Noutăți fiscale

 •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

03
07 2020
308

Primarii, invitați la instruiri online privind managementul finanțelor publice

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță că, începând cu ziua de luni, 6 iulie, va desfășura în parteneriat cu Ministerul Finanțelor un ciclu de seminare online cu genericul „Introducere în managementul finanțelor publice” pentru primarii localităților din țară.
 
Seminarele cu tema nominalizată au fost lansate în decembrie 2019 și au scopul de a consolida cunoștințele și de a dezvolta capacitățile primarilor în organizarea managementului finanțelor publice locale, în particular a procesului bugetar la nivel local. Seminarele sunt gratuite pentru participanți, acestea fiind finanțate de către Ministerul Finanțelor.

Detalii
03
07 2020
351

Как обязать работодателей отражать в IPC18 заработную плату в полном объеме

Нас, работников фирмы «Х», чей возраст приближается к пенсионному, не устраивает тот факт, что часть заработной платы мы получаем в конверте, а расписываемся за минимальную заработную плату, от которой и отчисляются налоги и взносы в национальный публичный бюджет. Хотели обратиться в Государственную инспекцию труда (ГИТ), но узнали, что утратили силу ст. 373-382 Трудового кодекса (ТК). Эти статьи регламентировали ранее порядок осуществления ГИТ контроля за соблюдением законодательных и нормативных актов, содержащие нормы трудового права, функции и полномочия инспекции, права и обязанности инспекторов.
Detalii
03
07 2020
200

Activitatea de actuariat va fi reglementată

Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat proiectul  de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind activitatea de actuariat. Acesta vizează activitatea de actuariat pentru asigurători (reasigurători) în conformitate cu prevederile Legii nr.407/2006 cu privire la asigurări . 
 

Actuarul este persoana fizică sau angajatul unei persoane juridice care prestează servicii de actuariat, specializată în evaluarea riscurilor financiare prin metode statistice, matematice şi economice, fiind titulară a unui certificat de calificare eliberat de autoritatea de supraveghere.


Detalii
03
07 2020
412

Compensații pentru munca prestată în condiții de risc pentru sănătate

Pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau declararea stării de urgență în sănătate publică, personalul unităților bugetare poate beneficia de spor de compensare pentru munca prestată în condiții de risc pentru sănătate. Guvernul a susținut proiectul de lege  înaintat cu titlu de inițiativă legislativă, ce prevede modificarea unor acte legislative. Autorii și-au propus reglementarea dreptului salariaților din unitățile cu toate tipurile de proprietate de a beneficia de spor pentru munca prestată în condiții de risc pentru sănătate.

Detalii
03
07 2020
705

Formule contabile și corespondența conturilor aferente operațiunilor de decontare a creanțelor compromise

Cheltuielile aferente creanțelor compromise, precum și veniturile constatate în cazul restabilirii  creanțelor compromise, care au fost decontate anterior pe seama cheltuielilor, se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12). Ce formule contabile aferente operațiunilor de decontare a creanțelor compromise vom aplica? Care este corespondența conturilor? Cum ajustăm cheltuielile conform prevederilor legislației fiscale?

 

 
Răspunsul la aceste întrebări, cu exemple de aplicare în diferite situații, dar și modul de reflectare în Declarația cu privire la TVA a creanțelor compromise casate  pot fi găsite în nr.2 (57) al revistei monitorul fiscal FISC.md, care acum poate fi procurat per exemplar.

Detalii
03
07 2020
130

Новая программа поддержки МСП

Правительство утвердило Программу поддержки малых и средних предприятий с высоким потенциалом роста и их интернационализации на 2020-2023 гг. Реализацией Программы займется Организация по развитию сектора МСП (ODIMM), при котором будет создано отдельное подразделение, а координацией –  специальный комитет, в состав которого войдут 9 членов (7 представителей министерств и 2 – от бизнеса). Программа рассчитана на 36 месяцев, она будет внедряться в пилотном режиме, с возможностью продления.
 
В рамках программы МСП Молдовы смогут получить консультативную и менторскую поддержку, а также финансовую помощь в виде бизнес-ваучеров и грантов.
 

Detalii
03
07 2020
199

Facilitatea de Creditare a Tinerilor: Până în prezent au fost finanțate 217 afaceri ale tinerilor antreprenori

Prin intermediul Programului „Facilitatea de Creditare a Tinerilor”,  lansat în anul 2019 de Ministerul Finanțelor, au fost finanțate până în prezent 217 afaceri ale tinerilor antreprenori, în sumă totală de 135,7 milioane lei.

În primul semestru al anului 2020 au fost creditate 70 de sub-proiecte în valoare de 40,88 milioane lei. Programul deja s-a extins în 33 de raioane ale țării și are acoperire națională prin filialele a 8 instituții financiare participante partenere.


Detalii
02
07 2020
434

Как и за что можно привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности

  • Привлечение работника к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины является правом или обязанностью работодателя?
   
  • Чем отличается общая и специальная дисциплинарная ответственность работников?
   
  • При каких условиях работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности?

  Detalii
  02
  07 2020
  426

  Utilizarea noii versiuni a sistemului „e - Factura” – instruiri online gratuite pentru contribuabili

   

  Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță contribuabilii interesați despre organizarea în luna iulie a ciclului doi de instruiri on-line gratuite privind utilizarea noii versiuni a sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice (SIA) „e-Factura”, lansată în exploatare industrială la 1 iulie 2020.

   


  Detalii