Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

28
05 2020
150

Надзор за рынком будет автоматизирован

Министерство экономики и инфраструктуры Республики Молдова при поддержке проекта Европейского Союза «Поддержка инфраструктуры качества в контексте DCFTA в Республике Молдова» находится на завершающей стадии исполнения технического задания для Национальной автоматизированной информационно-коммуникационной системы надзора за рынком.

Целью проекта является предоставление как органам по надзору, так и Таможенной службе инструмент, позволяющий выявлять небезопасные или несоответствующие товары, размещаемые или подлежащие размещению на рынке.
Detalii
28
05 2020
148

Seminar practic „Amortizarea mijloacelor fixe. Tranziția la metoda nouă de calcul” (online)

De la intrarea mijloacelor fixe în companie până la ieșirea acestora, intervin situații neanticipate ce complică munca contabililor. Cu atât mai mult, trecerea la noua metodă de calcul al uzurii în scopuri fiscale. Acest seminar vine cu soluții optime în vederea gestionării eficiente a contabilității pentru mijloacele fixe.

PROGRAM:
Detalii
27
05 2020
315

Proiectul Regulamentului privind rambursarea TVA

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară.

Prevederile Regulamentului se aplică asupra cazurilor de rambursare a TVA pentru perioadele fiscale începând cu luna ridicării stării de urgență declarate prin Hotărârea Parlamentului nr.55 din 17 martie 2020 și până în luna decembrie 2020, inclusiv.
Detalii
27
05 2020
493

Certificatul de producător agricol autohton va deveni document de strictă evidență

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea și evidența Certificatului de producător agricol autohton (Regulament) ce are drept scop aprobarea unui formular tipizat – Certificat de producător agricol autohton (Certificat), precum și reglementarea modalității eliberării și evidenței acestuia. Potrivit autorilor, obiectivul inițiativei este valorificarea produselor agricole autohtone în piețe, crearea evidenței centralizate, verificarea provenienței și a calității produselor.
Detalii
27
05 2020
132

COVID-19: облегченный режим госзакупок

В период чрезвычайного положения, объявленного Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, действуют некоторые исключения из правил, установленных в Законе о госзакупках. Так, для закупок товаров и услуг, необходимых для профилактики и борьбы с инфекцией COVID-19, с 15 мая по 30 июня разрешено значительное сокращение общих сроков открытого аукциона, закрытого аукциона и запроса ценовых оферт; применение процедуры ведения переговоров без предварительного опубликования объявления об участии в случаях крайней необходимости; повышение порогов для применения Закона о госзакупках.
Detalii
27
05 2020
400

Revizuirea condițiilor aplicate Programului de rambursare a TVA

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, care presupune revizuirea condițiilor aplicate Programului de rambursare a TVA. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat și este propus pentru consultări publice.

Astfel, prin modificarea art. 9 din Legea nr. 60/2020 se propune excluderea sumei calculate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat
Detalii
27
05 2020
799

Munca la distanță și transferul zilelor de repaus, legiferate

Salariații își vor putea îndeplini atribuțiile specifice ocupației, funcției sau meseriei pe care o deține în alt loc decât cel organizat de angajator, folosind inclusiv mijloace din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Codul muncii este completat cu prevederi ce reglementează munca la distanță.

Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative este publicată în Monitorul Oficial din 26 mai curent și a intrat în vigoare. Potrivit acesteia, salariații cu munca la distanță sunt cei care au încheiat un contract individual de muncă sau un acord suplimentar la contractul existent, care conțin clauze de muncă la distanță.
Detalii
27
05 2020
376

Предварительная проверка и косвенные методы оценки доходов физического лица

В ряде случаев косвенные методы позволяют начать предварительную проверку налогоплательщика – физического лица. Решение o ee начале может быть принято, если установлена значительная разница между доходом, который задекларировал налогоплательщик, и доходом, оцененным Государственной налоговой службой (ГНС).

Налогоплательщик обратился в суд и потребовал отменить административный акт о начале проверки с использованием косвенных методов. Представители ГНС требования истца не признали и потребовали отклонить его заявление. Заслушав стороны дела, суд Кишинева отклонил требования налогоплательщика. Апелляционная палата Кишинева поддержала позицию суда первой инстанции, установив, что истец требовал отменить решение ГНС о начале предварительной налоговой проверки.
Detalii
27
05 2020
193

Termenul valabilității actelor străinilor, extins

Actele de identitate eliberate străinilor de către autoritățile Republicii Moldova, termenul de valabilitate al căror a expirat începând cu data de 2 februarie 2020, vor fi valabile, cu posibilitatea de preschimbare a acestora, până la data de 15 august 2020.

Prevederea este inclusă în Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative.

Detalii