29
10 2015
1173

A fost examinat raportul auditului de performanţă a sistemului de pensii

Pe data de 27 octombrie 2015, conducerea Casei Naţionale de Asigurări Sociale, a participat la şedinţa publică a Curţii de Conturi la care a fost examinat Raportul auditului de performanţă a sistemului de pensii din Republica Moldova. Obiectivul general de audit a constat în evaluarea sistemului de pensii, precum şi dacă acesta dispune de un cadru legal actualizat şi de un cadru instituţional eficient ale căror prevederi şi acţiuni ar oferi servicii calitative beneficiarilor de pensii şi ar asigura sustenabilitatea sistemului. Totodată în vizorul auditului de rînd cu pensiile de asigurări sociale au fost şi pensiile calculate de alte instituţii. Auditul complex desfăşurat, în perioada noiembrie 2014 - octombrie 2015, califică sistemul de pensii ca fiind unul foarte vast, ramificat, iar administrarea acestuia este complexă. Casa Naţională de Asigurări Sociale în calitate de instituţie de stat executivă implementează politicile statului în domeniul asigurării sociale cu pensii,precum şi gestionează bugetul asigurărilor sociale de stat în condiţii de economie şi eficienţă. În cadrul şedinţei dna Maria Borta, Preşedinte CNAS, a menţionat despreunele realizări de succes ale Casei Naţionale în administrarea sistemului de pensii, cum ar fi:
  • Stabilirea pensiilor în baza datelor stocate în conturile persoanelor asigurate, excluzînd prezentarea certificatelor de salariu pentru perioada de după anul 1999;
  • Asigurarea drepturilor cetăţenilor republicii prin aplicarea a 11 acorduri în domeniul asigurărilor sociale;
  • Reorganizarea activităţii subdiviziunilor teritoriale după principiul „front şi back office”, prin care se asigură principiul imparţialităţii la luarea deciziei de stabilire a pensiei;
  • Acordarea accesului în regim on-line la contul curent al persoanei asigurate;
  • Implementarea şi perfecţionarea continuă a sistemelor de management financiar şi control, precum şi audit intern, în scopul asigurării principiului bunei guvernări.
Pentru Casa Naţională, în ultima perioadă, a fost o provocare asigurarea achitării tuturor prestaţiilor, inclusiv a pensiilor, în cuantumul şi termenii stabiliţi în condiţii de criză economico-financiară şi demografică. Astfel, cei 1 milion 200 de mii de beneficiari ai sistemului nu au sesizat reţineri de plată a drepturilor cuvenite. Casa Naţională de Asigurări Sociale susţine recomandările auditorilor Curţii de Conturi în contextul în care situaţia demografică şi economică regională impune stricta necesitate de promovare a unor măsuri de reformă mai profundă a politicilor în domeniul de pensionare, asupra cărora Casa Naţională a atenţionat şi în anii precedenţi. Implementarea recomandărilor înaintate va fi posibilă doar după modificarea cadrului legal şi ajustarea sistemului informaţional, care necesită resurse umane şi financiaresuplimentare. În concluzie dna M. Borta a menţionat: Principala misiune a Casei Naţionale rămîne aceeaşi – de a asigura realizarea drepturilor cetăţenilor la asigurarea socială prin implementarea politicilor sociale şi modernizarea continuă a proceselor de activitate.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.