22
07 2016
872

A fost aprobat proiectul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2015

În ședința plenară a fost aprobat Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2015. Conform Vicedirectorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Diana Grosu-Axenti, veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2015 au constituit 5 160 098,4 mii lei și a fost executat în sumă de 5 062 946, 5 mii lei. Cheltuielile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală au fost aprobate pentru anul 2015 în sumă de 5 260 098, 4 mii lei. Executarea fondurilor la capitolul cheltuieli a constituit 5 152 470, 7 mii lei. Conform Raportului, deficitul bugetar a fost planificat în sumă de 1 000 000 mii lei, dar au fost executați în sumă de 89 524,2 mii lei. Veniturile fondurilor AOAM este format din primele AOAM achitate de contribuabili, transferuri de la bugetul de stat, precum și alte venituri cum ar fi amenzi și sancțiuni pecuniare, dobânzi bancare etc. În comparație cu anul 2014, suma veniturilor acumulate în fondurile AOAM s-a majorat cu 425 292, 6 mii lei sau cu 9,2%. Creșterea, conform documentului, s-a produs din contul veniturilor proprii. Acumularea veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2015 sub nivelul aprobat se datorează în special virării reduse a transferurile de la bugetul de stat, suma totală a acestor transferuri fiind cu 121 860, 0 mii lei mai mică în raport cu prevederile anuale. Referitor la cheltuielile fondurilor în anul 2015, cele mai multe mijloace financiare au fost distribuiți fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente, care, constituie fondul de bază, unde au fost redirecționați 4 899 578, 0 mii lei. Cheltuielile pentru medicamentele compensate parțial sau integral au constituit 279 720, 4 mii lei, fiind în creștere față de anul 2014 cu 35,8%. Caracteristic şi specific anului 2015 este creşterea în acumulări a primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în mărime procentuală şi fixă, atingând nivelul de 56,4% şi obţinând întâietatea în structura veniturilor, a menţionat vicedirectorul general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Diana Grosu-Axenti.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.