 2020
91

Изменения в рабочих планах IASB

После прошедшего 20-21 мая заседания в рабочие планы Совета по МСФО были внесены уточняющие корректировки. В этот раз большая часть изменений относится ко всем вышедшим недавно новым документам.

В проектах по разработке стандартов пока без изменений. Зато очень много изменений видно в разделе, посвященном улучшению действующих стандартов. А именно:

• Ежегодные улучшения МСФО (цикл 2018-2020 гг.). Этот пункт в плане отныне не значится просто потому, что 14 мая Совет по МСФО все-таки представил давно ожидаемую публикацию, см. “Пакет обновлений к ряду важных МСФО”
Detalii
28
05 2020
1990

e–Factura, obligatorie din 1 iulie 2020

Serviciul Fiscal de Stat informează despre obligativitatea utilizării e-Facturii, începând cu data de 1 iulie 2020, de către agenții economici care participă la operațiunile de achiziții publice. Conform prevederilor alin. (12) art.117 din Codul fiscal, aceștia sunt obligați să elibereze în format electronic factura fiscală emisă în cadrul achizițiilor publice.

În acest context, SFS va lansa o versiune actualizată a sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, care include noi funcționalități, după cum urmează:
Detalii
28
05 2020
512

Возобновление деятельности предприятий общественного питания и спортзалов

С 15 июня 2020 г., в соответствии с постановлением №12 Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, возобновят деятельность предприятия общественного питания. При этом им придется соблюсти целый ряд мер, прописанных в приложении №2 к Инструкции по предотвращению заражения COVID-19 при осуществлении соответствующей деятельности.

Правилами установлено, что до возобновления деятельности в барах, ресторанах, столовых и т.д. в обязательном порядке необходимо провести дезинфекцию всего оборудования/ рабочего инвентаря и поверхностей в местах хранения, производства, реализации или обслуживания.
Detalii
28
05 2020
253

Termenul de aflare pe teritoriul RM a mijloacelor de transport va fi prelungit

Termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport introduse și declarate prin acțiune de către persoanele fizice rezidente și cele nerezidente, care a expirat în perioada stării de urgență sau va expira în perioada stării de urgență în sănătate publică instituit prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, se prelungește până la data ridicării acesteia.

Pe data de 26 mai curent, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative.
Detalii
28
05 2020
138

Originea mărfurilor poate fi confirmată prin copiile certificatelor

În vederea confirmării originii mărfii în perioada stări de urgență în sănătate publică, certificatele de origine preferențială a mărfurilor prezentate în copii sau autentificate cu semnătură electronică au aceeași validitate ca și originalele acestora.

Prevederea este inclusă în Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, care a intrat în vigoare pe data de 26 mai, fiind publicată în MO.

Detalii
28
05 2020
138

Încă un acord în domeniul securității sociale

Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, semnat la Chişinău pe data de 5 mai 2017, precum și Aranjamentul Administrativ pentru implementarea Acordului vor intra în vigoare pe data de 1 iunie 2020. În Monitorul Oficial din 26 mai curent a fost publicat Ordinul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene nr. 96-T-04 din 28 aprilie 2020 cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale.

Potrivit Aranjamentului, persoanele asigurate de pe teritoriul ambelor state vor putea beneficia de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizații de maternitate,
Detalii
28
05 2020
110

Examinarea contestației prin Skype

Contribuabilul care a optat pentru examinarea cazului de încălcare a legislației/contestației prin intermediul aplicației Skype, fără prezentarea la subdiviziunea SFS, și care a informat despre alegerea acestei opțiuni, la data și ora stabilită va fi activ în aplicația Skype conform numelui de utilizator comunicat, iar persoana responsabilă din cadrul SFS va contacta utilizatorul indicat de contribuabil, va iniția și va desfășura examinarea conform procedurii prevăzute de Regulamentul privind examinarea la distanță a cazurilor de încălcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare (Regulament).

Amintim, Regulamentul este aprobat prin Ordinul nr.166 al Serviciului Fiscal de Stat din 16 iunie 2017, iar noua prevedere se conține în proiectul ordinului de modificare a acestuia elaborat de autoritatea fiscală și propus pentru consultări publice.
Detalii
28
05 2020
146

Termenul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii, prelungit

Termenul de valabilitate a certificatelor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii va fi extins până la efectuarea instruirii şi atestării acestora în termen de 6 luni din momentul reluării activității de instruire şi a comisiilor de atestare. Extinderea termenului este propusă în contextul declarării stării de urgență în sănătate publică în perioada 16 mai – 30 iunie 2020 prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 din 15 mai 2020.

Proiectul cu privire la reglementarea unor aspecte ce țin atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.
Detalii