avatar
De ce se vorbeste mult despre achitarea amenzii si nimic despre cazul cand nerezidentul, dupa o procedura de judecata, este declarat faliment si creanta este imposibila de incasat? In acest caz cum se procedeaza?
avatar
E foarte salutabila ideea tichetelor de masa! Noi ca angajatori putem oferi conditii de munca mai bune pentru angajati, oferindu-le câte o masa pe zi, plus că e destul de comod, aceasta se practică în multe țări!
avatar
mulțumim!
avatar
http://www.scrigroup.com/finante/Conventia-Model-pentru-evitare55876.php
avatar
Mulțumesc! Unde găsesc aceste comentarii?
avatar
Dna Svetlana, bună ziua! Autoarea ne comunică următoarele: Conform art. 79(3) alin. (1) din Codul fiscal, pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenției pentru evitarea dublei impuneri al Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Astfel, întru clarificarea existenţei unei relaţii speciale, reieşind din situaţia de facto a contribuabilului urmează a se consulta Comentariile la Modelul Convenției pentru evitarea dublei impuneri al OCDE aferente art. 11, și a stabili existența acestora.
avatar
Dna Svetlana, bună ziua! Publicația vă mulțumește pentru întrebarea adresată. În scurt timp revenim cu un răspuns în acest sens!
avatar
În contextul acestei întrebări, cum trebuie înțeleasă prevederea p.5 din art.11 al Acordului între RM și Federația Rusă privind evitarea dublei impuneri: ”5. Cînd, datorită relaţiilor speciale existente între plătitor şi persoana titulară a
dreptului de proprietate asupra dobînzilor, sau între ambii şi o oarecare terţă
persoană, suma dobînzilor ce se referă la creanţa pentru care sînt plătite depăşeşte din
oarecare motive suma care s-ar fi convenit între plătitor şi persoana titulară a
dreptului de proprietate asupra dobînzilor, în lipsa unor astfel de relaţii, prevederile
prezentului articol se vor aplica numai la această ultimă sumă a dobînzilor. În acest
caz, partea excedentară a plăţii va fi impozabilă potrivit legislaţiei fiecărui Stat
Contractant, ţinînd cont de celelalte prevederi ale prezentului Acord.” ??

p.s.nu este clar, de asemenea, de ce autorul face trimitere la art. 73 alin. (3) din CF, având în vedere că întrebarea ține de relațiile dintre persoane juridice și nu fizice…
avatar
Si ce s-a schimbat?
avatar
bună ziua,iată răspunsul la întrebarea dvs:

R A S P U N S:
În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Codul fiscal, facilități impozabile acordate de angajator includ plăţile acordate salariatului de către angajator pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de stat, a plăţilor menţionate la art. 24 alin. (20), precum şi a plăţilor aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern.
De asemenea, potrivit prevederilor lit. a) din articolul menționat, mărimea depășirii stabilite pentru cheltuielile suportate și determinate de angajator pentru hrana angajatului reprezintă facilitate acordată de patron, care conform art. 14 lit. b) din Codul fiscal, constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru angajat.
Astfel, indiferent de faptul că entitatea nu recunoaște ca deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind hrana angajaților, entitatea urmează să determine suma care, potrivit art. 19 lit. a) din Codul fiscal, este calificată ca facilitate impozabilă acordată de angajator și să aplice impozitul pe venit la sursa de plată în modul general stabilit.
Privind aplicarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală menționăm.
Conform art. 9 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16 decembrie 2016, tipurile de drepturi şi de venituri din care, prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999, nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii se prezintă în anexa nr. 5 la Legea nr. 286 din 16 decembrie 2016.
Conform prevederilor pct. 3) din anexa nr. 5 la Legea menționată, cheltuielile pentru hrana angajaţilor suportate şi organizate de angajator în modul stabilit de Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 144 din 26 februarie 2014, reprezintă venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.
În conformitate cu prevederile pct. 32 din Anexa nr. 3 al Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593 din 26 decembrie 2002, plăţile aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 144 din 26 februarie 2014 reprezintă venituri din care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
Prin urmare, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nu se vor aplica în cazul în care cheltuielile suportate pentru hrana organizată a angajaților nu depășesc plafonul stabilit prin Regulamentul menționat.
În cazul depășirii plafonului stabilit, suma depășirii se va considera drept recompensă acordată de angajator de la care urmează de a calcula contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
avatar
bună ziua,
consultantul nostru fiscal pregătește un răspuns pentru întrebare dvs.
Revenim cu el în zilele acestea
avatar
Buna ziua,in cazul in care entitatea nu recunoaste cheltuielile p/u prinz si nici nu trece TVA in cont,tot este nevoie sa achitam retinerile 23%,6%,4.5%,si impozit pe venit????? ms anticipat
avatar
35 din Дege, poate ati avut in vedere lege
avatar
Superb! Mersi mult!
avatar
Buna. este foarte greu de gasit o schimbare. o lege noua ce priveste lucrul contabilului.
deci ziua de 01 iunie 2017, e zi declarata de Guvern de odihna, dar nicaieri nu e posibil ca sa fie vizibil.chiar si prin cuvint cheie ne duce in al an 2016…
avatar
si care este rolul institutiei financiare in acest caz? sau raspunsul nu este plasat integral?
avatar
Я конечно не специалист, но… Plata pentru poluarea mediului взымается (и расчитывается) с таможенной стоимости товара. Которая определяется согласно закона Nr. 1380 от 20.11.1997
«О таможенном тарифе». Цитата: «таможенная стоимость товара — стоимость товара, ввозимого на таможенную территорию или вывозимого с нее, определяемая в целях сбора ввозных платежей», т.е. это стоимость ДО применения и обложения таможенными пошлинами и процедурами. Соответственно, плата за вред окружающей среде рассчитывается от стоимости ввезенного товара, равной стоимости по инвойсу * курс на дату растаможки + расходы ДО таможенной территории Молдовы (что в большинстве случаев представляет собой расходы на транспорт). Таможенные пошлины и процедуры в облагаемую данным налогом стоимость не входят.
avatar
спасибо
avatar
Declaratia Vamala celula 46
avatar
Buna ziua, doresc sa concretizez un moment:
Valoarea vamala este valoarea: stabilita prin Legea privind Tariful Vamal care include cheltuielile de transport, asigurare s.a.(in Declaratia Vamala celula 46. Valoarea statistica) sau doar valoarea marfurilor in valuta din Invoice inmultita la cursul din data declararii in vama?