Noutăți fiscale

  •  

Cele mai relevante noutăți din domeniul fiscal, economic şi financiar

02
07 2020
358

Restabilirea unor funcții de control ale ISM

Inspectorul de muncă cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă, în cazul constatării unui pericol iminent de accidentare, va fi în drept să dispună sistarea funcționării (inclusiv prin sigilare, cu indicarea în procesul-verbal de control) a atelierelor,  halelor,  secțiilor, a altor subdiviziuni ale entității, sistarea exploatării clădirilor, a edificiilor și a echipamentelor tehnice, precum și a lucrărilor și proceselor tehnologice. Ridicarea măsurii de sistare va putea fi efectuată de către inspectorul care a dispus-o sau de către un alt inspector împuternicit de către directorul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM), sau de către instanța de judecată și doar după ce angajatorul face dovada lichidării circumstanțelor pentru care a fost aplicată sistarea.

Detalii
02
07 2020
103

Таможенная служба: 10 млрд леев перечислено в госбюджет

По сообщению Таможенной службы, за первые шесть месяцев текущего года администрируемые ведомством доходы в госбюджет составлили порядка 10 млрд леев. Так, только в июне в государственный бюджет поступили 1,752 млрд леев в результате обработки 41 253 таможенных деклараций.
 
За истекший месяц  сотрудниками таможного органа были составлены 243 протокола о нарушениях и наложены штрафные санкции в сумме 939 тысяч леев.

Detalii
02
07 2020
645

Cum se aplică metoda costului mediu?

Calcularea costului fiecărui element de stocuri se efectuează pe baza mediei ponderate a costurilor soldurilor elementelor similare de stocuri la începutul perioadei și a costurilor elementelor similare fabricate sau achiziționate în cursul perioadei de gestiune. Costul mediu ponderat poate fi calculat după fiecare intrare a stocurilor, la finele perioadei de gestiune sau în alt mod stabilit de politicile contabile ale entității. În funcție de varianta stabilită, vom înregistra valori diferite ale stocurilor la data raportării și nu numai, precum valori diferite: la ieșire, în cazul utilizării acestora în procesul de producție, realizare, casare etc. În funcţie de metoda costului mediu utilizată, în practică apar diverse întrebări. Cum se aplică metoda costului mediu? Cum are loc calcularea (recalcularea) acestuia la sfârșitul lunii etc.?

 


Detalii

02
07 2020
129

BNM: deficitul contului curent al balanței de plăți a RM s-a redus

Conform datelor provizorii  privind evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2020publicate de Banca Națională a Moldovei, deficitul contului curent al balanței de plăți a RM, în trimestrul I 2020, s-a redus comparativ cu cel înregistrat în ianuarie-martie 2019 atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit $188,80 mil., în scădere cu 20,9 la sută. Raportat la PIB, contul curent a constituit -7,6 la sută (față de -9,9 la sută în trimestrul I 2019). Această dinamică a fost determinată de majorarea excedentelor înregistrate la veniturile primare și secundare, în timp ce balanțele bunurilor și serviciilor s-au deteriorat.

Detalii
02
07 2020
128

Obiectivele dezvoltării economice durabile

Dezvoltarea afacerilor și forța de muncă, protecția consumatorului, calitatea produselor și serviciilor, domeniul construcțiilor, amenajarea teritoriului și urbanism, tehnologia informației, securitate și eficiență energetică, transport și infrastructura drumurilor sunt domenii de activitate ale Guvernului cu relevanță directă asupra obiectivelor dezvoltării economice durabile și incluzive. Acestea sunt incluse în documentele de politici publice monitorizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
 
Autoritatea a prezentat viziunea privind documentul de planificare strategică racordat la strategia națională „Moldova 2030” în cadrul unei ședințe cu participarea Primului ministru, Ion Chicu, ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.

Detalii
02
07 2020
200

Аудит бухгалтерских оценок и раскрытий в условиях коронавируса

Еще одно руководство в помощь аудиторам, вынужденным вести свою деятельность в непростых условиях мировой пандемии COVID-19, представил Совет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности отчетности (IAASB). Его предыдущее руководство по подготовке модифицированного аудиторского заключения в условиях коронавируса было выпущено в конце мая.  А уже в начале июня специальная рабочая группа в составе IAASB опубликовала иллюстративные примеры по проведению аудита оценочных значений в соответствии с одноименным стандартом МСА (ISA) 540.
 

Detalii
01
07 2020
385

Guvernul și-a asumat răspunderea pentru patru proiecte de legi

Astăzi Guvernul și-a asumat răspunderea asupra a patru proiecte de legi. Primul ține de  modificarea Legii nr. 270/2018  privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și vizează salariile personalului medical, care urmează a fi majorate în câteva etape. Astfel, începând cu 1 septembrie curent, salariile acestora vor fi majorate cu 30%, iar ulterior, de la 1 ianuarie 2021, cu încă 30%. Totodată, în prima jumătate a anului viitor este preconizată o altă majorare – cu 40%.

 


Detalii
01
07 2020
102

Reducerile continuă!

Nu ezitați să beneficiați de reducere!


Cu începere din 1 iulie ediția nr. 2 (57) poate fi procurată separat doar la 100 de lei!


În ediția nr. 2 (57) vă puteți familiariza cu principalele aspecte ale politicii fiscale și vamale pentru anul 2020, noile reglementări ale activității întreprinderilor de stat și municipale, particularitățile contabilizării activităților cu tarife reglementate etc.


Detalii
01
07 2020
130

SFS: încasările în BPN din luna iunie sunt cu 8,2% mai mari față de luna iunie a anului precedent

Astăzi, 1iulie, Serviciul Fiscal de Stat marchează Ziua funcționarului fiscal, precum și 30 de ani de la fondarea autorității. Sunt trei decenii în care instituția a parcurs diverse etape și a dobândit respectul și încrederea contribuabililor. Timp de 30 ani misiunea noastră a rămas neschimbată, fiind asigurată eficiența în colectarea veniturilor bugetare  care contribuie la menținerea unui echilibru financiar în societate.
 
Tradițional, SFS prezintă informația lunară cu privire la executarea părții de venituri în bugetul public național.  Astfel, în luna iunie a anului curent au fost încasate 4,1 mld. lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 309,9 mil. lei sau cu 8,2 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Detalii