18
03 2015
1164

ORDIN IFPS NR. 225 din 18.03.2015 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (6.2.2.12) Pentru cine apare obligațiiile la taxa pentru amenajarea teritoriului în următoarele cazuri: -numărul mediu scriptic al salariaților lipsește, însă fondatorii sunt 2 persoane, unul din care exercită funcția de administrator (manager) al întreprinderii, iar al doilea nu este lucrător al întreprinderii;
-numărul mediu scriptic al salariaților lipsește, însă fondatorii sunt 2 persoane, unul din care este nerezident al RM, care exercită funcția de administrator (manager) al întreprinderii, pentru care se remunerează salariu, iar al doilea nu este lucrător al întreprinderii?


2. (6.2.2.11) Obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului, potrivit art. 291 lit. a) al CF, îl constituie salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Totodată, baza impozabilă al obiectului impunerii, conform art. 291 alin. (2) al CF, este cea stabilită în anexa la titlu VII al CF.
Conform lit. a) col. 2 a anexei la titlul VII al CF, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului, este numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Care de fapt este baza impozabilă care urmează a fi aplicată la calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului?


3. (6.2.2.10) Firma se află în proces de lichidare și lucrători nu are. Unicul fondator are statut de persoană juridică. În scopul lichidării firmei a fost numit un lichidator independent, care nu este lucrător al întreprinderii și nici al ei fondator. Apare în cazul dat obligația de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?

4. (6.2.1.6) Suntem Asociația proprietarilor locuințelor privatizate (APLP) — organizație necomercială, ce corespunde cerințelor art. 52 al Codului fiscal. În legătură cu aceasta apare întrebarea, are în acest caz APLP obligația de calculare și achitare a taxei pentru amenajarea teritoriului?

5. (6.2.2.9) Care este modul de aprecierea numărului mediu scriptic trimestrial al salariaților în scopul calculării primei componente a bazei impozabile la taxa pentru amenajarea teritoriului?

6. (6.2.2.8) Care este modul de calculare a taxei pentru amenajarea teritoriului, dacă persoanele activează prin cumul la două sau mai multe întreprinderi?

7. (6.2.2.7) Urmează a fi inclusă în baza impozabilă aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului fondatorul întreprinderii individuale, dacă întreprinderea nu funcţionează, iar fondatorul este angajat ca salariat în cadrul unei alte întreprinderi şi aceasta din urmă calculează şi achită pentru el taxa respectivă?

8. (6.2.2.6) Urmează a fi inclusă în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului persoana, care activează la întreprindere prin cumul?

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.