19
12 2013
1948

Abrogarea Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aplicarea Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State

Prin prezenta, în atenţia contribuabililor se aduce la cunoştinţă despre abrogarea Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aplicarea Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State nr.38 din 27 martie 2008, prin Ordinul al Ministerului Finanţelor nr.177 din 11 decembrie 2013.

Expunerea de motive

Abrogarea Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aplicarea Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State nr.38 din 27 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.190) este condiţionată de modificările şi completările operate la art.793 alin.(1) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 27 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267 din 23 decembrie 2011. Astfel, potrivit art.793 alin.(1) din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.267 din 23 decembrie 2011, pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. În acest context, decade necesitatea reglementării utilizării Comentariilor menţionate la nivel de act normativ departamental, din moment ce aceste prevederi sunt reglementate la nivel de act legislativ.

via www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.