Catalogul tematic
Тематический каталог
Ordine SFS
06
09 2017
2164

ГНС утвержден бланк заявления на подтверждение полученных в Молдове доходов

В «Monitorul Oficial» №322-328 от 1 сентября 2017 года опубликован Приказ директора Государственной налоговой службы о внесении дополнений и изменений в Приказ № 129 от 29 мая 2017 года о выдаче подтверждения доходов, полученных в Молдове гражданами республики, в целях представления уполномоченным органам за пределами страны.

В частности, приказ содержит приложения:
Detalii
16
08 2017
726

I.P. Agenţia servicii publice – крупный налогоплательщик

В Приказ ГГНИ № 1387 от 14 декабря 2016 «Об организации администрирования крупных налогоплательщиков» Приказом № 243 ГНС от 1 августа текущего года внесены изменения.

Они касаются изменения названия экономического агента под № 96 из Списка хозяйствующих субъектов — крупных налогоплательщиков (юридические лица): „Сentrul resurselor informaţionale de stat „Registru” на „I.P. Agenţia servicii publice”.
Detalii
03
08 2017
3114

Citiţi în Monitorul Oficial din 4 august 2017

În Monitorul Oficial Nr. 277–288 (6200–6211) de mâine, 4 august 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale.

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 101, 9 iunie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei
Detalii
13
07 2017
1844

Citiţi în Monitorul Oficial din 14 iulie 2017

În Monitorul Oficial Nr. 244-251 (6167-6174) de mâine, 14 iulie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale:

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Lege privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 109, 9 iunie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei.
• Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (nr. 118, 23 iunie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei
• Lege privind completarea unor acte legislative (nr. 121, 23 iunie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei.
Detalii
20
06 2017
210

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Privind depunerea cererii introductive, efectuarea controlului fiscal și înaintarea sumei restante admisă de agentul economic care este în incapacitate de a-și onora obligațiile față de BPN

Insolvabilitate este situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a-şi onora obligațiile de plată, constatată prin act judecătoresc de dispoziție.

Cadrul juridic privind stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanțelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea față de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului şi prin distribuirea produsului finit este reglementat de prevederile Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (în continuare – Lege).
Detalii
13
06 2017
3680

Сроки представления отчета BIJ 17

Государственная налоговая служба доводит до вашего сведения, что в целях облегчения процедуры декларирования налогоплательщиками обязательств, связанных с налогом на недвижимое имущество, разработан новый формуляр Расчета по налогу на недвижимое имущество (Forma BIJ 17).
Detalii