25
02 2015
1235

ORDIN IFPS NR. 133 din 24.02.2015 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (8.9.5.2) Modificat în conformitate cu prevederile Ordin IFPS nr. 993 din 07.07.2014 „Privind modificarea Ordinului IFPS nr. 289 din 07.06.2007) publicată în M.O. nr. 178-184/953 din 11.07.2014 2. (8.7.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere? 3. (8.6.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare? 4. (8.5.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj? 5. (8.4.7.3) Reieșind din prevederile art. 352 alin. (11) al Codul fiscal, subiecții impunerii cu taxa pentru autovehiculele înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, rezidenți ai Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător, urmează trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obținute actele necesare pentru circulația cu depășirea limitelor admise, să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor darea de seamă privind taxa calculată, în forma stabilită de IFPS prin Ordinul nr. 274 din 07.03.2013 (МО № 56-59/331 din 15.03.2013) – Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (Forma TDL13). Urmează a fi prezentată darea de seamă respectivă de către această categorie de contribuabili în cazul în care organul poliției rutiere și/sau colaboratorul organului abilitat să elibereze autorizație specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise au întocmit un proces-verbal de constatare a lipsei autorizației speciale sau a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor datelor indicate în autorizație? 6. (8.2.7.5) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.