27
11 2013
1408

O R D I N IFPS nr.2302 din 26.11.2013 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.1.7.43) Care cotă a impozitului urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate rezidentului – persoană fizică, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007? 2. (29.4.15)Care cotă a impozitului urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate în folosul unei persoane fizice sau juridice rezidente al unei ţări, cu care Republica Moldova nu are încheiat acord de evitare a dublei impuneri, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007? 3. (29.4.14)Pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, în cazul exercitării lucrărilor de proiectare de către compania rezidentă a Federaţiei Ruse certificatul de rezidenţă a fost prezentat în anul 2013. Dat fiind faptul, că conform contractului, lucrările de proiectare au început la 01 noiembrie 2012, certificatul nominalizat poate fi utilizat pentru perioadele fiscale 2012 şi 2013? 4. (29.4.13)Urmează o companie din Republica Bulgaria să înregistreze o reprezentanţă permanentă în cazul efectuării lucrărilor de instalare a unui utilaj la o întreprindere rezidentă a Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 9 luni? 5. (29.4.12)Are obligaţia un nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova să reţină un impozit din venitul unui nerezident obţinut sub formă de dobîndă, pentru creanţele create, în cazul unui contract de împrumut?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.