24
10 2016
1066

A fost aprobată conducerea BC Moldindconbank în cadrul intervenției timpurii

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei l-a desemnat pe viceguvernatorul Aureliu Cincilei în funcția de președinte al Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank” S.A. Aureliu Cincilei are o experiență de 21 de ani în sectorul bancar. El a activat la Moldova-Agroindbank. în domeniul auditului intern, precum și în funcția de director al centrului de afaceri al acestei bănci. Ulterior a exercitat funcția de președinte al BC EuroCreditBank S.A. (iunie 2004 – iulie 2013), iar din luna iulie 2013 și pînă în prezent este viceguvernator, membru al Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei. În virtutea art. 25 (2) al Legii Băncii Naționale a Moldovei, mandatul de viceguvernator al lui Aureliu Cincilei a fost suspendat de drept pe durata intervenției timpurii. Totodată, Victor Cibotaru va continua să îndeplinească funcția de prim-vicepreședinte al Comitetului de conducere al Moldindconbank. Potrivit Legii privind redresarea și rezoluția băncilor, BNM l-a desemnat pe Aureliu Cincilei să exercite funcțiile Consiliului Moldindconbank începînd cu data de 21 octombrie 2016. Consiliul băncii va fi condus, după desemnarea lui oficială, de Giedrius Steponkus, cetățean al Lituaniei, cu o bogată experiență în domeniul financiar-bancar și investițional. El este membru al grupului Banking Stakeholder Group (European Banking Authority) și fost membru al Consiliului de supraveghere și vicepreședinte al Bursei de Valori din Vilnius. Consiliul va fi completat de alți membri independenți, în timpul apropiat. Leonid Talmaci, care a îndeplinit anterior funcția de președinte al Comitetului de conducere al Moldindconbank, a fost desemnat de Aureliu Cincilei, în calitatea sa de administrator temporar al băncii, în funcția de consilier al președintelui Consiliului începînd cu data de 21 octombrie 2016. Pe durata intervenției timpurii, Banca Națională va fi consiliată de specialistul american John W. Quill, care a lucrat ca expert principal în sectorul financiar-bancar al Fondului Monetar International, anterior consilier al Băncii Centrale a Irlandei în domeniul evaluării și rezoluției instituțiilor financiare, director adjunct al Unității de supraveghere specială și de combatere a fraudei în cadrul Oficiului administrării monetare al Trezoreriei SUA. Administrarea temporară a Moldindconbank are loc în cadrul regimului de intervenție timpurie aplicat ca urmare a concertării unui grup de persoane care a achiziționat și deține o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 63,89 la sută, fără permisiunea prealabilă a BNM, încălcînd astfel prevederile Legii instituțiilor financiare. BC Moldindconbank S.A. va continua să activeze în regim normal și va presta toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.


via | www.moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.