11
03 2015
1279

ORDIN IFPS NR. 210 din 09.03.2015 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.4.23) Este în drept contribuabilul din Republica Moldova de a aplica prevederile Acordului de evitare a dublei impuneri încheiat cu un alt Stat contractant, în cazul în care rezidentul acestui Stat a prezentat certificatul de rezidență în formă electronică? 2. (29.1.6.25) Apare obligația de reflectare în Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS 14) a veniturilor îndreptate în favoarea persoanelor fizice de la care nu apare obligația de reținere a impozitului de 7%? 3. (29.1.6.24) Cum urmează a fi completate rubricile care se referă la codul fiscal al persoanei în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi(forma IALS 14), în condițiile în care aceasta nu dispune de cod fiscal? 4. (29.1.3.23) Se permite oare calcularea uzurii în scopuri fiscale pentru mijloacele fixe primite cu titlu gratuit pînă la 01.01.2014? 5. (29.1.6.7) Cum urmează de a fi completată col.2 "codul fiscal al beneficiarul plății" din Nota de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14), în condițiile în care nerezidentul nu dispune de cod fiscal?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.