26
04 2013
4705

Carta Contribuabilului

Inspectoratul fiscal principal de stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor CARTA CONTRIBUABILULUI DREPTURI ŞI OBLIGAŢII Stimate contribuabil! Conform Constituţiei Republicii Moldova, achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de lege constituie datoria şi obligaţia fiecărui cetăţean. Nimeni nu poate fi obligat să achite la buget impozite şi alte plăţi obligatorii, care nu sînt prevăzute de legislaţia Republicii Moldova. Sarcina organelor fiscale constă în asigurarea încasării în volum deplin la bugetul de stat şi bugetele locale a impozitelor şi altor plăţi obligatorii, transferării la timp şi în volum deplin a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, contribuţiilor de asigurări medicale, îndreptate spre dezvoltarea statului şi asigurarea socială a populaţiei. Misiunea organului fiscal este îndreptată spre asigurarea comodităţii contribuabililor, minimizarea costurilor activităţilor de raportare fiscală pentru mediul de afaceri, soluţionarea problemelor de ordin fscal cu care se confruntă contribuabilii, toate acestea avînd drept scop general educarea civismului fscal al populaţiei. Dezvoltarea civismului fiscal presupune o relaţie responsabilă între contribuabil şi funcţionarul fiscal. Simplitatea, respectul şi echitatea trebuie să orienteze acţiunile organului fiscal. Carta contribuabilului recapitulează într-o manieră clară şi succintă drepturile şi obligaţiile Dvs. faţă de organul fscal, precum şi urmăreşte stabilirea unui echilibru necesar între exercitarea misiunii de serviciu public al organului fscal şi aşteptările Dvs. legitime de a ancora acest echilibru într-o relaţie bazată pe încrederea reciprocă şi pe respectarea legii. Carta Contribuabilului

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.