16
01 2017
1208

AAP are un nou Regulament de activitate

Reforma instituțională în domeniul achizițiilor publice, începută prin adoptarea noii Legi a achizițiilor publice, intrată în vigoare de la 1mai 2016, a determinat elaborarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice. Documentul a fost aprobat de către Guvern. Astfel, printre funcțiile principale ale Agenției Achiziții Publice, se înscriu cele de elaborare și aplicare a documentelor standard privind procesul de achiziții publice, de armonizare treptată a cadrului legislativ în domeniu la cel comunitar, de verificare a modului în care autoritățile publice centrale și locale atribuie contractele de achiziții publice, urmare a semnalelor și sesizărilor Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor. De asemenea, AAP va acorda ajutor metodologic și consultativ în domeniul achizițiilor publice, va asigura instruirea personalului din cadrul autorităților contractante, implicat în procesul de achiziții publice. Alte funcții vizează editarea Buletinul achizițiilor publice, întreținerea paginii web ”Achizițiile publice ale Republicii Moldova”, întocmirea listelor operatorilor economici calificați și a celor, cărora le este interzisă participarea la procedurile de achiziții publice(luând în considerația măsura în care și-au onorat anterior obligațiile contractuale), stabilirea relațiilor de colaborare cu agenții similare din alte țări. Dat fiind, că nu se mai prevede înregistrarea documentelor de licitații și a contractelor de achiziții, cade necesitatea existenței serviciilor teritoriale ale AAP. Toate acțiunile ce țin de monitorizarea și controlul ex-post al autorităților contractante vor fi efectuate de la sediul central. Faptul este favorizat și de electronizarea sistemului de achiziții publice. Regulamentul stabilește că Metodologia de control ex-post urmează să fie elaborată de AAP în termen de 3 luni. AAP, aflată în subordinea MF, va avea 51 de unități de personal , inclusiv 2 unități personal contractual, care vor desfășura activități auxiliare, supuse reglementărilor legislației muncii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.