Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

27
05 2020
247

Patentarii vor primi ajutor unic de șomaj

Titularilor patentei de întreprinzător, persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente și celor ce desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal, care desfăşoară activităţi în domeniul comerțului și/sau al prestării de servicii în pieţele și centrele comerciale care și-au sistat activitatea în perioada 16 mai – 30 iunie 2020, li se acordă lunar ajutor de şomaj unic în cuantum de 2775 de lei, proporțional zilelor de sistare în perioada respectivă, cu condiţia că în luna aprilie 2020 nu au realizat venit asigurat.

Legea nr.69 din 21 mai curent este publicată în MO și a intrat în vigoare pe data de 26 mai 2020.
Detalii
27
05 2020
149

Медпомощь инфицированным COVID-19 – за счет фондов ОМС

Расходы на оказание медицинской помощи лицам, у которых подозревается наличие коронавируса, есть высокая вероятность инфицирования или уже диагностирован COVID-19, в период чрезвычайного положения покрываются из фондов обязательного медстрахования (ОМС). Средства выделяет Национальная компания медстрахования (НКМС).

Эти меры предусмотрены в Законе №69 об установлении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и внесении изменений в некоторые нормативные акты, который был опубликован в «Monitorul Oficial» 26 мая.
Detalii
27
05 2020
231

Executarea bugetului – curs de instruire online pentru specialiștii în finanțe publice din APL

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță organizarea, în comun cu Ministerul Finanțelor, în perioada 2 – 9 iunie 2020, a instruirilor la distanță privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național pentru specialiștii în finanțe publice din cadrul autorităților publice locale de nivelul întâi și doi (APL). Instruirile se vor derula, în regim de videoconferință, pe platforma Zoom.

Cursul de instruire cu genericul „Executarea bugetului: cadrul normativ, instrumente practice, inclusiv Sistemul Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice. Specificul pentru autoritățile publice de nivel local” are o durată de șase zile, 18 ore de studii și va fi desfășurat între orele 13.00 și 17.00. Instruirile sunt gratuite pentru participanți, ele fiind finanțate de către Ministerul Finanțelor.
Detalii
27
05 2020
115

Seminar : documentarea regimului de carantină și controlul de stat privind respectarea legislației muncii

În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele subiecte:

  • Ultimele modificări ale legislației muncii, normelor de securitate și sănătate în muncă;
  • Documentarea regimului de carantină: staționare tehnică, șomaj tehnic, suspendarea CIM;
  • Tipurile și formele de control la care sunt supuși antreprenorii;
  • Ce documente trebuie să prezinte angajații Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), la inițierea controlului;
  • Ce documente prezintă antreprenorii la efectuarea controlului de către ISM;
  • Sancțiunile pentru nerespectarea legislației muncii.

Detalii
26
05 2020
168

Forma TRN 21, propusă pentru consultări publice

Proiectul formularului Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale – Forma TRN21 este elaborat de Serviciul Fiscal de Stat. Documentul cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia este propus de autoritatea fiscal pentru consultări publice.

Punerea în aplicare a noului formular este preconizată din 1 ianuarie 2021, data din care urmează a fi abrogate Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 aprilie 2014 „Privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15”.
Detalii
26
05 2020
1580

Situațiile financiare vor fi prezentate până la 30 iunie

Situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate pentru anul 2019 vor fi prezentate până la 30 iunie 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale.

În Monitorul Oficial de astăzi, 26 mai, a fost publicată Legea nr. 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, precum și Decretul de promulgare al Legii.

Reamintim că, potrivit Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 situațiile financiare urmau a fi prezentate până la 30 aprilie.
Detalii
26
05 2020
201

Hotărâre nr. 12 din 25 mai 2020 a Comisiei Naţionale de Sănătate Publică

În conformitate cu Hotărârea nr. 12 din 25 mai 2020 a Comisiei Naţionale de Sănătate Publică, începând cu data de 26 mai 2020, se reiau activitățile de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă măsurilor de prevenire și control a infecției COVID–19. Se va respecta asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin:

Detalii
26
05 2020
640

La 29 mai expiră termenul limită de depunere a Declarației CET18 pentru anul 2019

Stimați contribuabili, au mai rămas patru zile până la expirarea termenului limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător și pentru a efectua desemnarea procentuală de 2% din acest impozit.

Pentru recepționarea declarațiilor, în perioada 26 – 29 mai 2020, Serviciul Fiscal de Stat a extins programul de lucrude la ora 7:30 până la ora 19:00.

Reamintim, Declarația CET18 poate fi depusă:
personal: la orice direcție de deservire a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent unde își are viza de domiciliu persoana fizică plătitoare de impozite;
Detalii
26
05 2020
488

Cererile de subvenționare a plăților salariale pot fi depuse până la 30 noiembrie 2020

În vederea susținerii activității de întreprinzător, pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19) asupra economiei, prin Legea nr.69 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative publicată astăzi, 26 mai 2020, în MO, a fost extins mecanismul de subvenționare pentru întreprinderile şi organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic şi/sau staționare, conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii.

În esență, mecanismul este similar celui stabilit prin Dispoziția nr. 16 a CSE din 10 aprilie 2020, cu anumite precizări noi. Amintim că, mecanismul de subvenționare este stabilit de Ordinul nr. 58 din 29 aprilie 2020 al Ministerului Finanțelor.
Detalii
26
05 2020
245

Удаленная работа будет прописана в Трудовом кодексе

Парламент утвердил законопроект об установлении некоторых мер на период чрезвычайного положения в области общественного здоровья и внесении изменений в некоторые нормативные акты. Документом вносятся поправки в законодательные акты с целью организации в этот период труда, предоставления социальных гарантий, упрощения процедур госзакупок, предоставления степени ограничения возможности и т.д.

Одна из поправок предусматривает введение в Трудовой кодекс новой главы – «Удаленная работа», в которой прописаны особенности и принципы организации этой формы работы, требования к организации охраны здоровья и безопасности труда работников, условия прекращения индивидуального трудового договора (ИТД) об удаленной работе и т.д.
Detalii