Catalogul tematic
Тематический каталог
Ordine SFS
13
07 2017
824

Citiţi în Monitorul Oficial din 14 iulie 2017

În Monitorul Oficial Nr. 244-251 (6167-6174) de mâine, 14 iulie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale:

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Lege privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 109, 9 iunie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei.
• Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (nr. 118, 23 iunie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei
• Lege privind completarea unor acte legislative (nr. 121, 23 iunie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei.
Detalii
20
06 2017
105

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Privind depunerea cererii introductive, efectuarea controlului fiscal și înaintarea sumei restante admisă de agentul economic care este în incapacitate de a-și onora obligațiile față de BPN

Insolvabilitate este situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a-şi onora obligațiile de plată, constatată prin act judecătoresc de dispoziție.

Cadrul juridic privind stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanțelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea față de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului şi prin distribuirea produsului finit este reglementat de prevederile Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (în continuare – Lege).
Detalii
13
06 2017
3118

Сроки представления отчета BIJ 17

Государственная налоговая служба доводит до вашего сведения, что в целях облегчения процедуры декларирования налогоплательщиками обязательств, связанных с налогом на недвижимое имущество, разработан новый формуляр Расчета по налогу на недвижимое имущество (Forma BIJ 17).
Detalii
29
05 2017
6773

BIJ 17: новый формуляр расчета налога на недвижимое имущество

В «Monitorul Oficial» от 26 мая опубликован Приказ Государственной Налоговой Службы №108 от 19 мая 2017 г. об утверждении формуляра Расчета по налогу на недвижимое имущество и Инструкции о порядке его заполнения. Новый формуляр будет использоваться, начиная с налогового периода, соответствующего 2017 г. Он заменит действующий типовой формуляр Расчета по налогу на недвижимое имущество BIJ-15.
Detalii