Catalogul tematic
Тематический каталог
Ordine SFS
18
02 2019
10

Un nou formular urmează a fi prezentat până la 25 februarie

La 25 februarie expiră termenul stabilit pentru prezentareainformației cu privire la contractarea și/ sau rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal 2018 de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă). Amintim că urmează a fi declarate sumele ce depăşesc cumulativ 200 mii de lei și sunt reflectate în contabilitatea entității.

Obligațiunea prezentării acestei informații este stabilită în scopul determinării venitului impozabil estimat din surse indirecte.
Detalii
08
02 2019
169

ГНС утвердила список компетентных лиц по оценке арестованного имущества

В «Monitorul Oficial» 8 февраля опубликован Приказ Государственной налоговой службы (ГНС) об утверждении списка компетентных лиц по оценке арестованного имущества. В указанный список вошли Торгово-промышленная палата Молдовы (мун. Кишинев) и 10 ее филиалов по всей стране (Кишинев, Единец, Бельцы, Оргеев, Хынчешты, Кагул, Унгены, Сороки, Тигина и АТО Гагаузия), а также 8 других экономических субъектов:

SRL Centrul de expertiză independent (филиалы в мун. Кишинев, мун. Кагул и г.Чадыр-Лунге);
∙ SRL Muscat (мун. Кишинев);

Detalii
06
02 2019
608

Înregistrarea notarială a contractelor de vânzare-cumpărare: valoarea tranzacției sau valoarea estimată?

În cazul înregistrării de către notar a contractului de vânzare-cumpărare a unui bun imobil, când apare obligația notarului de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat informația prevăzută la art. 22611 din Codul fiscal și ce sumă va fi indicată – valoarea tranzacției sau valoarea estimată a bunului imobiliar?
Detalii
25
01 2019
565

ГНС восстановит в SIA CCC суммы с кодом „206_1b-om”

Государственная Налоговая Служба внесла изменения в Положение о погашении путем вычета и принятия на специальный учет налогового обязательства, утвержденного Приказом ГГНИ № 1108 от 7.12.2015 г. Документ опубликован сегодня, 25 января 2019 г., в «Мониторул Офичиал», но вступил в силу в день подписания Приказа о внесении изменений – 11 января текущего года.

Так, если ранее в п. 18 (4) Положения было предусмотрено, что в Решение о взятии на специальный учет следовало включать сумму налоговых обязательств, взятых на специальный учет,
Detalii
18
01 2019
909

Aprobarea formularelor tipizate noi

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 721 din 28 decembrie 2018 сu privire la aprobarea unor formulare tipizate. Este vorba despre formularele aferente:

Confirmării privind deținerea în proprietate sau posesiune și folosință temporară a utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie a serviciilor în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului și tehnicii necesare

• Raportului privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi a scutirii de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor.

Detalii