03
12 2014
3047

A fost prezentat noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova

În data de 3 decembrie a.c., Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a lansat noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova, elaborat conform structurii aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.461 din 2 iulie 2013. Clasificatorul în cauză este rodul muncii de mai mult de un an de zile a colaboratorilor ministerului, în special din direcția politici salariale, cu asistența grupului de experți, activitatea de cercetare și elaborare a cărora, precum și editarea Clasificatorului, a fost posibilă datorită suportului financiar și metodologic a proiectului Uniunii Europene ”Consolidarea Capacităților de Gestionare a Migrației în Republica Moldova”, implementat de serviciul public de angajare din Suedia. Prezentul Clasificator vină să înlocuiască Clasificatorul din 1997, care este deja depășit. Necesitatea elaborării Clasificatorului vine din diversificarea proceselor tehnologice noi, moderne, și de dispariția altor ocupații de pe piața muncii, a menționat viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Sergiu Sainciuc. Prezent la conferința de presă, directorul proiectului “Consolidarea capacităților de gestionare a migrației în Republica Moldova”, Per Lindberg a subliniat importanța documentului pentru Republica Moldova: ”Clasificatorul nou, este un pas major în modernizarea sistemului de evidență a mobilității forței de muncă din Moldova, este o bună practică preluată de Republica Moldova de la țările europene. Cu siguranță, acest document va ajuta atît în raportarea procesului de migrație în Moldova, cît și în crearea locurilor de muncă„. Noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova se pune în aplicare din 1 ianuarie 2015 și este obligatoriu pentru toate autoritățile administrației publice centrale și locale, unități bugetare, întreprinderi, organizații și instituții, organizații patronale, sindicale și profesionale și altor persoane fizice și juridice, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, a menționat șeful direcției politici salariale din cadrul MMPSF, Gheorghe Sîrcu.

via www.mmpsf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.