Știri

A intrat în vigoare un nou mod de calculare a creanțelor și datoriilor cu termen de achitare expirat

Regulamentul care stabilește modul de determinare și de raportare a creanțelor cu termen expirat și a datoriilor cu termen de achitare expirat a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Potrivit Regulamentului, creanțele cu termen expirat se determină prin calcularea sumelor achitate în prealabil de către autoritățile/instituţiile bugetare, pentru care nu au fost respectate termenele de executare a obligațiilor din partea persoanelor fizice/juridice, prevăzute în actele legislative, normative și juridice în vigoare. Datoriile cu termen de achitare expirat se determină prin calcularea sumelor neachitate persoanelor fizice/juridice de către autoritățile/instituţiile bugetare, pentru care nu au fost respectate termenele de plată a obligațiilor prevăzute în actele legislative, normative și juridice în vigoare. Termenele de executare a obligațiilor asumate în bază de contracte, încheiate între autoritățile/instituţiile bugetare și persoanele fizice/juridice, se stabilesc pentru ambele părți. Termenul stipulat de contract pentru onorarea obligaţiilor persoanelor fizice sau juridice faţă de autoritatea/instituţia bugetară nu poate depăşi 30 de zile de la data primirii mijloacelor financiare la contul de decontare. Nu se consideră datorii cu termen de achitare expirat:
  • plățile ce urmează a fi efectuate în baza facturilor înaintate spre plată până la termenul de achitare stabilit;
  • salariul calculat şi neachitat pentru ultima lună, în perioada lunii de gestiune (curente);
  • impozitul pe venit reținut din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală calculate și neachitate pentru ultima lună până la termenul stabilit de legislația în vigoare.
Informaţia privind creanțele cu termen expirat şi a datoriilor cu termen de achitare expirat se raportează conform formularului FD-049 „Raport privind creanțele cu termenul expirat şi datoriile cu termenul de achitare expirat, formate în autoritățile/instituţiile bugetare”. Raportul dat se întocmește de către autoritățile/instituţiile bugetare lunar.

via | www.bizlaw.md

5587 vizualizări

Data publicării:

14 Noiembrie /2016 15:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

calcule | creanţele | datorii | persoane fizice | persoane juridice | achitare | Moldova

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon