Catalogul tematic
Тематический каталог
Ordine SFS
24
04 2018
3

Подоходный налог физических лиц: возврат переплат

Как возмещается физическому лицу, не осуществляющему предпринимательскую деятельность, сумма излишне уплаченного/удержанного подоходного налога?

В соответствии с ч. (1) ст.176 Налогового кодекса, за исключением случаев, когда налоговое законодательство предусматривает иное, возмещение сумм переплат и сумм, подлежащих возмещению налогоплательщику в соответствии с налоговым законодательством, осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 175 Налогового кодекса, только в случаях, если у него нет недоимок.
Detalii
25
04 2018
4

O R D I N despre aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucțiunii de completare a acesteia nr. 5 din 11 ianuarie 2017

În scopul executării prevederilor articolului 14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54-55, art. 378), cu modificările şi completările ulterioare, despre aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucțiunii de completare a acesteia,
Detalii
18
04 2018
248

O R D I N privind particularităţile administrării prevederilor art. 90/1 alin. (3/4) din Codul fiscal nr. 693 din 26 decembrie 2007

În scopul administrării eficiente şi univoce a prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) şi în baza art. 133 alin. (1) lit. c) din Titlul V al Codului fiscal,
Detalii
17
04 2018
1294

Formularul MED08, abrogat

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO de vineri, 13 aprilie 2018, Ordinul nr. 107-A din 30 martie curent privind abrogarea Ordinului comun al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.30/24-A din 11.02.2005 cu privire la aprobarea formularului MED „Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală”.

Acesta și-a pierdut actualitatea odată cu intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2018 a modificărilor și completărilor în Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală,
Detalii
10
04 2018
831

Внесены изменения в Приказ ГНС №65 от 12 апреля 2006 г.

В «Monitorul oficial» 6 апреля 2018 г. опубликованы изменения и дополнения в Приказ Главной государственной налоговой службы № 65 от 12 апреля 2006 об исполнении части (1) ст. 227 и ст. 229 раздела V Налогового кодекса.

Согласно приказу, подпункт 6.1 п. 6 изложен в новой редакции и предусматривает, что информация представляется финансовыми учреждениями (филиал) по всем типам приостановления операций на банковских счетах налогоплательщика.
Detalii
10
04 2018
601

Отсрочка налоговых платежей: последние штрихи

Экономические субъекты, намеревающиеся подать в Государственную налоговую службу заявление об изменении срока погашения налогового обязательства путем рассрочки или отсрочки должны учитывать, чтов Приказ № 1030 от 26 октября 2016 г. об утверждении типовой формы заявления и о процедуре его рассмотрения внесены изменения, которые были опубликованы в «Monitirul Oficial» от 6 апреля 2018 г.

Напоминаем, что п.3 ст. 180 НК, предусматривающем возможность предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки погашения налогового обязательства, был дополнен положением о том, что Министерство финансов может предусмотреть иные обстоятельства, дающие право на изменение срока погашения налоговых обязательств. Указанное дополнение вступило в силу с 1 января 2018 г.
Detalii
26
03 2018
194

Obținerea autorizației de CAT MCC, prin intermediul Ghișeului unic

În procesul de autorizare a centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control, Serviciul Fiscal de Stat va asigura utilizarea Ghișeului unic. Au intrat în vigoare completările și modificările la Ordinul SFS nr. 481 din 1 decembrie 2017, care a fost publicat vineri, 23 martie curent, în Monitorul Oficial.

Ordinul privind modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală mai prevede că Certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală este actul permisiv ce va fi eliberat nu doar pe suport de hârtie, dar și în forma electronică.
Detalii